Harta site-ului
Ajutor
Achitarea pentru arenda terenurilor agricole – o obligaţiune ce trebuie respectată
Achitarea pentru arenda terenurilor agricole – o obligaţiune ce trebuie respectată

Odată cu reforma funciară şi aprobarea Codului funciar, începînd cu 1 ianuarie 1992, o bună parte a  locuitorilor din raion, care activau în gospodăriile agricole, au devenit proprietari de terenuri. Cei care nu au avut posibilitate să-l prelucreze individual au fost nevoiți să-l predea în arendă liderilor din localitate. În ultimii ani, problemele dintre arendași și arendatori sunt tot mai frecvente și asta pentru că fie unul dintre ei nu-și cunoaște drepturile, iar celălalt nu-și îndeplinește  responsabilitățile şi obligaţiunile.
Pentru evitarea neînţelegirilor dintre arendaşi şi arendator e necesar ca proprietarii terenurilor să fie informaţi mereu de către autoritatea publică locală privind drepturile acestora şi modificările legislaţiei în vigoare. La întocmirea unui contract de arendă trebuie neapărat să ţinem cont de prevederile legislaţiei în vigoare, în deosebi a Legii nr 198 din 15.05.2003, cu privire la arenda în agricultură, prevederile Codului civil nr 1107 din 06.06.2002 ce ţine de transmiterea terenului în arendă, HG nr.405 din 06.05.2005, despre aprobarea Regulamentului privind calcularea cuantumului plăţii anuale privind arenda bunurilor agricole şi respectiv HG nr. 72 din 30.01.2004 privind implimentarea Legii cu privire la arenda în agricultură. La întocmirea unui contract de arendă e necesar să fie prezente ambele părţi. Termenul  arendei a bunurilor agricole se  stabileşte de către părţile contractante, dar nu va fi mai mic de un an şi  mai mare de 30 de ani. La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale, termenul contractului de arendă  va fi stabilit pentru cel puţin  25 de ani, în cazul  cînd contractul nu prevede alt termen. Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu  acordul comun al părţilor. Partea care intenţionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. În cazul prelungirii contractului de arendă, părţile  semnează un acord adiţional, care este  parte integrantă a contractului de bază. Dar cînd termenul arendei expiră, iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora, contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă, el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. Deasemenea în contractele de arendă un moment important trebuie de menţionat clauzele ce prevăd acţiunile care nu vor duce la degradarea solului şi nemijlocit trebuie de menţionat bonitatea solului cu care a fost preluat, uneori cei care iau pamîntul în arendă, deşi cunosc faptul că în contract trebuie de menţionat şi clauzele care prevăd modificarea sau rezilierea acestui contract de arendă, acestea nu le respectă, motiv pentru care ulterior apar si conflicte, deaceea  arendatorii se întreabă dacă arendasii vor respecta prevederile contractului de arendă astfel ca să fie achitată plata cuvenită la timp.
La cele expuse mai sus vă aduc la cunoştinţă că achitarea faţă de proprietarii terenurilor date în arendă, pe anul 2016 pe rl. Dubăsari (conform Legii nr. 198 din 15.05.2003) s-a efectuat în dependenţă de clauzele contractului de arendă, unii arendaşi au achitat în mijloace banesti, alţii în producţie agricolă. În total a fost achitată producţie agricolă în volumul următor: orz–102,9 t, griu–1783,9 t, porumb–437,6 t, floarea soarelui–389,6 t, ulei–975 l, ceapa–3,34 t, mere –352 kg, morcov–1 t,  fasole–370 kg, cartofi–5,67kg. Mijloace băneşti au fost achitate în sumă de  3513 lei.
 Ultimii 2 ani, în comparaţie cu anii precedenţi, pînă în anul 2014, volumul producţiei agricole şi mijloacele băneşti achitate arendatorilor diferă, deoarece o bună parte din terenurile agricole din primariile Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta, Molovata Nouă, Cocieri se afla dupa traseul R-D-T, si nu au aces liber la prelucrarea acestor terenuri.  Evident si achitatea fată de cotaşi s-a efectuat în dependenţă de mărimea cotei, adică a terenurilor care se află în raza satului.
Cheltuielile suportate de către producătorii agricoli la prelucrarea terenurilor agricole după traseu Rîbniţa-Tiraspol in toamna/primavara anilor 2013/2014 au fost compensate de către Guvernul Republicii Moldova, prin aprobarea Hotărîrii de Guvern nr 836 din 8.10.2014, în sumă de 2221 lei la 1 ha, în total fiind achitată suma de 11.937.978 lei, de care au benificiat şi deţinătorii individuali care au prezentat informaţie veridica. Din această sumă, arendaşii au achitat proprietarilor de terenuri plata de arenda, conform obligaţiunilor contractuale.
Pentru anii 2015 şi 2016, reieşind din interdicţia de a prelucra terenurile amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, achitarea proprietarilor terenurilor agricole din localităţile din stînga Nistrului a raionului Dubăsari, se efectuiază, deasemenea de către Guvernul Republicii Moldova. Astfel proprietarii acestor terenuri, beneficiază de o plată directă, în sumă de 1229,68 lei per hectar.
Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr 859 din 18.12.2015, au fost repartizate 7 980 000 lei deţinătorilor de terenuri amplasate după traseul R-D-T pentru anul 2015.  
Pentru anul 2016, Guvernului Republicii Moldova, conform HG nr 1201 din 31.10.2016, în scopul achitării plaţilor directe proprietarilor terenurilor menţionate, va fi repartizată aceeaşi sumă - 7 980 000 lei, iar proprietarii de terenuri vor beneficia de aceeaşi plată – 1229,68 lei/ha. Procedura de achitarea a banilor va fi iniţiată după începutul anului 2017, cînd vor fi coordonate listele proprietarilor.
 
 
Tatiana BULAT,
pecialist principal Direcţia agricultură şi cadastru
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Achitarea pentru arenda terenurilor agricole – o obligaţiune ce trebuie respectată - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta