Harta site-ului
Ajutor
A fost aprobată Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
A fost aprobată Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă că a fost aprobată Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat  nr.154 din 01.07.2016 publicat în MO nr.230-231 din 26.07.2016. Au fost operate modificări privind modul de plata de contribuţii de asigurări sociale de stat pentru persoanele fizice (întreprinzătorii individuali; notari; avocaţi; administatori autorizaţi) în sumă de 7032 de lei pe an, 586 lei lunar, pentru persoane fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1752 de lei pe an, lunar 146 de lei.
      Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietarii sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.
 Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de la angajator pentru persoană juridică sau fizică angajate prin contract individual de muncă este de 23%, pentru angajatorii din agricultură contribuţia de asigurări sociale de stat este de 22%, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi este de – 6%.
Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate.
Agenţii economici, cu excepţia titularilor de patentă, pensionarilor, sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  - lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune;
- plătitorii care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2017, Forma BASS-AN:
- declaraţiile Forma BASS şi Forma BASS-AN se prezintă de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat utilizînd metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice, sau pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe, autentificate cu ştampila plătitorului;
- plătitorii care, la situaţia de 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, prezintă Forma BASS şi Rev-5 utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică E-RAPORTARE” cu aplicarea semnăturii electronice;
- declaraţiile de corectare Forma BASS, Forma BASS-AN şi REV-5 pentru perioadele de gestiune se prezintă pînă la 25 martie 2017.

 
S.CIOBANU,
Şef Direcţie CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

A fost aprobată Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta