Harta site-ului
Ajutor
Arta - cea mai profundă expresie a creativităţii umane
Arta - cea mai profundă expresie a creativităţii umane


 
Pasiunea pentru artă, muzică, dragostea de pictură şi dans le oferă copiilor de la şcolile de arte din raionul Dubăsari posibilitatea de a se bucura de bursa preşedintelui în baza performanţelor acumulate pe parcursul anului. Astfel, în perioada de 24-26 ianuarie, anul curent, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna Maria Jimbei împreună cu dna Maria Perciuleac, şef Direcţia cultură şi turism au organizat o vizită pe la şcoalile de arte  din com. Cocieri, com. Coşniţa şi s. Doroţcaia pentru a le înmîna personal burse celor mai activi elevi. În primul semestru al anului de învăţămînt 2017-2018,  din cei 560 de copii care îşi fac studiile în aceste şcoli, la bursa preşedintelui au fost promovaţi  42 elevi din  instituţii care s-au implicat activ în viaţa social-culturală atît din localitate cît şi din raion, participînd la diverse măsuri, concerte, concursuri, ocupînd respectiv locuri de frunte, prin care  promovează arta, cultura, tradiţiile şi obiceiurile neamului nostru.
Scopul acestor premii băneşti este acela de susţine excelenţa celor care depun străduinţă, muncesc zi de zi pentru a obţine rezultatele remarcabile, oferind şansa punerii în valoare a talentului lor, dar totodată aceasta este o motivaţie pentru ceilalţi ca să devină printre cei mai buni, să tindă la treptele de frunte ale succesului.
Tinerii bursieri susţin că cheia succesului în lumea artei implică din start pasiune, aptitudini şi desigur multă străduinţă, muncă şi perseverenţă.
Dna vicepreşedinte a venit nu doar cu bursele respective, dar şi cu cuvinte frumoase de încurajare pentru ca copiii să prezinte mai mult interes faţă de cultură şi educaţie.
În final, dna Maria Jimbei a mulţumit copiilor, profesorilor şi părinţilor care sunt cointeresaţi în dezvoltarea multelaterală a acestora, urîndu-le tuturor succese mari în continuare şi realizări frumoase. Deasemenea, bursierii, părinţii, pedagogii adresează mulțumiri dlui Grigore Policinschi -  preşedintele raionului Dubăsari, pentru încurajarea, susținerea și motivarea elevilor cu performanțe, cât și a tinerei generații din raion.
 
Direcţia cultură şi turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Arta - cea mai profundă expresie a creativităţii umane - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta