Harta site-ului
Ajutor
61 de beneficiari vor primi suport financiar
61 de beneficiari vor primi suport financiar

Consiliul de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei s-a convocat în şedinţă la data de 23.03.2016, care a fost prezidată de către dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari. Au fost examinate 73 cereri pentru acordarea ajutorului material, unde s-a decis acordarea suportului financiar pentru 61 beneficiari, în sumă totală de 31700 lei. Scopul solicitării ajutorului material este pentru tratament – 28 beneficiari în sumă totală de 17200 lei şi pentru procurarea produselor alimentare şi a bunurilor industriale  - 33 cereri în sumă de 14500 lei. Ajutorul material pentru tratament s-a acordat în cazul maladiilor oncologice, tuberculoză, intervenţii chirurgicale.
Ponderea beneficiarilor cu cel mai înalt nivel de solicitare sunt pensionarii care constituie 48 % după care urmează persoanele cu dizabilităţi 28 %. Efectuînd o analiză a beneficiarilor în perioada anilor precedenţi constatăm că pensionarii rămîn a fi cu cel mai înalt nivel de solicitare a ajutorului material ce denotă faptul că reprezintă categoria cea mai defavorizată care nu poate face faţă costurilor şi necesită cheltuieli mai mari pentru tratament.
Distriburea ajutorului material pe localităţi s-a efectuat în felul următor:
Nr.LocalitateNr. beneficiarilorSuma (lei)
1.Cocieri73800
2.Corjova31200
3.Coşniţa74800
4.Doroţcaia83200
5.Holercani41900
6.Marcăuţi21600
7.Molovata00
8.Molovata Nouă104400
9.Oxentea21500
10.Pîrîta83000
11.Ustia106300
 Total6131700
 
Totodată, au fost refuzate 12 cereri din considerentul că aceşti beneficiari nu se încadrează în condiţiile Regulamentului de stabilire şi plată a ajutorului material: au mai beneficiat de ajutor material pe parcursul a 11 luni, la moment beneficiază de ajutor social şi ajutor pentru perioada a anului, nu fac parte din categoria familiilor social-vulnerabile.
Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari recomandă familiilor defavorizate şi cu dificienţe grave de sănătate să se adreseze la asistentul social din localitate pentru a depune setul de acte confirmative.
Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

61 de beneficiari vor primi suport financiar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta