Harta site-ului
Ajutor
Asistent social nou pentru com. Cocieri
Asistent social nou pentru com. Cocieri

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 24 din 10.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare a asistenţilor sociali, Consiliul raional Dubăsari a anunțat selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de asistent social, cu activitatea pe teritoriul comunei Cocieri, în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară, instituit pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei. În perioada declarată s-au depus 3 dosare, toți candidații locuitori ai s. Cocieri.    
La data de 6 septembrie 2016, Comisia de concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent social, care a fost prezidată de dl Sandul Valerie, vicepreședintele raionului, a examinat dosarele depuse și a admis la proba scrisă toți cei trei candidați. Pe data de 9 septembrie curent s-a desfășurat proba scrisă. În urma examinării dosarelor și evaluării rezultatelor la proba scrisă, concursul a fost promovat de candidatul Verlan Aliona.
Dl Valerie Sandul, vicepreședintele raionului, a menționat despre misiunea socială a asistentului social, care are la bază valorile și principiile fundamentale ale profesiei: justiția sociala, demnitatea și unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidențialitatea, importanța relațiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competență și în interesul beneficarilor.  Ca îndrumare i-a dorit mult succes în activitatea desfășurată și străduință în ajutarea oamenilor în rezolvarea problemelor legate de situația lor socială sau de viața personală.
 

Galina Berzan,
Șef-adjunct, Direcția juridică și resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Asistent social nou pentru com. Cocieri - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta