Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari anunţă următoarele funcții publice vacante
Consiliul raional Dubăsari anunţă următoarele funcții publice vacante, după cum urmează:
 1. Specialist în domeniul învăţământului primar
2. Specialist principal în problemele învățământului preuniversitar
3. Specialist principal în problemele de informatică și implementarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale
P
entru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
08.08.2018 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcția publică vacantă
Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcții publică temporar vacantă de Specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice.
Candidaţii pentru ocuparea funcției vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Dosarele se vor depune până la data de 30 august curent.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
08.08.2018 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante
Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 1. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse umane;
 2. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ - financiară;
 3. Director Casa raională de cultură;
 4. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist în domeniu tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 7. Specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Dosarele se vor depune până la data de 30 august curent.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
12.07.2018 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante
 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 1. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse
  •  
 2. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția
  •  
 3. Director Casa raională de cultură;
 4. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist în domeniu tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 7. Specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Dosarele se vor depune până la data de 31 iulie curent.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
12.07.18 Prelungirea termenului de selectare a dosarelor pentru asistent social s. Ustia
Consiliul raional prelungește termenul de selectare a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de asistent social cu activitatea pe teritoriul primăriei Ustia, în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară, Direcția asistență socială și protecția familiei.
La funcţia de asistent social pot candida, conform priorităţii expuse:
a)  persoanele cu studii speciale în domeniul asistenţei sociale (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenţei sociale;
b)  studenţii care fac studii în domeniul asistenţei sociale, la secţia cu frecvenţă redusă, în  instituţiile de învăţământ (după anul III);  
c)  persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decât asistenţa socială (preferabil socioumanistă).
Candidaţii pentru ocuparea funcției de asistent social vor depune dosarul, în termen de 20 zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii.
 1. Cererea;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Certificatul medical.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857
12.06.2018 Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale
Primaria satului Pîrîta anunţă concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al ÎM „Gospodăria Comunală Pîrîta”.
Condiţii de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privat de a ocupa funcţii de conducere;
 • cunoaşte limba de stat.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cererea de angajare
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
 • copia carnetului de muncă (dacă există)
 • documentele de evidenţă militară – ( pentru recruţi şi rezervişti)
 • certificatul medical, după caz
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta în biroul secretarului Consiliului local, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului.
Telefon de contact: 024846236,024846238.
12.06.2018 Primăria satului Pîrîta angajează specialist în domeniul reglementării proprietăţii funciare
Primăria satului Pîrîta raionul Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de specialist în domeniul reglementării proprietăţii funciare pe durată determinată.
La concurs pot participa candidaţii cu următoarele abilităţi, atitudini  şi cunoştinţe:
Abilităţi: capacităţi de analiză, monitorizare, deprinderi în elaborarea documentelor, operativitate în luarea deciziilor, cunoaşterea avansată a Microsoft (Word, Excel), comunicare eficientă, negociere, mobilizare de sine şi de echipă.
Atitudini: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate;
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
Actele necesare pentru participarea la concurs:
-  cerere;
- CV-ul;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- buletin de identitate (copia);
- carnet de muncă (copia);
Condiţii de bază:
 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbei de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice.
Cerinţe specifice:  Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice şi domeniul funciar, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet).
Persoanele interesate pot depune la comisia de concurs dosarul.
Data limită de depunere a dosarului – 20 zile calendaristice din data publicării avizului.
Relaţii la tel.: 024846236, 024846238.
06.06.2018 Consiliul raional Dubăsari, anunţă selectarea dosarelor pentru ocuparea funcţiei, temporar vacante, de asistent social
Consiliul raional Dubăsari, anunţă selectarea dosarelor pentru ocuparea funcţiei, temporar vacante, de asistent social, cu activitatea pe teritoriul primăriei s. Ustia, în cadrul Serviciului de asistenţă socială comunitară, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei.           
La concurs pot participa:            
- Persoanele cu studii speciale în domeniul asistenţei sociale (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenţei sociale;
- Studenţii care fac studii în domeniul asistenţei sociale, la secţia cu frecvenţă redusă, în instituţiile de învățământ (după anul III);
- Persoanele care au absolvit o instituţie de învățământ superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decât asistenţa socială (preferabil socio-umanistă).      
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de asistent social vor depune dosarul, în termen de 20 zile      calendaristice, din ziua publicării anunţului, cu următoarele acte obligatorii:
1.    Cererea de participare la concurs;
2.    Copia actului de identitate;
3.    Copia  actelor de studii;
4.    Copia carnetului de muncă;
5.    Curriculum vitae.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcţia juridică şi resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
15.05.2018 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante
Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante, după cum urmează:
1. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse umane;
2. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ-financiară;
3. Director Casa raională de cultură;
4. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
5. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
6. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
7. Specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice

8. Specialist în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
7. Certificat medical;
8. Livret militar, în caz de necesitate.Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii și experiență în domeniu.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
15.05.2018 Consiliul raional Dubăsari angajează
Consiliul raional Dubăsari angajează bibliotecar la Bibliotecă publică raională, Direcția cultură și turism.
La funcţia de bibliotecar pot fi angajate persoanele, care întrunesc următoarele condiții:
a)  studii speciale în domeniul biblioteconomiei; (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul pedagogiei;
b)  studenţii care fac studii în domeniul bibliotecomiei, la secţia cu frecvenţă redusă, în  instituţiile de învăţămînt (după anul III);  
c)  persoanele care au absolvit o instituţie de învăţămînt superior sau mediu de specialitate cu altă specializare (preferabil sociocultural).
Candidaţii pentru ocuparea funcției de bibliotecar vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii.
 1. Cererea;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta