Harta site-ului
Ajutor
Valerie Sandul
Valerie Sandul

Valerie Sandul

Anul nașterii: 27.04.1957

Funcţia: Vicepreşedintele raionului Dubăsari

Scopul general al funcţiei: 
Asistă Preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor acestuia stabilite de Lege sau delegate de Consiliul local. Acordă ajutor și consultanță președintelui raionului în probleme ce țin de domeniul agricultură, pregătind și prezentînd note informative, analize, programe pentru dezvoltarea domeniului agricol din raion; inclusiv asigură întocmirea documentelor, materialelor analitice şi sintezelor informaţionale necesare pentru Preşedintele raionului, a proiectelor de dispoziții și decizii în probleme generale ce ţin de  dezvoltarea economică și agricolă a raionului, susținerea micului business și antreprenoriatului. 

Sarcinile de bază: 

1. Elaborarea, realizarea, implementarea, monitorizarea programelor raionale și naționale din sectorul agricol și dezvoltarea economică;
2. Susținerea agenților economici ce activează în domeniul agriculturii din raion, prin informarea, instituirea, școlarizarea, promovarea intereselor profesionale ale acestora, pentru asigurarea unui parteneriat eficient, cu asigurarea concomitentă a indicatorilor de dezvoltare economică, locuri de muncă și venituri în buget.
3. Executarea în termen a prevederilor deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de către Președintele raionului, ce vizează sfera de activitate și informarea sistematică a Președintelui raionului despre sarcinile realizate.
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Valerie Sandul - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta