Harta site-ului
Ajutor
Ajutor material acordat familiilor defavorizate
Ajutor material acordat familiilor defavorizate

Consiliul de administrație al fondului local de susținere socială a populației s-a convocat în ședință la data de 27.07.2016, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreședintele raionului Dubăsari. Au fost examinate  53 cereri pentru acordarea ajutorului material, unde s-a decis acordarea suportului financiar pentru 51 beneficiari în sumă totală de 35800 lei. Scopul solicitării ajutorului material este pentru tratament – 14 beneficiari în sumă totală de 10700 lei și pentru procurarea produselor alimentare și a bunurilor industriale  - 37 cereri în sumă de 25100 lei. Ajutorul material pentru tratament s-a acordat în cazul maladiilor oncologice, tuberculoză, intervenții chirurgicale. Totodată pe parcursul lunii iulie s-ua înregistrat 14 cereri pentru persoanele țintuite la pat. În această perioadă s-a constatat o creștere a numărului de persoane dependente de pat comparativ cu luna precedentă unde au fost înregistrate 6 cazuri.
Totodată au fost refuzate 2 cereri din considerentul că acești beneficiari nu se încadrează în condițiile Regulamentului de stabilire și plată a ajutorului material: au mai beneficiat de ajutor material pe parcursul a 11 luni, la moment beneficiază de ajutor social și ajutor pentru perioada a anului, nu fac parte din categoria familiilor social-vulnerabile.
De la începutul anului curent s-a acordat ajutor material pentru 473 familii defavorizate în sumă totală de 406 700 lei, dintre care 89100 lei s-au distribuit pentru tratament și 317 600 lei pentru procurarea produselor alimentare și a bunurilor industriale.
Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari recomandă familiilor defavorizate și cu dificiențe grave de sănătate să se adreseze la asistentul social din localitate pentru a depune setul de acte confirmative.
   
Zinaida STASEV - șef Secție prestații sociale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ajutor material acordat familiilor defavorizate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta