Harta site-ului
Ajutor
08.12.2018 Concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic Molovata
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță, din data de 08 decembrie curent, prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic ,,Ștefan cel Mare” Molovata.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul în ermen de 30 de zile, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
4. Copia carnetului de muncă autentificat.
5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8.Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III. Tel. de contact: 0-248-44-857.
08.12.18 Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al bibliotecii publice pentru copii din s. Pîrîta
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al bibliotecii publice  pentru copii din s. Pîrîta (repetat)
Condiţii de participare la concurs:
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • cunoaşte limba de stat;
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cerere
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
 • copia carnetului de muncă (dacă există)
 • certificatul medical, după caz
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta în biroul secretarului Consiliului local, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului.
Telefon de contact: 024846236,024846238.
 
 
 
                                                   
04.12.2018 - 18.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget
04.12.2018 - 18.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. formular de participare la concurs
 2. CV-ul personal;
 3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 4. buletin de identitate (copia);
 5. carnet de muncă (copia);
 6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
 7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 15 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
22.11.2018 – 11.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
22.11.2018 – 11.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
 
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
 
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
16.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante
14.11.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 
 1. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ- financiară
 2. Director Casa raională de cultură;
 3. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 4. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist principal în domeniul învățământului preuniversitar, Direcția învățământ general Dubăsari;
 7. Specialist în domeniul învățământului primar, Direcția învățământ general Dubăsari,
 8. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general
  1.  
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical.
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.11.18 Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al bibliotecii publice pentru copii din satul Pîrîta
Primăria satului Pîrîta  anunță concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef  al bibliotecii publice  pentru copii din sat.
Condiţii de participare la concurs:
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • cunoaşte limba de stat.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cerere;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
 • copia carnetului de muncă (dacă există);
 • certificatul medical, după caz;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere).
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta în biroul secretarului Consiliului local, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului.
Telefon de contact: 024846236, 024846238.
14.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. formular de participare la concurs
 2. CV-ul personal;
 3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 4. buletin de identitate (copia);
 5. carnet de muncă (copia);
 6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
 7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
05.11.2018 Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de pedagog social la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”
Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de pedagog social la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”,  s. Holercani, Direcția asistență socială și protecția familiei.
Candidaţii vor depune dosarul, în termen de 15 zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii.
1. Cererea;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Certificat medical (declarație pe proprie răspundere).
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857
 
02.11.2018 Concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic Molovata
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță, din data de 02 noiembrie curent, prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic ,,Ștefan cel Mare” Molovata.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul până la  30 noiembrie inclusiv, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
4. Copia carnetului de muncă autentificat.
5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8.Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III. Tel. de contact: 0-248-44-857.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta