Harta site-ului
Ajutor
Regulamente / Strategii
Regulamente / Strategii

 

Strategia de incluziune socială a persoanelor vulnerabile în raionul Dubăsari anii 2018 - 2021

Strategia de incluziune a persoanelor vulnerabile a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare strategică participativă, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova 2017-2019”, implementat de către People in Need cu suportul Agenției Cehă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Caritas Cehia. 
Necesitatea Planului Strategic al incluziunii persoanelor vulnerabile în raionul Dubăsari este determinat de deficiențe vizibile ale sistemului actual de servicii sociale: insuficiența serviciilor sociale la nivel comunitar; fragmentarea la diferite niveluri a serviciilor de asistență socială, programelor de dezvoltare pentru persoanele vulnerabile; lipsa conlucrării și coordonării dintre structurile teritoriale necesare pentru incluziunea persoanelor vulnerabile.
Strategia de incluziune socială a persoanelor vulnerabile din raionul Dubăsari afirmă prioritățile comunității, și este important de menționat că, pentru implementarea activităților necesare pentru realizarea obiectivelor propuse și asumate prin acest document, este nevoie de contribuția tuturor actorilor locali care pot facilita îmbunătățirea calității vieții acestui grup de persoane. Consiliul raional Dubăsari, ca promotor al acestei strategii de incluziune a persoanelor vulnerabile, își asumă rolul de suport pentru rezolvarea problemelor majore ale raionului în acest sens. Rezultatele așteptate vizează acoperirea grupului de persoane vulnerabile cu servicii sociale în baza nevoilor individuale, îmbunătățirea situației economice și sociale a comunității raionului, datorată creării de noi locuri de muncă adaptate la necesitate, atragerii de investiții.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Regulamente / Strategii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta