Harta site-ului
Ajutor
AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ÎN CLASA I PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ÎN CLASA I PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

În clasa I vor fi înscrişi, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, toţi copiii
după împlinirea vârstei de 7 ani. Copiii care nu au împlinit vîrsta de 7 ani până la începutul anului școlar pot fi înscriși în clasa I, dacă institiţia dispune de locuri disponibile, în baza:

 1. cererii părinților sau a altor reprezentanți legali ai copilului;
 2. deciziei comisiei raionale de şcolarizare cu referire la maturitatea școlară a copiilor care n-au frecventat grupa pregătitoare;
 3. raportului despre dezvoltarea fizică, socio–emoţională, cognitivă a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare ).        
Copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar şi n-au frecventat grupa pregătitoare vor fi evaluaţi de specialişti, pentru a stabili dacă sunt pregătiţi pentru studii. Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se va face în luna august. În cazul în care dezvoltarea psihosomatică a copiilor nu asigură parcurgerea cu succes a clasei I, sau în cazul în care părinţii doresc, aceştia pot opta pentru înscrierea copilului în grupa pregătitoare.
Cererea-tip de înscriere se completează la sediul instituţiei de învăţământ solicitată de părinţi. La cererea-tip vor fi anexate: o fotocopie a buletinului de identitate a părintelui/reprezentatntului legal, o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, fişa medicală, Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio–emoţionale, cognitive a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădiniţele de copii). Copiile vor fi certificate pe baza documentelor originale de către secretariatul instituţiei de învăţământ.
       Copiii pot fi înscriși în clasa I în instituțiile de învățământ din alte districte școlare ori alte localități, decât cele din care provin aceștia, doar în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și a orarului de înscriere, doar pe locurile rămase libere, după înscrierea copiilor din districtul școlar stabilit pentru instituția de învățământ.
Plan de înmatriculare în clasa I pentru anul de studii 2017-2018
Unitate şcolarăLocalitate/
date de contact
Oferta educaţională
Nr. claseCapacitate locuri
 
 1.  
G. Corjovas.Corjova,
tel: 024992235
18
 1.  
G. Marcăuţis.Marcăuţi,
tel: 024857219
124
 1.  
G. „A.Codru”, Molovata N.c.Molovata N., tel: 024851211124
 1.  
G. Oxenteas.Oxentea,
 tel: 024856234
125
 1.  
G. Pârâtas.Pîrîta,
 tel: 024846518
244
 1.  
G. Pohrebeas.Pohrebea,
tel: 024841333
112
 1.  
G. Roghis.Roghi,
 tel: 024892230
117
 1.  
G. Ustias.Ustia,
 tel: 024855358
247
 1.  
LT  „V. Ioviţă”, Cocieric.Cocieri,
tel: 024852249
250
 1.  
LT „I. Creangă”, Coşniţac.Coşniţa,
tel: 024844212
254
 1.  
LT  Doroţcaias.Doroţcaia,
tel: 024945339
232
 1.  
LT „M.Eminescu”
Dubăsari
s.Corjova,
tel: 024852450
222
 1.  
LT „Şt.cel Mare şi Sfânt”,  Grig.s.Doroţcaia,
 tel: 024845805
116
 1.  
LT  Holercanis.Holercani,
tel: 024853244
128
 1.  
LT „Şt.cel Mare”, Molovatas.Molovata,
tel: 024854439
126
 TOTAL: 21429
 
În situația în care într-o instituţie de învățământ numărul cererilor va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară (pct. 22 (11) din Metodologie).
Înscrierea în învăţământul primar se efectuează conform Orarului propus de către Ministerul Educaţiei.
 
ORARUL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA I  ÎN ANUL DE STUDII 2017-2018
 
Perioada/dataActivitatea
Prima etapă de înscriere în clasa I
1 aprilie - 19 iunieDepunerea, completarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar.
20-21 iunieConfirmarea (validarea) înscrierii a copiilor în clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar.
10 mai - 25 maiColectarea actelor şi organizarea probelor de aptitudini specifice profilului pentru copiii din districtul şcolar respectiv (în instituţiile cu clase de profil aprobate de OLSDÎ şi coordonate cu Ministerul Educaţiei) şi anunţarea rezultatelor.
05 – 09 iunieOrganizarea probelor de aptitudini specifice profilului pentru copiii din alte districte şcolare pe locurile libere în clasele de profil (în instituţiile cu clase de profil aprobate de OLSDÎ şi coordonate cu Ministerul Educaţiei) şi anunţarea rezultatelor.
23 iunieAfişarea, în instituţiile de învăţământ şi pe site-ul Organului de specialitate în domeniul învăţământului, a numărului de locuri rămase libere după înscrierea copiilor din districtul şcolar respectiv.
A doua etapă de înscriere în clasa I
01 - 24 august1. Depunerea, completarea şi validarea actelor de înscriere în clasa I acopiilor din districtul şcolar care, din motive obiective, nu au participat/nu au reuşit la prima etapă de înscriere.
2. Depunerea, completarea şi validarea actelor de înscriere în clasa I acopiilor din alte districte şcolare.
25 augustAfişarea în instituţiile de învăţământ a listelor nominale a copiilor înscrişi în clasa I.
 
Lilia Rusu,
specialist în domeniul învăţământului primar,
Direcţie învăţământ general Dubăsari.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ÎN CLASA I PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta