Harta site-ului
Ajutor
Activitatea sectorului zootehnic a raionului Dubăsari
Activitatea sectorului zootehnic a raionului Dubăsari

Conform planului de activitate a Direcției agricultură și cadastru, s-a efectuat o analiză privind activitatea sectorul ui zootehnic din teritoriul raionului Dubăsari pe parcursul anilor 2016-2017, şi rezultatele obţinute în ramura dată, privind  creșterea bovinelor, porcinilor, ovinelor și caprinelor de către agenţii economici cît şi sectorul particular. Pe parcurs s-a  făcut cunoștință cu lucrătorii din sectorul dat, informîndune cu efectivulde animale privind producerea de lapte și carne, modalitățile de creștere şi îngrijire a animalelor, greutățile cu care se confruntă în procesul tehnologic. Din analiza efectuată rezultă că nu este ușor de a iniția şi promova o afacere dar e important de înfrânt greutăţile, de a se dezvolta și a aduce un beneficiu personal cît şi populației din r.Dubăsari, deschizînd tot odată şi noi locuri de muncă, ridicînd randamentul economic.
În continuare, găsiți informația privitor la efectivul de animale din raion după cum urmează, comparativ pe ultimii doi ani 2016-2017:
Bovine Total 2016 – 1944 de bovine, inclusiv          2017 – 1850 de bovine,  inclusiv
  •               172 exp. Comercial                                  175 exp. comercial
  •              1772 sect. Particular                                1675 sect. particular
  •              2,138 tone lapte                                         2,109 tone lapte
  •                                                                                 51,700 tone carne realizate
La general este o scădere a numărului de animale  pe parcursul anului 2017 în comparaţie cu anul 2016 din pricina micşorărării numărului de animale din sectorul privat. Producerea de lapte –marfă la general este mai mică, dar raportat la o unitate este în creştere de la 10,2 litri pentru anul 2016 la 11,415 litri pentru anul 2017. Producerea cărnii este doar pentru anul 2017.
 
Porcine
2016 – 6150 de porci, inclusiv                                 2017 – 8210 de porci, inclusiv
 5000 expl. comercială (711 t. carne)            7200 expl. comercial(1024 .t de carne)
1150 sect particular (172 tone carne)           1210 sect partciula (181,5 t de carne)
La general este o creştere a numărului de animale  pe parcursul anului trecut; 2016 de la 6150 de capete comparaţie cu anul 2017 la 8210 capete
 
 
Ovine
2016 – 831 cap.
2017 – 938 cap
 
Caprine
2016 – 2150 cap.
2017 – 2100 cap.
 
Cabaline
2016 – 290 cap.
2017 – 220 cap.
 
Ce ţine de ovine este o creştere de 107 capete. La caprine şi cabaline este o scădere nesemnificativă cu 50 capete la caprine şi respectiv  70 capete la cabaline.
Activitatea în sectorul zootehnic este destul de complicată şi necesită, alocări semnificative de surse financiare atît iniţial la pornirea afacerii cît şi pe parcursul activităţii. Dar necătînd la toate greutăţile este o activitate de producere rentabilă din punct de vedere economic  şi necesară pentru populaţie.

 
 
Nicolae BULAT,
Specialist principal DAC

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea sectorului zootehnic a raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta