Harta site-ului
Ajutor
Admiterea la Academia ’’Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
Admiterea la Academia ’’Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Brigada nr. 2 mobil-operativă a trupelor de carabinieri a Ministerului afacerilor interne anunţă absolvenţii liceelor despre admiterea la Academia ’’Ştefan cel Măre” a MAI la facultăţile:
- Drept;
- Securitate Civilă şi Ordine Publică;
Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii:
- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Apt din punct de vedere medical;
- Fără antecedente penale;
- Să aibă susţinut Bacalaureatul;
Documentele necesare pentru înmatriculare la studii la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI:
- Diploma de bacalaureat {originalul şi copia legalizată de notar) - (după absolvire);
- Caracteristica de la ultimul loc de studii, de la primărie.
- Buletin de identitate (3 copii);
- Copiile buletinelor de identitate ale rudelor apropiate: mama, tata, fraţi, surori ale candidatului (câte un exemplar);
- Adeverinţa de naştere (copia);
- Foto 9x12 - 1 buc.;
- Foto 3x4 - 4 buc.;
- Certificat despre componenţa familiei.
Pentru a fi înscrişi la concursul de admitere, candidaţii se vor prezenta cu buletinul de identitate.
Candidaţilor le vor fi eliberate îndreptări către Comisia Medico-Militară a MAI, pentru aprecierea aptitudinii fiecărui candidat.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Serviciul resurse umane al brigăzii nr. 2 mobil-operalive aTrupelor de Carabinieri
mun. Chișinău. str. Tighina, 34; tel. (022) 27-21-42)

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Admiterea la Academia ’’Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta