Harta site-ului
Ajutor
Secretarul Consiliului Raional
Secretarul Consiliului Raional

GRIGORIEV Sergiu


Anul naşterii:  28.12.1981, s. Doroţcaia, raionul Dubăsari
Studii:  
2011 Gestionarea personalului din administraţia publică: Aspecte juridice, Academia de administrare publică pe lîngă preşedintele Republiciii Moldova
2011 Respectarea drepturilor omului prin consolidarea capacităţilor comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenţie, Institutul pentru drepturile omului
2009 Managementul resurselor umane şi legislaţia muncii, Ministerul Economiei şi Comerţului al RM
2007 Instrumente Economice în suportul dezvoltării regionale, Proiectul APL şi UE "Suport pentru dezvoltarea corpurilor   regionale de implementare
2006 Managementul ciclului de proiect, Oficiul de cooperare tehnică a Germaniei
2005 Cursul de bază privind dezvoltarea ONG-urilor, Centrul organiziţional de consultare şi training
2001- 2005 Universitatea Umanistă Modernă or. Moscova, Federaţia Rusă
1998- 2001 Colegiul Republican în IT şi Drept or. Chişinău
1988- 1998 Şcoala medie din s. Doroţcaia r. Dubăsari

Activitatea profesională:

14.08.2015- prezent -      
Secretar al Consiliului raional Dubăsari
01.01.2012- 14.08.2015-   Şef Direcţia juridică şi Resurse Umane, Consiliul Raional Dubăsari
01.02.2010- 01.01.2012- Consultant jurist, Aparatul Preşedintelui raionului, Consiliul raional Dubăsari
09.03.2009 - 01.02.2010 - Specialist principal în dezvoltarea antreprenoriatului şi micului business, Consiliul Raional Dubăsari   
 

Scopul general al funcţiei:    
Activitatea eficientă în domeniu şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional.                                                           

Sarcinile de bază:
 1. Planifică şi organizează şedinţele Consiliului raional, precum şi participă în cadrul acestora;
 2. Avizează proiectele de decizii ale Consiliului raional şi contrasemnează deciziile aprobate; 
 3. Asigură legalitatea actelor emise de către Consiliul raional;
 4. Asigură transparenţa actelor adoptate de către Consiliul raional şi actele emise de către preşedintele raionului;
 5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.
 6. Asigură buna funcționare a Consiliului raional;
 7. Autentifică şi eliberează copii de pe actele autorităţilor raionale;
 8. Păstrează şi aplică după caz sigiliu;
 9. Administreză sediul Consiliului raional şi bunurile ei;
 10. Acordarea asistenţei metodologice şi consultative consilierilor raionali şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional, autorităţilor publice locale de nivelul I.
 11. Exercită şi alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare, încredinţate de către Consiliul raional sau de către preşedintele raionului.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secretarul Consiliului Raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta