Harta site-ului
Ajutor
PREŞEDINTELE RAIONULUI DUBĂSARI
PREŞEDINTELE RAIONULUI DUBĂSARI

POLICINSCHI GRIGORE VLADIMIR

Născut la 25 ianuarie 1966 în satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, în familie numeroasă de 5 copii. Tatăl – Policinschi Vladimir, mama – Policinschi Axenia. 
 

Zile de primire: Luni, orele:14:00-19:00
Telefon +(373)248 - 44 - 777
 +(373)248 - 44 - 155
E-mail grigore.policinschi@yahoo.com
 dubasari@list.ru

Formarea profesională:
 
1973 - 1983  Şcoala medie din s. Doroţcaia, r. Dubăsari
1980 - 1983  Secretarul organizaţiei de tineret al comsomoliştilor din şcoală
1983 - 1990  Institutul Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău, Facultatea mecanică, Spec. Inginer-mecanic
1988 - 1990  Secretar al organizaţiei de tineret comsomolist al facultăţii de mecanică, Institutul Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău
1984 – 1986  Serviciul Militar în rîndurile Armatei Sovietice. Ofiţer, supus militar
1995 – 1998  Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
 
Experienţă profesională:

1973 - 1983 - Elev şi absolvent al şcolii medii s. Doroţcaia, Dubăsari
1980 - 1983 - Secretarul organizaţiei de tineret al comsomoliştilor din şcoală
1983 - 1990 - Student şi absolvent al Institutului Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău, Facultatea mecanică,spec. Inginer mecanic
1988 - 1990 - Secretar al organizaţiei de tineret comsomolist al facultăţii de mecanică, Institutul Politehnic„S.Lazo” din or. Chişinău
1984 – 1986 - Serviciul Militar în rândurile Armatei Sovietice. Ofiţer, supus militar
1990 - 1995 - Angajat în colhozul „Kirov” s. Doroţcaia, inginer, preşedinte al Comisiei de revizie
1995 – 1999 - Primar al s. Doroţcaia
1999 - 2003 - Ales repetat primar al s. Doroţcaia
2003 – 2007 - Preşedinte al raionului Dubăsari
2007 – 2011 - Preşedinte al raionului Dubăsari
2007 - 2010 - Preşedinte al delegaţiei Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei (CPLRCE)
2009 – 2011 - Preşedintele Asociaţiei preşedinţilor de raion şi consilierilor raionali
2010 – prezent - Membru al delegaţiei Republicii Moldova la CPLRCE
2010 – prezent - Vicepreşedinte al Congresului Autorităţilor locale din Moldova
2011 – prezent - Ales repetat Preşedinte al raionului Dubăsari
2012 - prezent - Vicepreşedintele Grupului Socialiştilor la CPLRCE
2012 - prezent - Membru al Camerei Regiunilor

Decoraţii :
 • Crucea „Pentru Merit” clasa II nr. 34ef din 02. 02. 2005
 • Ordinul „Gloria Muncii” nr. 0833 din 25. 01. 2006
 • Medalia MAI „Pentru merite”
 • Insigna MAI „Vulturul de Aur” nr. 58 din 23. 02. 2007
 • Ordinul bisericesc „Paisie Velicicovski”, de gradul II din 22.03.2007
 • Conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Dubăsari nr. 04-10 din 26.05.2007
 • „Ordinul de Onoare” nr. 0104 din 23. 08. 2008
 • Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt”, de gradul II
 • Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991 - 1992)” nr. 508-VI din 06.02.2012
 • Medalia jubiliară „Proclamarea independenţei Republicii Moldova – 20 ani” din 21.06.2013
Contribuţii  la  dezvoltarea  social–economică a raionului Dubăsari:
 
 1. Construcţia gazoductelor şi gazificarea în localităţi pentru satele: Doroţcaia – 1999-2003, Pîrîta – 2003-2004, Pohrebea – 2004-2005, Coşniţa (parţial) 2007, Holercani – 2005-2006, Marcăuţi – 2006-2007, Molovata – 2004-2006, Oxentea – 2004-2007.
 2. Reabilitarea capitală şi organizarea condiţiilor optime de activitate a instituţiilor medicale, instituţiile preşcolare, instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi artistic, instituţiile de cultură, instituţiile raionale de deservire a populaţiei.
 3. Reparaţii şi construcţii capitale la monumentele de cult – bisericile ortodoxe: Doroţcaia, Coşniţa, Pîrîta, Corjova, Cocieri, Molovata-Nouă, Oxentea, Molovata, Ustia.
 4. Organizarea de noi întreprinderi şi servicii raionale: ÎS „Drumuri-Dubăsari”, „Biroul de documentare şi evidenţă a populaţiei” s. Coşniţa, „Oficiul Stare Civilă” s. Coşniţa, „Centrul de Poştă” Dubăsari,  SA „Red-Nord” filiala Rezina, filiala „Banca de Economii”, „Oficiul cadastral teritorial”, „Biroul de examinare şi evidenţă a transportului ”, „Centrul de odihnă pentru copii şi tineret - Prietenia”.
 5. Construcţia de drumuri locale şi republicane: Doroţcaia, Coşniţa, Pîrîta, Holercani, Ustia-Oxentea-Molovata.
 6. Consolidarea terenurilor agricole şi organizarea staţiunilor tehnologice de maşini şi tractoare: s. Doroţcaia, Pîrîta, Cocieri, Holercani, Oxentea.
 7. Consolidarea societăţii civile prin organizarea de ONG – „Asociaţia raională a veteranilor războiului din 1992”, „Asociaţia veteranilor de muncă şi război din raionul Dubăsari”, „Asociaţia veteranilor din Afganistan”, Asociaţii de tineret din raion şi localităţi, Consiliul Consultativ al Tinerilor de pe lîngă Preşedintele raionului.
 8. Menţinerea ordinei publice şi cadrului legal al Republicii Moldova în localităţile din stînga Nistrului.
 9. Organizarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor din anul 2008.
 10. Contribuirea la reunificarea Moldovei prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă al locuitorilor din întreg raionul Dubăsari.
 
Conform Legii Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală preşedintele raionului:
 1. Exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.  
 2. Reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.
 3. Este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
 4. Cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
Atribuţiile de bază:
 
 • Administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
 • Planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, intreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional;
 • Construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere;
 • Organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional;
 • Stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
 • Susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
 • Elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;
 • Administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter educaţional, cultural şi sportiv de interes raional;
 • Administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
 • Administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
 • Dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

PREŞEDINTELE RAIONULUI DUBĂSARI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta