Harta site-ului
Ajutor
4 primării din raionul Dubăsari vor beneficia de subvenții pentru dezvoltarea localităților
4 primării din raionul Dubăsari vor beneficia de subvenții pentru dezvoltarea localităților

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în baza prevederilor HG.476/2019 cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), Comisia de Evaluare și Selectare  a evaluat și selectat proiectele investiționale depuse de autoritățile publice locale și entitățile juridice. În cadrul ședințelor Comisiei, membrii acesteia au decis selectarea proiectelor investiționale, în ordine descrescătoare, conform punctajului acumulat, în limita fondului disponibil.
Conform procesului verbal (extras) nr. 10 al Comisiei de evaluare și selectare mun. Chișinău emis la 30.11.2022 au fost selectate și aprobate spre finanțare 178 proiecte investiționale eligibile, conform anexei nr. 1 la procesul verbal, care servesc drept temei pentru perfectarea contractului de finanțare cu condiția respectării pct. 51-54 din Hotărârea Guvernului nr. 476/2019. Totodată,  59 proiecte investiționale, conform anexei nr. 2 la procesul verbal  au fost declarate neeligibile.
Proiectele investiționale aprobate spre finanțare în baza deciziei Comisiei de Evaluare și Selectare au fost clasificate în felul următor:
-Măsura 1: „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale” – 13 proiecte investiționale, unde suportul statului va constitui cca. 23,6 mil. de lei;
-Măsura 2: „Dezvoltarea localității rurale” - 164 proiecte investiționale, subvențiile fiind de cca 139,5 mil de lei;
-Măsura 3 „Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole” - 1 proiect investițional, suportul financiar din FNDAMR constituind 0,5 mil. lei. 
Printre cele 164 proiecte aprobate la măsura nrul 2 ce prevede dezvoltarea localității rurale, 4 vor fi implementate de primăriile Doroțcaia, Coșnița, Pîrîta și Molovata Nouă, localități amplasate în zona de securitate.
- Primăria s. Doroțcaia, valoarea proiectului eligibilă – 1034200 lei, valoarea subvenției aprobate – 825000,00 lei;
- Primăria c. Molovata Nouă, valoarea proiectului eligibilă – 1063000 lei, valoarea subvenției aprobate – 850400,00 lei;
- Primăria s. Pîrîta, valoarea proiectului eligibilă – 967740 lei, valoarea subvenției aprobate – 774192,00 lei;
- Primăria c. Coșnița, valoarea proiectului eligibilă – 380000 lei, valoarea subvenției aprobate – 304000,00 lei.

Direcția administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul AIPA va informa solicitanții despre deciziile emise de Comisia de evaluare și selectare. Totodată, menționăm că deciziile Comisiei de evaluare și selectare pot fi contestate în procedura contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, amplasată în mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data notificării.
Lista proiectelor eligibile și transmise spre finanțare poate fi accesată: 
http://aipa.gov.md/sites/default/files/avans-rural/Extras%20din%20Procesul%20-Verbal%20al%20CES%20nr.10%20din%2021.11.2022.pdf?fbclid=IwAR3tr9BF6_3THgoT4Un1IUSvI05-DxySR-MuZqhWcmgZexKZRFbmQzcvHzE
Precizăm că 15 % din FNDAMR sunt llocate pentru acordarea subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, se arată în informația publicată de AIPA.
 Marina LUPAȘCO, specialist superior

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

4 primării din raionul Dubăsari vor beneficia de subvenții pentru dezvoltarea localităților - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta