Harta site-ului
Ajutor
Aspecte organizaţionale pentru anul de studii 2021-2022
Aspecte organizaţionale pentru anul de studii 2021-2022

În perioada 16 - 21 august 2021, am organizat şi desfăşurat Reuniunile metodice raionale în regim on-line (Aplicația Google Meet) cu participarea profesoarelor din cadrul Comisiei Metodice raionale LIMBĂ ŞI COMUNICARE, şcoala naţională/ alolingvi. Reprezentanta MEC, doamna Tîrsînă Daniela, a venit cu propunerea de a invita colegi din cadrul Comisiei Metodice raionale pentru a participa în cadrul reuniunilor republicane şi, respectiv, în cele raionale. În aşa fel am avut sprijinul, susţinerea colegelor: Limba Română şc. Naţională: Ivanov Angela, Diordiev Ecaterina - L.T. „Mihai Eminescu”, Dubăsari; Limba Rusă, Rotari Tamara - L.T. Holercani, Sultan Tatiana - L.T. „Mihai Eminescu”, Dubăsari; Limba străină - Vascan Olga - L.T. „Ion Creangă”, Coşniţa, Berzan Galina - L.T. Doroţcaia.
Profesoarele de Limba şi literatura română s-au bucurat de prezenţa domnului Ghicov, doctor habilitat, profesor universitar, profesor şcolar, grad didactic superior, autor de manuale, literatură ştiinţifică de profil, care a venit cu un şir de sfaturi utile întru eficientizarea procesului de atestare a cadrelor didactice.
Profesoarele de limba şi literatura română s-au bucurat de oportunitatea ce au avut-o din partea profesorului, domnul Ghicov Adrian, de a discuta într-un dialog pe marginea multor aspecte educaţionale marcate pentru anul de studii 2021 - 2022.
Aduc mulţumiri domnului Ghicov pentru colaborare, atitudine, receptivitate. Colegele mele, profesoare de limba şi literatura română, au făcut cunoştinţă cu multe din aspectele obligatorii în procesul de atestare.
Împreună cu profesoarele din Cadrul Comisiei metodice Limbă şi Comunicare, am avut a parcurge Agendele întrunirilor cu următoarele aspecte:
1. Înregistrarea participanților
Accesarea aplicației Google Meet
2. Deschiderea activității de instruire. Cuvânt de salut.
Raportul responsabilului de disciplinele din cadrul CM Limbă şi comunicare în baza activităţilor desfăşurate în anul de studii 2020 – 2021
Tolstenco Violeta, şef Secţie politici educaţionale, DÎG
3. Organizarea procesului educaţional la disciplina şcolară LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (şcoala naţională / alolingvi), LIMBA RUSĂ, LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ (şcoala naţională/ alolingvi), LIMBA STRĂINĂ în instituțiile de învățământ general, în anul de studii 2020-2021
4. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional din cadrul CM LIMBĂ ŞI COMUNICARE în anul de studii 2020 – 2021.
5. Strategia de proiectare.
6. Evaluarea şi notarea rezultatelor învăţării în vederea optimizării procesului de instruire în instituțiile de învățământ general, în anul de studii 2021-2022
7. Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2020 – 2021,
8. Rundă de întrebări și răspunsuri. Concluzii. Totalurile reuniunii metodice raionale.
Totodată am întocmit şi careva din punctele ce ţin de activitatea noastră continuă în cadrul Comisiei Metodice raionale. Toate materialele prezentate la întruniri sunt transmise cadrelor didactice.
Aduc sincere mulţumiri colegelor pentru participare/moderare activă în cadrul întrunirilor metodice.
Violeta Nakai - Tolstenco, şef Secţie politici educaţionale, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aspecte organizaţionale pentru anul de studii 2021-2022 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta