Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa
Activitatea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa

Reamintim că, în cadrul renovării sistemului centralizat de irigare Coşniţa, care cuprinde terenurile agricole ale satelor Coşniţa, Pîrîta şi Pohrebea, cu suportul Proiectului „Compact”, finanţat de către Guvernul SUA, prin Corporaţia „Provocările Mileniului”, în sumă de 15 mln dolari SUA, au fost renovate 2 staţiuni de pompare a apei şi construite din temelie alte 2 staţiuni, amplasate de-a lungul r. Nistru, dotate cu 10 pompe noi, care asigură irigarea a 2608 ha de teren agricol. Au fost instalate reţele noi pentru irigare cu o lungime de 86 km şi hidranţi cu debitmetri. Lucrările de construcţie au început în primăvara anului 2014 şi au fost finalizate în august 2015. La lucrările de renovare a sistemului de irigare au luat parte SRL”Hidroconstrucţia” şi SRL”Iamsat - Muntenia”, ambele din România.
Concomitent cu studiul de fezabilitate şi proiectarea lucrărilor, în condiţiile Legii RM nr 171 din 09.07.2010, a fost constituită Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa (AUAI), pe data de 27.12.2011, cu un număr de 3200 membri, dar la care pot adera şi alţi membri.
Pe data de 13 decembrie 2016, în incinta primăriei Coşniţa a avut loc adunarea reprezentanţilor de sectoare şi membrilor Consiliului de administrare al Asociaţiei, la care au luat parte: preşedintele Asociaţiei, dl V. Cibuc, directorul executiv, dl N. Rusu, precum şi colaboratorii Direcţiei agricultură şi cadastru, dna M. Dicusar şi dl N. Bulat, ambii membri ai Asociaţiei.
La adunare au fost prezentate totalurile activităţii pe anul 2016, dl Vl. Cibuc a adus, repetat, la cunoştinţă prevederile statutului Asociaţiei, care este în concordanţă cu Legea 171, a informat despre condiţiile devenirii în calitate de membru, condiţiile încetării calităţii de membru al Asociaţiei, alte prevederi ale statutului.
Mai detaliat despre activitatea Asociaţiei pentru anul 2016, a relatat dl N. Rusu. Astfel, pe parcursul anului de referinţă, din cele 2608 ha au fost irigate numai 637 ha, ceea ce constituie 24,5%. Concretizăm ca din suprafaţa irigată, 473 ha au fost irigate de două ori. Mai menţionăm că din cei 3200 membri iniţiali, la moment au rămas doar 120 membri ai Asociaţiei, cu suprafaţa irigată în anul 2016, 1600 sînt proprietari de terenuri în condiţiile art. 11 din Codul funciar, proprietari de parcele mici, anevoios de irigat. Aceste 1200 persoane nu achită cotizaţia de membru al Asociaţiei, la fel ca şi alţi 1288 proprietari de terenuri din cota mare, conform art. 12 din Codul funciar. În acelaşi moment, o parte din gospodăriile agricole mai mari la fel nu irigă terenurile şi nu achită cotizaţia. Acest fapt îngreunează activitatea Asociaţiei, creînd o lipsă de surse financiare.
La adunarea dată au fost întocmite unele acte care urmează a fi înaintate Şedinţei Consiliului Asociaţiei, care se va petrece pe data de 23 decembrie 2016.
 
Nicolae BULAT,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta