Harta site-ului
Ajutor
Secția informare, transparență și relații cu publicul
Secția informare, transparență și relații cu publicul

 
Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 3.
Telefon: 0248-44 758; e-mail: dubasari@list.rudubasarenii@mail.ru .

Şef Secţie informare, transparenţă şi relaţii cu publicul – Ecaterina RACOVEŢ, tel: 0248-44 758; 

Colaboratorii Secţiei :
 1. Specialist principal, domeniu secretariat – Ana Berzan, 0248-44 758
 2. Specialist principal, tehnologii informaţionale – vacant, 0248-44 758
 3. Administrator rețea de calculatoare- vacant, 0248-44-758
 4. Specialist principal, relații cu publicul - Tatiana Gherb, 0248-44-758
 5. Specialist superior, relații cu publicul - Iana Carpov, 0248-44-155
 6. Specialist, relații cu publicul - vacant
 7. Redactor - șef - Marina Lupașco, 0248-44-758
 8. Redactor principal - Nicolai Nesterov, 0248- 44 - 758
 9. Redactor superior - vacant
 
Secția are rolul să asigure transparenţa activităţii și să promoveze imaginea Consiliului raional prin editarea buletinului informativ "Dubăsărenii" şi adminstrarea paginii web oficiale a Consiliului raional www.dubasari.md; informarea publicului despre deciziile şi proiectele lansate de Consiliul raional; să ofere informaţii cu privire la activitatea de bază, comentarii cu privire la problemele de stringentă actualitate; să fie veriga de legătură cu reprezentaţii mass-media; responsabilă de buna organizare a fluxului documentar în cadrul instituţiei şi ţinerea lucrărilor de secretariat; asigurarea examinării petiţiilor cetăţenilor şi monitorizarea respectării dreptului lor la petiţionare; dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale noi în activitatea Consiliului raional; să ia poziţie în numele instituţiei pentru salvarea reputaţiei acesteia; desfăşurarea acţiunilor protocolare.
Secția informare, transparență și relaţii cu publicul este responsabilă pentru:
 1. asigurarea transparenței activităţii Autorităţii executive a Consiliului raional şi a subdiviziunilor sale, informarea activă a societății privind domeniile de activitate a instituţiei prin publicarea materialelor prezentate de funcţionarii publici, angajaţii Consiliului raional, serviciile descentralizate şi desconcentrate în buletinul informativ, pagina web oficială şi reţelele de socializare administrate de colaboratorii Secţiei;
 2. promovarea iniţiativelor şi politicilor Consiliului raional, lansate în conformitate cu Programul de activitate a instituţiei şi programelor naţionale prin realizarea transparenţei procesului decizional şi executoriu la nivel raional;
 3. ajustarea cadrului normativ – metodologic în domeniul ţinerii lucrărilor de secretariat şi asigurarea gestionării fluxului de documente în cadrul Consiliului raional;
 4. asigurarea desfăşurării programului de audienţă a cetăţenilor, respectiv prin ţinerea evidenţei tuturor petiţiilor, adresărilor, cererilor adresate Preşedintelui raionului şi monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.
 5. asigurarea implementării tehnologiilor informaţionale şi asistenţei tehnico – informaţionale în Consiliul raional, întru realizarea politicii de stat în domeniul dezvoltării informaţionale;
 6. asigurarea unei bune organizări a acţiunilor protocolare pentru conducerea raionului;
 7. consultarea conducerii raionului privind iniţierea şi menţinerea bunelor relaţii cu societatea;
 8. asigurarea eficientă şi a unor condiţii optime de activitate a Preşedintelui raionului;
 9. asigurarea comunicării şi legăturilor cu instituţiile internaţionale; 
 10. acordarea asistenţei metodologice şi consultative autorităţilor publice locale, pe problemele din competenţa sa;
 11. monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoașterii atitudinii publicului privind inițiativele lansate de Consiliul raional;
Evenimente tradiţionale:
 • Ziua internaţională a libertăţii presei – 3 mai
 • Ziua funcţionarului public – 23 iunie
 • Ziua mondială a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale – 17 mai
 • Ziua internaţională a accesului la informaţii – 28 septembrie
 • Ziua internaţională pentru dezvoltarea informaţională – 24 octombrie
 • Ziua mondială a informaţiei – 26 noiembrie

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția informare,transparență și relații cu publicul - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta