Harta site-ului
Ajutor
Secretarul Consiliului Raional
Secretarul Consiliului Raional

Maria JIMBEI

FuncţiaSecretarul Consiliul raional Dubăsari

Studii:  
Academia de Administraţie Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Institutul pedagogic "Ion Creangă" din or. Chişinău

Activitatea profesională:
2019- prezent
Secretarul Consiliului raional Dubăsari
2007- 2019     Vicepreşedinte al raionului Dubăsari pe probleme sociale
2003-2007-     Secretar al Consiliului raional Dubăsari
2003               Şef Secţie administraţie publică din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Dubăsari
2002-2003-     Şef -sector, Consiliul Judeţean Chişinău
1999-2002-     specialist principal, consultant în problemele administraţiei publice, Direcţia administraţie publică şi relaţii cu publicul, Consiliul Judeţean Chişinău
1992-1999-     consilier pe problemele minorilor, respectării legislaţiei lingvistice, cultură şi învăţămînt, Consiliul raional Criuleni
1992-1992-     Inspector la OSC Criuleni, specialist principal, consultant al Preşedintelui raionului Criuleni
1987-1992-     Metodist de Limba şi Literatura română în cadrul Direcţiei raionale de învăţămînt Criuleni
1986-1987-     Profesor de Limba şi Literatura moldovenească la şcoala medie Nr.1 din or. Criuleni
1984-1986-     Secretarul II al Comitetului raional Criuleni al Comsomolului
1983-1986-     Şef Secţie organizatorică, secretar al Comitetului raional al Comsomolului, r-nul Criuleni
1981-1983-     Profesor de Limba  şi Literatura moldovenească în şcoala medie din s. Dubăsarii Vechi

Menţiuni şi distincţii:

- Medalia "Sfînta Parascheva"- Mitropolia Moldovei
- Ordinul "Gloria Muncii"- Decretul Preşedintelui Republicii N481 din 25.01.2013
- Insigna de onoare a Consiliului Raional Dubăsari, 2011
- Insigna Congresului Autorităţilor publice locale din R.M. "Pentru merite în administraţia publică locală"N.79, 19.XII.2014


Scopul general al funcţiei:    

Activitatea eficientă în domeniu şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional.                                                           

Sarcinile de bază:
 1. Planifică şi organizează şedinţele Consiliului raional, precum şi participă în cadrul acestora;
 2. Avizează proiectele de decizii ale Consiliului raional şi contrasemnează deciziile aprobate; 
 3. Asigură legalitatea actelor emise de către Consiliul raional;
 4. Asigură transparenţa actelor adoptate de către Consiliul raional şi actele emise de către preşedintele raionului;
 5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.
 6. Asigură buna funcționare a Consiliului raional;
 7. Autentifică şi eliberează copii de pe actele autorităţilor raionale;
 8. Păstrează şi aplică după caz sigiliu;
 9. Administreză sediul Consiliului raional şi bunurile ei;
 10. Acordarea asistenţei metodologice şi consultative consilierilor raionali şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional, autorităţilor publice locale de nivelul I.
 11. Exercită şi alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare, încredinţate de către Consiliul raional sau de către preşedintele raionului. 
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secretarul Consiliului Raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta