Harta site-ului
Ajutor
AVIZ !

În conformitate cu Instrucţiunea „Cu privire la modul de ridicare, predare şi comercializare a bunurilor sechestrate a căror valoare nu depăşeşte 10000 lei” (”Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 21-24 din 03.02.2006) Inspectoratul Fiscal de Stat pe r. Dubăsari anunţă concursul de selectare a mandatarilor, prin intermediul cărora vor fi comercializate bunurile sechestrate de la contribuabil în valoare de pînă la 10000 lei.
Pentru a participa la selectare, agentul economic va prezenta organului fiscal următoarele acte:
1. Documentele de constituire;
2. Licenţa, care atestă dreptul de a comercializa acele bunuri, comercializarea cărora se efectuează în bază de licenţă;
3. Certificatul care confirmă lipsa datoriilor faţă de Bugetul Public Naţional, eliberat de Inspectoratul Fiscal teritorial, unde este deservit agentul economic.
Documentele menţionate, oferta în scris a agentului economic privind remunerarea solicitată pentru serviciile de mandate, autentificată prin semnătura conducătorului şi ştampilă (puse într-un plic sigilat) se prezintă organului fiscal, cu cel puţin trei zile înainte de la data stabilită pentru începerea selectării.
Documentele pentru participarea la concurs vor fi prezentate la adresa: str. Vasile Lupu 28, com. Cocieri, r. Dubăsari. Telefon de contact (0248) 52791; 52792.  

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

AVIZ ! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta