Harta site-ului
Ajutor
Ajutorul social – un sprijin pentru cei în dificultate
Ajutorul social – un sprijin pentru cei în dificultate

De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului (APRA) beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii: 

  • au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei; 
  • sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;
  • sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
  • se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil în vîrstă de pînă la 3 ani; 
  • îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.
La determinarea dreptului la ajutorul social/ APRA se exclud membrii familiei care:
  1.  deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;  
  2.  execută pedeapsa privativă de libertate;
  3.  satisfac serviciul militar în termen; 
  4.  se află la întreţinerea statului: aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent.
La stabilirea ajutorului social sunt luate în considerație toate veniturile persoanelor care locuiesc în aceeași locuință și se întrețin dintr-un buget comun. Aceşti bani se utilizează, în special, pentru necesităţile prioritare şi curente ale familiei ce ţin de alimentare, îmbrăcăminte, sănătate, şcolarizare, servicii comunale.
Pentru solicitanții de ajutor social venitul lunar minim garantat (VLMG) constituie 900 lei, iar (VLMG) pentru ajutorul pentru perioada rece a anului - 1440 lei. Astfel cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului constituie 315 lei.
În raionul Dubăsari pentru luna martie vor beneficia de ajutor social 477 familii în sumă totală de 479045 lei şi ajutor pentru perioada rece a anului 953 familii suma totală fiind de 300195 lei. Aceste prestaţii sunt repartizate pe localităţi în felul următor:
MARTIEAjutorul socialAjutorul pentru perioada rece a anului
Localitateabeneficiarisuma totală(lei)beneficiarisuma totală(lei)
Cocieri47520966921735
Corjova5672061890
Coșnița35336476018900
Doroțcaia1623501319765
Holercani19154847924885
Marcăuți36361936821420
Molovata453635711937485
Molovata Nouă59699098426460
Oxentea698338213743155
Pîrîta1822740257875
Ustea1289901627586625
TOTAL477479045953300195
 
Ajutorul pentru perioada rece a anului s-a acordat pentru perioada noiembrie 2015 - martie 2016 și au beneficiat 885 familii mediu lunar a cîte 315 lei, în sumă totală de 1.388.205 lei.
În urma unei analize efectuate s-a constatat că în raionul Dubăsari la momentul actual sunt 159 familii dependente de ajutor social.
      Amintim că, ajutorul social/APRA este stabilit de către Direcţia asistenţă socială și protecția familiei Dubăsari prin intermediul Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială şi se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de serviciu Poșta Moldovei. 
Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, recomandă familiilor aflate în dificultate să se adreseze la asistentul social din comunitate pentru a depune o cerere pentru acordarea ajutorului social.
 
Tatiana IVANOV,
Specialist principal pentru administrarea ajutorului social

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Ajutorul social – un sprijin pentru cei în dificultate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta