Harta site-ului
Ajutor
Activitatea şomerilor – la control
Activitatea şomerilor – la control

Pe data de 30 martie curent, în incinta Casei de cultură Doroţcaia, a avut loc întrunirea de lucru cu privire la examinarea condiţiilor de participare a şomerilor cu statut special la executarea lucrărilor publice şi cele agricole şi respectarea legislaţiei în vigore privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol.
Întrunirea a fost prezidată de către vicepreşedintele raionului dna M.Jimbei, cu participarea membrilor grupului de lucru dl L.Gaţcan, vicepreşedintele raionului, dna N.Avxentiev, şefa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă Dubăsari, dl V.Berzan, primar de Doroţcaia, M.Dicusar, specialist principal al Direcţiei agricultură şi cadastru.
În cadrul întrunirii date au fost aduse la cunoştinţă obligaţiunile şomerilor cu statut special şi a primarului care sunt stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.639 din 05.06.2006 cu privire la aprobarea unor regulamente şi Hotătîrea Guvernului nr.897 din 13.11.2013 cu privire la modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol.
S-a menţionat că problema dată a fost discutată de mai multe ori, au fost scrise demersuri Agenţiei Naţionale pentru Ocupare a Forţei de Muncă, Ministerului Muncii, protecţiei sociale şi familiei, au fost efectuate întruniri cu reprezentanţii Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dubăsari şi specialiştiii Consiliului raional. Reieşind din adresările din partea primarilor şi a şomerilor cu statut special a fost instituit un grup de lucru care a examinat problema cu implicarea şomerilor cu statut special la lucrările publice şi a deţinătorilor de gospodării ţărăneşti. Întru respectarea legislaţiei în vigoare şi ţinînd cont de propunerile membrilor grupului de lucru, s-a decis ca şomerii cu statut special şi membrii GŢ la care suprafaţa terenurilor prelucrate la moment nu depăşeşte 0,5 ha, urmează să participe cel puţin 5 zile lunar la lucrările publice în folosul comunităţii din cele 15 zile reglementate în Regulamentul aprobat conform H.G.639 din 05.06.2006, iar celelalte categorii - în dependenţă de culturile cultivate şi nomenclatorul lucrărilor efectuate.
Gospodăriile ţărăneşti vor prezenta actele de îndeplinire a lucrărilor agricole cu descrierea detaliată a tipului şi volumul de lucrări executate, a numărului de zile lucrate efectiv, a calităţii lucrărilor executate confirmate de către primarul localităţii. Evidenţa şi verificarea lucrărilor efectuate de gospodăriile ţărăneşti şi semnarea tabelelor de pontaj şi a actului de lucrări efectuate a fost pusă în seama primarilor localităţilor s.Doroţcaia, c.Cocieri, c.Molovata Nouă şi c.Coşniţa.
 
 
       M.Dicusar,
 specialist principal DAC

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Activitatea şomerilor – la control - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta