Harta site-ului
Ajutor
167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu
167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu

Umanitatea nouă îl primeşte pe Eminescu  între luminile nestinse ale conştiinţei sale. El trece astăzi pe drumul, tot mai larg dezgrădit, înspre inima popoarelor. Pătrunde în casele oamenilor muncitori, în şcolile şi bibliotecile visate de el; aduce opera ca triumfătoare,dîndu-le-o tuturora-carte de căpătâi.
  (Andrei Lupan)

Eminescu este considerat ultimul mare romantic  în poezia europeană. Întâlnim în rândurile sale atât de îndrăgitele de romantici antinomii: visul şi materialitatea lumii, trecut şi prezent, robie şi tiranie, înger şi demon, tristeţe şi bucurie, ură şi iubire. El  a întrodus creaţia poporului său în circuitul valorilor universale. Fără poezia lui Eminescu  acest circuit ar fi incomplect. Ea, această poezie, e tulburătoare şi înnobilează oamenii de pe toate continentele. Şi totodată n-ar fi putut apărea nicăieri altundeva decât pe pământul, care l-a nascut pe Eminescu.
În viaţa lui scurtă, a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi, îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică; a dat cuvintelor simple - valori noi şi armonii suprinzătoare, sentimentelor - adâncime unică, viziunilor - orizont nemărginit. Pe lângă  acest progres al artei scrisului, Eminescu a îmbogăţit limba şi a legat poezia cultă de producţiile din veac ale cântăreţilor anonimi ai neamului.
Pe data de 15 ianuarie 2017, Biblioteca publică Oxentea r-ul Dubăsari a organizat activitatea culturală: ”Al meu nume o să-l poarte/ Secolii din gură în gură” (167 ani de la naşterea lui M. Eminescu). Tema a fost dezvăluită în cadrul mai multor activităţi, oră literară, expoziţie de carte, victorină literară, concursul desenului din opera lui M. Eminescu. Locul I la concursul desenului l-a ocupat Mişcoi Florin, locul II i-a revenit lui Curbet Cristian.
Opera lui Eminescu nu e un simplu ecou oriental al cântecelor lirice europene, ci creaţia unui geniu profund şi original, intepret, pe deasupra, a unui întreg popor.


Elena BEJENARI,
şefa Biblioteca publică s. Oxentea

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta