Harta site-ului
Ajutor
Asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă precum și facilitarea și încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 în rândul personalului angajat una din prevederile aprobate de CNESP
Asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă precum și facilitarea și încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 în rândul personalului angajat una din prevederile aprobate de CNESP

În ultimile săptămâni, în Republica Moldova, se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Astfel, în contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, precum și de răspândire a acestora pe teritoriul țării, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, la data de 17 iulie curent, a emis o nouă Hotărâre nr. 57.
Potrivit Hotărârii aprobate de CNESP, se mențin măsurile de prevenire și control ale infecției COVID-19, aplicabile la nivel național. Începând de astăzi, 19 iulie, se instituie un șir de măsuri de prevenire și control al infecției la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în țară: Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zona roşie şi zona verde. Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, încadrate în zona roșie și zona verde, va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Criteriul în baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat (zona roșie) este rata cumulativă de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportate la 100 000 de locuitori; Clasificarea țărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, va fi realizată după cum urmează: -zona verde va cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este mai mică sau egală cu 100, -zona roșie va cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este mai mare decât 100; Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor, Totodată, conform deciziei au fost stabilite unele excepţii de la prevederile subpunctelor expuse mai sus pentru unele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă valabile până la data de 1 august 2021.
Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv persoanele care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor. De asemena, se stabilesc excepţii de la prevederile prezentului punct pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă: -persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; -copiii cu vârsta de până la 6 ani; -copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; -persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației; -persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Conform Hotărârii este stipulat și faptul  ca conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă precum și vor facilita și încuraja vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul personalului angajat, în scopul atingerii către data  de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare de minim 70%.
Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în spațiile închise din cadrul unităților, prevăzut în Notificarea privind inițierea activității de comerț, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 și obligația organizatorilor de a întocmi lista participanților, cu evidența epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise.
În interiorul unităților de alimentație publică de orice tip se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.
Pe teritoriul zonelor de agrement se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.
Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public și la stațiile de așteptare, inclusiv în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne vor asigura intensificarea măsurilor de prevenire și control, vor intensifica măsurile de control vizavi de respectarea normelor epidemiologice și a regimului de autoizolare.
Comisiile teritoriale de sănătate publică vor dispune facilitarea organizării procesului de vaccinare împotriva COVID-19 și se vor convoca cel puțin o dată la 2 săptămâni pentru a discuta rezultatele și provocările procesului de vaccinare, cu identificarea și implementarea acțiunilor necesare, cu stabilirea obiectivului de acoperire vaccinală a 70% din populația eligibilă la nivelul fiecărui teritoriu administrativ până la 01.12.2021.
Hotărârea integral poate fi vizualizată: https://gov.md/sites/default/files/proiect_hot_cnesp_57_17_07_2021_final_publicare.pdf
Marina LUPAȘCO, programator

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă precum și facilitarea și încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 în rândul personalului angajat una din prevederile aprobate de CNESP - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta