Harta site-ului
Ajutor
Activitatea şomerilor cu statut special din raionul Dubăsari
Activitatea şomerilor cu statut special din raionul Dubăsari

Conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru şi a „Graficului zilelor de lucru a şomerilor cu statut special” aprobat de către primarii s. Doroţcaia şi c. Coşniţa, la data de 28.11.2016 de către specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru, dna M. Dicusar şi dna T. Bulat, s-a efectuat o vizită de lucru pentru a monitoriza evidenţa grupurilor de şomeri cu statut special, care sunt la evidenţa primăriei, implicaţi la lucrările efectuate în folosul comunităţii.
În rezultatul monitorizării petrecute de comun cu inginerul cadastral din s. Doroţcaia dl M. Berzan, la sectoarele unde sunt repartizaţi şomerii au fost prezenţi majoritatea din ei. Aceştia au efectuat lucrări de sădire a copacilor, la stadionul din preajma Casei de cultură, lucrări de amenajare a teritoriului, în zona Muzeului a fost amenajat trotuarul, la fel s-a petrecut şi evidenţa prezenţei fiecărui şomer şi volumul de lucru îndeplinit.
Şomerii cu statut special îşi îndeplinesc obligaţiunile conform actelor de confirmare a lucrărilor efectuate care se prezintă lunar la Direcţia agricultură şi cadastru. Vizitînd sectoarele unde se desfăşoară lucrările efectuate de şomeri a fost observat că, teritoriile date la momentul de faţă arată mult mai bine faţă de anii precedenţi.
La fel a fost urmărită şi situaţia în s. Pohrebea, unde şomerii cu statut special, efectuau lucrări de amenajare la Casa de cultură. În s. Coşniţa s-au efectuat lucrări de salubrizare la monumentele din localitate şi sădirea copacilor.
Pe parcursul lunii octombrie 2016, conform datelor prezentate, primăriile Molovata Nouă, Cocieri, Doroţcaia şi Coşniţa au efectuat lucrări agricole în folosul comunităţii, la care au participat în total 316 persoane, cu un număr de 4770 de zile lucrătoare. Pentru luna noiembrie 2016, autorităţile publice locale, prin intermediul inginerilor cadastrali, ca persoane responsabile de evidenţa lucrărilor efectuate de şomerii cu statut special, prezintă listele şomerilor care au participat la lucrări publice, dar totodată acestea sunt prezentate şi la Direcţia agricultură şi cadastru, anexînd la ele actele de confirmare a lucrărilor efectuate, volumul de lucru şi zilelor de participare la lucrări. Listele respective vor fi verificate de către specialistul din cadrul Direcţiei agricultură şi cadastru şi vor fi prezentate spre aprobare Preşedintelui raionului Dubasari dl Gr. Policinschi conform legislaţiei în vigoare.    
 
 
                                                 Tatiana BULAT,
specialist principal 
                                                                 
        
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea şomerilor cu statut special din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta