Harta site-ului
Ajutor
Atestarea cadrelor didactice şi manageriale la ultima sută de metri
Atestarea cadrelor didactice şi manageriale la ultima sută de metri

Atestarea cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere se realizează în baza Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar, preuniversitar, complementar şi sport aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 336 din 03 mai 2013 şi a Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din instituţiile de învăţămînt preşcolar, preuniversitar, complementar şi sport aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 454 din 31 mai 2012 precum şi  a ordinelor Direcţiei învăţămînt general Dubăsari.
Prin atestarea cadrelor didactice/manageriale se stabileşte nivelul de competenţe profesionale, se face o apreciere a calităţii procesului de evaluare a competenţei şi prestaţiei didactice şi manageriale, precum şi motivarea cadrelor didactice/manageriale pentru avansarea în carieră.
Conform ordinului nr. 88 din 26 aprilie 2016 „Cu privire la susţinerea rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradului didactic/managerial doi” s-a organizat susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare în mai multe etape. Astfel au susţinut Rapoartele de autoevaluare în faţa comisiei raionale de atestare 19 cadre didactice pentru confirmarea gradului didactic II, 8 cadre didactice pentru conferirea gradului didactic II, 4 manageri şcolari pentru confirmarea gradului managerial II şi 2 manageri şcolari pentru conferirea gradului managerial II. La susţinerea Rapoartelor a asistat şi Dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului Dubăsari, care a fost un bun ajutor membrilor comisiei raionale de asistare şi a evaluat candidaţii la conferirea/confirmarea gradului didactic/managerial.
Prin urmare Comisia raională de atestare a stabilit nivelul de competenţe ale cadrelor didactice/manageriale în conformitate cu standardele profesionale, aprecierea culturii comunicării participanţilor la atestare, examinarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, identificarea şi promovarea experienţei avansate a cadrelor didactice/manageriale.
Decizia Comisiei raionale de atestare este că toate cadrele didactice şi manageriale au susţinut Rapoartele de autoevaluare/ Programele manageriale, obţinînd astfel cîte 2 credite profesionale.
Preşedintele comisieie raionale de atestare, Dna Larisa BRADUCEAN, şef DÎG, a felicitat participanţii cu conferirea /confirmarea gradelor didactice /manageriale şi i-a  încurajat pentru obţinerea unui grad mai înalt pe viitor.
Svetlana ISAICUL,
metodist-coordonator

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atestarea cadrelor didactice şi manageriale la ultima sută de metri - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta