Harta site-ului
Ajutor
Programe de elaborare a proiectelor de decizie
Programe de elaborare a proiectelor de decizie

Programul de elaborare a Deciziilor pentru anul 2018
 
Nr.Denumirea acţiunilorTermenii de realizareResponsabili
IIIIIIIV
1.
Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017Trimestrul IŞeful Direcţiei, economie, buget şi  finanţe
2.
Cu privire la rezultatele dezvoltării social –economice a raionului pentru anul 2017 şi perspectivele de dezvoltare a domeniului investiţional în anul 2018Trimestrul IŞeful Direcţiei, economie, buget şi  finanţe
3.
Cu privire la rezultatele activităţii şcolii sportive în anul 2017 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2018Trimestrul IDirectorul şcolii sportive raionale 
 
4.
Cu privire la măsurile întreprinse în vederea dezvoltării durabile a sistemelor de irigareTrimestrul IŞeful Direcţiei agricultură şi cadastru
5.
Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciareTrimestrul IŞeful Direcţiei agricultură şi cadastru
6.
Cu privire la rezultatele activităţii Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei în anul 2017 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2018Trimestrul IŞeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei
7.
Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2018Trimestrul IŞeful Direcţiei învăţămînt general
8.
Cu privire la aprobarea Programului raional  de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018Trimestrul IŞeful Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
9.
Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidenţă militară tinerilor anul naşterii 2002 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în perioada anului 2018Trimestru  IŞeful Centrului militar
10.
Cu privire la rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari în anul 2017 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2018 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului şi realizării programelor raionale în domeniul sănătăţiiTrimestru  IŞef IMSP CS Dubăsari
11.
Cu privire la rezultatele activităţii ÎM „ Centrul stomatologic Dubăsari” în anul 2017 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2018 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionuluiTrimestru  IAdministratorul ÎM „Centrul stomatologic Dubăsari”
12.
Cu privire la rezultatele activităţii Direcţiei  cultură şi turism în anul 2017 în vederea promovării valorilor social – culturale tradiţionale şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2018Trimestru  IŞeful Direcţiei cultură şi turism
13.
Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de dezvoltare a domeniului tineret pentru anul 2018-2020Trimestru  IŞeful Direcţiei cultură şi turism
14.
Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de dezvoltare social-economică pentru anii 2018-2020Trimestrul IŞeful Direcţiei, economie, buget şi  finanţe
15.
Cu privire la aprobarea Programului teritorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2018-2020Trimestrul IŞeful IMSP CS Dubăsari
16.
Cu privire la mersul realizării Programului raional pentru eficienţă energetică 2014 – 2017, în anul 2017 și aprobarea acestuia pentru anii 2018-2021Trimestrul IŞeful Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
17.
Cu privire la rezultatele activităţii COCT „Prietenia” în anul 2017 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2018Trimestrul IAdministrator al Centrului de odihnă pentru copii și tineret „Prietenia”
18.
Cu privire la rezultatele implementării Legii nr. 140 privind protecţia socială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi   Trimestrul IIŞeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei
19.
Cu privire la măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism în vederea dezvoltării şi promovării turismului rural în raionTrimestrul IIŞeful Direcţiei cultură şi turism
20.
 Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2018Trimestrul IIŞeful Direcţiei, economie, buget şi  finanţe
21.
Cu privire le modificarea bugetului raional pentru anul 2018Trimestrul IIŞeful Direcţiei, economie, buget şi  finanţe
22.
Cu privire la activitatea Administraţiilor Publice din raion pentru funcţionarea eficientă în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017.Trimestrul IISecţia administraţie şi servicii publice
23.
Cu privire la promovarea măsurilor tehnologice şi organizatorice în vederea organizării şi desfăşurării secerişului 2018 şi semănatului de toamnăTrimestrul IIŞeful Direcţiei agricultură şi cadastru
24.
Cu privire la pregătirea Centrului raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” către perioada estivală de varăTrimestrul IIAdministratorul COCT „Prietenia”
25.
Cu privire la rezultatele activităţii IP „Incubatorului de afaceri a raionului Dubăsari”Trimestrul IIIManagerul (Responsabilul) IP IARD
26.
Cu privire la rezultatele activităţii Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei în vederea acordării prestaţiilor sociale anumitor categorii de beneficiariTrimestrul IIIŞeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei
27.
Cu privire la aprobarea Planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019 Trimestrul IIIŞeful Secţiei administraţie şi servicii publice,
Şeful Direcţiei construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
28.
Cu privire la totalurile concursurilor raionale pentru cea mai salubră localitate, cea mai amenajată fîntînă, cel mai îngrijit izvor şi mal de rîuTrimestrul IIIVicepreşedintele raionului
29.
Cu privire la măsurile întreprinse în vederea dezvoltării, promovării, şi susţinerii instituţiilor de  învăţămîntului artistic din teritoriul raionuluiTrimestrul IIIŞeful Direcţiei cultură şi turism
30.
Cu privire la promovarea măsurilor tehnologice şi organizatorice în vederea organizării şi desfăşurării recoltării culturilor tîrzii, pomicole și legumelor.Trimestrul IIIŞeful Direcţiei agricultură şi cadastru
31.
Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţămînt general din raion pentru anul 2018-2019Trimestrul IIIŞeful Direcţiei învăţămînt general
32.
Cu privire la casarea mijloacelor fixeTrimestrul IIIŞeful Direcţiei învăţămînt general
33.
Cu privire la aprobarea şi stabilirea mărimii indemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere în instituţiile de învăţămîntTrimestrul IIIŞeful Direcţiei învăţămînt general
34.
Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018Trimestrul IIIŞeful Direcţiei economie buget şi finanţe
35.
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018Trimestrul IVŞeful Direcţiei economie, buget şi finanţe
 
36.
Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019Trimestrul IVŞeful Direcţiei economie, buget şi finanţe
37.
Cu privire la mersul realizării Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenoriatului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 02-07 din21.06.2013Trimestrul IVŞeful Direcţiei, economie, buget şi  finanţe
38.
 Cu privire la activitatea Secţiei situaţii excepţionale în vederea consultării persoanelor fizice şi juridice privind respectarea legislaţiei RM în domeniul protecţiei împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor excepţionaleTrimestrul IVŞeful  Secţiei situaţii excepţionale
39.
Cu privire la rezultatele activităţii Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei în vederea prestării calitative a serviciilor de asistenţă socială anumitor categorii de beneficiari Trimestru IVŞeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei
40.
Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Autorităţii executive din subordinea Consiliului raionalTrimestru IVŞeful Direcţiei juridice şi resurse umane
41.
Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism şi autorităţile APL de nivelul I în vederea implementării politicilor de stat privind modernizarea bibliotecilor publice din teritoriul raionuluiTrimestru IVŞeful Direcţiei cultură şi turism
42.
Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Consiliului raional.Trimestru IVSecţiei administrativ-financiară, Şeful Direcţiei economie, buget şi finanţe, Şeful DÎG
43.
Cu privire la mersul realizării Programului raional  de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018 și aprobarea acestuia pentru anul 2019Trimestrul IVŞeful Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
 
 
 Secretarul Consiliului raional                                                                        Sergiu GRIGORIEV
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Programe de elaborare a proiectelor de decizie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta