Harta site-ului
Ajutor
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE – UN INDICATOR ÎN FAVOAREA INSTITUŢIEI...
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE – UN INDICATOR ÎN FAVOAREA INSTITUŢIEI...

Atestarea cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar se realizează în baza Regulamentului de atestare, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013. În perioada 15 – 22 mai 2017, cadrele didactice şi manageriale din instituţiile preuniversitare şi preşcolare, care aspiră la conferirea şi confirmarea gradului didactic II, au participat la şedinţele susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea şi confirmarea gradului didactic II. Succinta prezentare a Rapoartelor de autoevaluare, care cuprind comunicări din diverse activităţi şi materiale convingătoare, drept rezultat al muncii pedagogice în ultimii 5 ani, au convins membrii Comisiei de atestare că dumnealor sunt bine pregătite şi merită de a li se oferi gradul didactic şi managerial II. În anul de studii curent au înaintat oferte pentru obţinerea gradului didactic II cadre didactice şi manageriale din diverse domenii de activitate: cadre manageriale - 4 persoane, treapta preşcolară – 9 persoane, treapta primară - 6 persoane, treapta gimnazială/liceală – 26 persoane. Prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor didactice stipulează clar obligaţiunile şi responsabilităţile cadrelor didactice în munca cotidiană cu elevii şi copiii. Responsabilitatea asumată e un factor bine determinat în scopul ridicării prestigiului instituţiei de învăţământ în care activează. Odată cu avansarea didactică prin obţinerea gradului didactic II, responsabilitatea faţă de copii e mai mare şi, din moment ce şi-au abţinut gradele didactice şi manageriale actorii educaţionali îşi formează direcţii de perspectivă pentru următorii cinci ani. 
Cât mai calificaţi pedagogi vom avea cu atât elevii/copiii vor avea o pregătire eficientă pentru viaţă. Prestigiul instituţiei de învăţământ preuniversitar / preşcolar e axat pe activităţile didactice în lucrul cu elevii / copiii. Pregătirea zilnică a elevilor, asigură implicare activă în prosperarea Ţării. Instituţia de învăţământ e oglinda în care se reflectă societatea.

Violeta TOLSTENCO, 
Șef Secție politici educaționale și management economic 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE – UN INDICATOR ÎN FAVOAREA INSTITUŢIEI... - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta