Harta site-ului
Ajutor
Activitatea psihologului școlar prin prisma documentelor aprobate la nivel național
Activitatea psihologului școlar prin prisma documentelor aprobate la nivel național

La data de 29 noiembrie 2019, conform planului de activitate al Serviciului de asistență psihopedapogică Dubăsari, s-a realizat seminarul metodologic „Activitatea psihologului școlar prin prisma documentelor aprobate la nivel național”, moderat de către dna Baltaga Nadejda, psiholog SAP. Prezența la seminar a fost 100%, lucru îmbucurător, în număr de 10 psihologi școlari din 8 instituții de învățământ general (7 licee și 1 gimnaziu).
Agenda seminarului a inclus următoarea ordine de zi:
- Cuvânt de salut. Raportor dna Lungu Tatiana, șef SAP
- Analiza reperelor metodologice privind activitatea psihologului școlar din instituțiile de învățământ general. Revizuirea corectitudinii completării Planului de activitate al psihologului școlar. Raportor, dna Baltaga Nadejga, psiholog SAP
- Asistența individuală cu copilul. Etapele evaluării psihologice. Realizarea Planului individualizat de asistență. Raportor, dna Baltaga Nadejda, psiholog SAP
- Prezentarea materialelor și a instrumentelor de evaluare/diagnosticare/reabilitare psihologică. Raportor, dna Baltaga Nadejda, psiholog SAP
- Brainstorming între psihologii școlari. Dezbateri. Studii de caz. Raportori, psihologii școlari din instituțiile de învățământ.
Menționăm, că nivel național, este pe ultima sută de metri elaborarea Legii psihologului, care este dezbătută online între psihologii Republicii Moldova și care se planifică a fi aprobată prin Hotărâre de Guvern în timpul apropiat.
Între timp, în cadrul seminarului metodologic de astăzi au fost dezbătute toate actele normative deja aprobate de MECC prin ordinul nr. 02 din 02 ianuarie 2018 și anume: reperele metodologice privind activitatea psihologului școlar în instituțiile de învățământ, Nomenclatorul documentelor psihologului, Fișa postului a psihologului școlar și Fișa de autoevaluare/evaluare a activității psihologului.
La etapa actuală trăim în societate, o reformă a psihologiei în Republica Moldova, unde psihologul este recunoscut la nivel legal și social ca specialist și importanța acestuia prezidă în interesul superior al copilului.

           Nadejda BALTAGA, psiholog Serviciul de asistență psihopedagogică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea psihologului școlar prin prisma documentelor aprobate la nivel național - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta