Harta site-ului
Ajutor
Patrimoniul cultural și turistic
Patrimoniul cultural și turistic

Cultura reprezintă unul dintre cele mai importante domenii în care se manifestă omul. Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a spiritului uman în toate privinţele. Simion Barnuţiu spunea despre cultură că ”cultura fiecărui popor astăzi este măsura fericirii şi a singurătăţii lui”, iar Immanuel Kant zicea că ”un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat”.
Cultura nu e o marfă ca oricare alta, de aceea trebuie protejată. Fiecare ţară trebuie să-şi susţină cultura în toată diversitatea ei, căci doar prin cultură descoperi lumea, şi-i descoperi pe ceilalţi.
Cultura în sensul ei cel mai larg poate fi definită ca fiind o serie de caracteristici distincte ale societăţii sau ale unui grup social în termeni materiali, spirituali, intelectuali sau emoţionali. Ea include nu numai arta şi literatura, ci şi modelele de viaţă, tradiţii şi credinţe. Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca neam şi reprezintă un indicator al calităţii şi bunăstării individuale. Atingerea acestor scopuri vor contribui esenţial la informarea şi educarea publicului, descoperirea şi promovarea artiştilor, definirea rolului important pe care îl are cultura în dezvoltarea raionului.
Reţeaua instituţiilor de cultură  este constituită din:
 • 11 case de cultură;
 • 1 casă raională de cultură;
 • 11 biblioteci publice;
 •  6 biblioteci publice pentru copii;
 • 1 bibliotecă  publică raională;
 • 3 Instituţii de învăţământ artistic;
 • 2 Muzee de istorie şi etnografie naturală.
În instituţiile de cultură  activează 98 de persoane, dintre care 40 femei şi 58 bărbaţi.
 • 33 persoane deţin studii superioare;
 • 24 persoane deţin studii medii speciale;
 • 41 persoane deţin studii generale.
În casele de cultură din raion activează 43 de formaţii artistice de amatori - cu 641 de participanţi,  25 din ele sunt formaţii artistice pentru copii - cu 349 de participanţi.
În raionul Dubăsari, în anul 2015 şi-au confirmat titlul “Model”- 21 formaţii artistice de amatori - cu 408 participanţi.
În instituţiile de cultură din raion îşi desfăşoară activitatea:
 • 13 formaţii folclorice;
 •  3 orchestre de muzică populară;
 • 2 ansambluri de fluierari;
 •  2 ansambluri de dansuri populare;
 •  3 ansambluri vocale;
 •  7 fanfare;
 •  8 formații de muzică uşoară
 • 1 ansamblu de dans modern;
Biblioteci:
În raionul Dubăsari activează 18 biblioteci publice, din care 6 biblioteci publice pentru copii, cu un fond  de 152586 mii exemplare, din care – 94744 exemplare în limba de stat dintre care  54910 sunt titluri în grafia latină, deservind în anul 2018 9368 - de utilizatori înscrişi dintre care 3982 -copii, indicile de frecvenţă fiind 81624 vizite total. Bibliotecile din raion dispun de un spaţiu de 1070 m.p. şi 332 de locuri în sălile de lectură. Sediile ce aparţin acestor biblioteci sunt adaptate la condiţii de abonament şi săli de lectură, starea tehnico-materială s-a îmbunătăţit în majoritatea bibliotecilor, sunt conectate la reţeaua electrică și toate dispun de incălzire în perioada rece a anului.
Datorită implicării în Programul Novateca, 11 biblioteci din raion sunt membri a reţelei Novateca cu conectare la Internet. Astfel la capitolul automatizare, bibliotecile dispun  de 14 imprimante multifuncţionale şi 63 de calculatoare dintre care 53 din ele sunt destinate utilizatorilor fideli.
Bibliotecile din raion dispun de un personal capabil să facă faţă oricărei situaţii. Serviciile sunt oferite de către cei 27 de angajaţi, din care 20 sunt bibliotecari. Din cei 13 bibliotecari cu studii superioare – 8 posedă studii superioare de specialitate, 9 dețin categorii de calificare de gr. I și II, iar 7 bibliotecari posedă studii medii. Bibliotecarii sunt dispuşi pe viitor să rămînă receptivi la orice schimbări pozitive pentru a redresa situaţia din domeniul biblioteconomic, să activăm întru dezvoltarea şi prosperarea domeniului culturii  pentru a soluţiona totalitatea problemelor şi pentru a face faţă rigorilor.
Instituţii de învăţământ artistic:
În raion activează 3 şcoli de artă:
- şcoala de arte com. Coşniţa;
- şcoala de arte com. Cocieri;
- şcoala de arte s. Doroţcaia.
În aceste instituţii activează 42 profesori care instruiesc un contingent de 398 elevi, care studiază la compartimentele :
- muzică
- artă plastică
- coregrafie
Cele mai solicitate specialităţi sunt: pianul, vioara, instrumentele populare, aerofone, compartimentul artă plastică şi coregrafie.
Toate Instituţiile de învăţământ artistic sunt într-o colaborare strânsă cu autorităţile publice locale şi susţinute integral de acestea în spectrul tuturor domeniilor.
 
Muzee de Istorie şi Etnografie naturală:
În subordinea Direcţiei cultură şi turism se află 2 muzee de istorie şi etnografie naturală cu sediul în s. Doroţcaia şi Molovata Nouă dispunând de 8 săli cu o suprafaţă de  235 m2. Numărul exponatelor muzeale la sfârşitul anului se număra aproximativ 10.000 articole.
În localităţile raionului activează 12 meşteri populari care se îndeletnicesc cu olăritul, prelucrarea artistică a lemnului, broderia şi ţesuturi artistice, împletituri din fibre vegetale.
88 de monumente formează numărul total al bunurilor de patrimoniu cultural de importanţă raională,  iar 51 din ele sunt incluse în registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Din cele 88 monumente de for public amplasate în raion se numără: 35 monumente istorice şi de arhitectură; 19 situri arheologice,  34 opere comemorative de război.
Formaţiile artistice cu titlul onorific “Model”:
 1. Formația folclorică ”Nistrenii” din s. Doroțcaia, categoria I
 2. Orchestra de muzică populară ”Gheorghe Murgu” al Casei raionale de cultură,categoria I
 3. Formația folclorică ”Cociereanca” din s. Cocieri, categoria II
 4. Formația folclorică ”Sălcioara” din s. Molovata Nouă, categoria II
 5. Formația folclorică ”Oxentencele” din s. Oxentea, categoria II
 6. Orchestra de muzică populară ”Doina Nistrului” din s. Doroțcaia, categoria I
 7. Orchestra de muzică populară ”Romanița” din s. Coșnița, categoria I
 8. Fanfara ”Bîndușa” din s. Oxentea, categoria II
 9. Fanfara de fete din s. Holercani, categoria I
 10. Fanfara„Gheorghe Ticu” din s. Holercani, categoria I
 11. Fanfara ”Generație” din s. Doroțcaia, categoria I
 12. Fanfara din s. Ustia, categoria I
 13. Formația de muzică ușoară ”Timpul” din s. Holercani, categoria II
 14. Formația de muzică ușoară ”Integro” al Casei raionale de cultură, categoria I
 15. Formația de muzică ușoară ”Miracol” din s. Doroțcaia, categoria I
 16. Ansamblul de fluierari ”Mocșienii” din s. Oxentea, categoria II
 17. Teatrul dramatic ”Mugurel” din s. Cocieri, categoria II
 18. Formația de muzică ușoară ”Meridian” din s. Pîrîta, categoria II
 19. Formația folclorică ”Stejărel” din s. Pîrîta, categoria II
 20. Formația folclorică din s. Coșnița, categoria II
 21. Ansamblul folcloric ”Doruri nistrene” din s. Molovata, categoria I
Activități culturale tradiționale
 1. Festivalul raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „Aho, aho- răsună Nistrul”;
 2. Festivalul Internaţional de muzică şi dans  „Mărţişor”;
 3. Sărbătoarea raională consacrată „Zilei Internaţională a Femeii”;
 4. Festivalul-concurs al cîntecului patriotic „Cîntecele Speranţei, Credinţei şi Iubirii”;
 5. Concursul raional de interpretare instrumentală ,,Musica Vivat Ornat”;
 6. Concursul tinerilor plasticieni “Amalgam de pasiuni”
 7. Festivalul folcloric „Nistrule pe malul tău”;
 8. Sărbătoarea Ziua Internaţională a Familiei;
 9. Tradiţii şi obiceiuri de Paşti „Întîlnirea Focului Haric”;
 10. 2 martie- Ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict;
 11. Festivalul raional al meşterilor populari „Din zestrea neamului – tradiţii vechi şi noi de la Nistru”;
 12. Ziua Internaţională a Copilului;
 13. Festivalul artelor născute din tradiţii „Ia Mania”;
 14. Festivalul ortodox „Un trandafir, o lumănare pentru Sfîntul  Ştefan cel Mare”;
 15. Festivalul raional al orchestrelor de muzică aerofonă „Marşul Victoriei”;
 16. 9 Mai- „Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei”;
 17. Sărbătoarea ”Ziua Independenţei;
 18. Sărbătoarea „Limba noastră”;
 19. Ziua comemorării celor căzuţi în razboiul din Afganistan;
 20. Ziua comemorării victemelor catastrofei de la Cernobîl.
Acţiuni cultural- sportive
 1. Cupa veteranilor la Volei, februarie;
 2. Turneul comemorativ la tenis de masă în memoria lui N. Sotnicenco, martie;
 3. Campionatul raional Dubăsari la fotbal, septembrie- noiembrie
 4. Turneul comemorativ la mini- fotbal în memoria lui Boris Dovgani, aprilie;
 5. Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei, decembrie
 6. Campionatul raional – republican la turism
 7. Turneul familial la Volei
 8. Campionatul raionului Dubăsari la tenis de masă.
 
Potenţialul turistic al raionului este bogat şi variat precum: mediul natural atractiv, un şir de obiective turistice naturale, arheologice, religioase şi culturale, majoritatea fiind incluse şi în „Registrul monumentelor de importanță raională” cu un număr de 88 monumente, dintre care 51 incluse în ,,Registru naţional”.
Raionul Dubăsari dispune de zone de protejare cu valori de patrimoniu şi de peisaj:
 • Biserica Sf. Alexei din s. Pohrebea, monument ahitecural, edificat în sec XIX;
 • Ambrazura DOT, monument istoric din s. Coşniţa;
 • Stejarului lui Suvorov din localitatea Pîrîta, cu vîrsta de peste 400 de ani; sec XV-XVI;
 • Monumentele Eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945;
 • Cimitirul vechi cu pietre funerare, amplasat în s. Molovata, care datează din sec XVIII-XIX;
 • Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”, din localitatea Marcăuţi, care datează din anul 1816;
În raionul Dubăsari puteţi vizita  12 Biserici, 2 stejari  în localitatea Pîrîta şi  o pădure cu 14 stejari seculari pe traseul Dubăsari- Chişinău; Peştera pe Malul Nistrului din s. Molovata; Casa-muzeu a cineastului Vlad Ioviţă din localitatea Cocieri;  Canionul cu flora specifică în localitatea Oxentea; Humăria în s. Ustia; Hidrocentrala Dubăsari în s. Ustia; Ambrazura din s. Coşniţa; Schitul rupestru din s. Pohrebea;
 
Fondul forestier în raion ocupă o suprafaţă de 2 300 ha. Predomină pădurile de salcâm, gorun, tufan. Pe teritoriul raional sunt înregistrate 27 de specii de mamifere, 75 de specii de păsări, și 14 de reptile.
 
Stejarul din s.Pîrîta, amplasat pe teritoriul Centrului ”Concordia.Orășelul Copilăriei”, coordonatele Latitudinea -47°06"I0"; Longitudinea - 29°07'45"; Altitudinea - 22 m,  având următoarele dimensiuni: înălțimea-20 m; diametrul tulpinii (la înălțimea de 1,3 m) - 191 cm; circumferința trunchiului (la înălțimea de 1,3 m) - 600 cm; diametrul coroanei - 27 m; suprafața proiecției coroanei - 572 m2. Locul asfaltat din perimetrul arborelui are un anumit impact asupra lui. În funcție de starea de sănătate, a fost atribuit la categoria de arbori cu coroana parțial afectată.
Stejarul din s.Pîrîta, ”Stejarul lui Suvorov” amplasat la marginea drumului Pîrîta-Coșnița, cu următoarele coordinate: Latitudinea - 47°06'44"; Longitudinea - 29°0645"; Altitudinea - 23 m.
După mărime face parte din categoria celor mai mari și mai longevivi arbori din Moldova. Se distinge prin următoarele dimensiuni: înălțimea - 22 m; diametrul tulpinii (la înălțimea de 1,3 m) - 214 cm; circumferința trunchiului (la înălțimea de 1,3 m) - 675 cm; dia­metrul coroanei - 27 m; suprafața proiecției coroanei - 572 m2; vârsta - 400 de ani.
Pe teritoriul raionului Dubăsari activează 4 baze de odihnă: Î.M. Centrul de odihnă pentru copii şi tineret” Prietenia”, Sanatoriul „Struguraş”, Pensiunea agroturistică „ Fata Morgana” şi Baza de agrement “LaPopas”.
Î.M. Centrul de odihnă pentru copii și tineret “Prietenia” – www.prietenia.com.md
Centrul PRIETENIA este recomandat ca cel mai potrivit centru de odihnă și întremare a copiilor, cât și pentru afaceri și relaxare. Este amplasat pe malul stâng al râului Nistru (100 m de la mal), în satul Coșnița, la distanță de 30 km de Chișinău.
Include două complexe de 2 etaje (270 locuri), bibliotecă, teatru de vară, 2 săli de instruire, cantină, bazin pentru înnot, terasă, căsuțe de vară, terenuri sportive (baschet, 2 terenuri p/u volei, fotbal mic, fotbal mare), tennis de masă, pistă de alergare, teren pentru haltere, saltele pentru lupte, frînghie sportivă, darts, badminton, internet, telefon/fax, TV, DVD, karaoke, parcare auto, 6 depozite, parc pentru odihnă și relaxare, teren pentru distractii, 2 automobile pentru deservire, tractor, generator de energie electric (rezervă), 2 fîntîni arteziene (una fiind cu apă burcută ce poate fi folosită și în scop de tratament), apa centralizată, gaze naturale, corturi turistice, etc.
Odăile a cîte 3-8 locuri, sînt dotate cu mobilier, frigider, TV, duș, WC, lavuar, ventilatoare, apă caldă, caldură autonomă.
Centrul  de odihnă pentru copii si tineret – Prietenia”, prin condițiile și deservirea la cele mai înalte nivele, a reușit să-și facă un nume renumit atît în Moldova cît și peste hotarele ei.
Bucătarii iscusiți, de categorie superioară vă vor alinta cu cele mai gustoase bucate tradiționale precum și o varietate de mîncăruri ale bucătăriei internaționale. Pentru bucuria fiecărui copil, adolescent și adult, organizăm la fiecare schimb de odihnă, plimbări cu vaporul pe rîul Nistru, teatru de păpuși, concerte și spectacole, discotecă, focuri de artificii, scenarii și regie artistică cît și diverse competiții sportive și de agrement.
Sanatoriul Struguraş – www.struguras.md
Staţiunea „Struguraş” este situată într-un parc pitoresc pe malul stîng al rîului Nistru, regiunea bazinului acvatic Dubăsari, în preajma satelor Cocieri şi Molovata Nouă. Distanţa pînă la oraşul Dubăsari 10 km, oraşul Chişinău – 50 km. Pe teritoriul staţiunii este o plajă amenajată, o staţie de bărci, terenuri sportive, sală pentru jocuri de masă, un teren de dans, terasă de vară, bar, magazin.
La dispoziţia dumneavoastră 142 odăi pentru 1 şi 2 persoane în două blocuri hoteliere, restaurant, blocul curativ, unite împreună de o galerie, care crează condiţii de tratament mai comforte pe întreaga perioadă a anului. Zona de WiFi Internet gratuit cuprinde tot complexul hotelier. La dispoziţia familiilor cu copii sînt 5 cotege (vile) cu două etaje. Pentru petrecerea unui divertisment mai interesant, staţiunea „Struguraş” dispune de o sală de cinema cu 320 locuri, bibliotecă. Regulat sînt organizate excursii cu autobusul, concerte şi concursuri.
Staţiunea „Struguraş” prestează tratament balneo-sanatorial bolnavilor care suferă de maladiile:
 • boli endocrine, de nutriție și metabolism
 • bolile sistemului nervos periferic
 • bolile aparatului circular
 • bolile aparatului respirator
 • bolile aparatului digestiv
 • bolile pielii și țesutului celular subcutanat
 • bolile sistemului osteo - articular, ale mușchilor, țesutului conjunctiv
 • bolile aparatului genito - urinar
 • sechele ale leziunilor traumatice
 
Pensiunea "Fata Morgana” – www.fatamorgana.md

Este situată în satul Molovata raionul Dubasari, aflat pe malul drept al rîului Nistru. Stațiunea este situată la o depărtare de 27 km față de orășelul Criuleni și 55 km depărtare de orașul Chișinău, 30 km de orașul Orhei.
Peisajul este înzestrat cu priveliști extraordinare, relieful fiind cu dealuri abrupte ce creează impresie de zonă muntoasă, în văi sunt izvoare care dau naștere la mici raulete, iar la poalele dealurilor se întinde rîul Nistru cu o lățime de circa 2,5 km. Pensiunea oferă servicii de calitate în cazarea turiștilor, alimentarea, organizarea odihnei active: pescuit, vînătoare, înot, piscină, schi acvatic, excursii culturale, plimbări turistice cu vaporul, practicare de sport extrem cum ar fi: deltaplanerismul și paraplanerismul, distracții extra program, distracții pe apă precum schi pe apă, jet sky. 
Pentru sezonul de iarna propunem practicarea patinuajului.
Stațiunea propune organizarea de: serate cu discotecă, foc de tabără, tabere de odihnă pentru adolescenți, seminare, conferințe științifice, intruniri regionale pentru agenții economici și administrativi. 


Baza “LaPopas” – www.lapopas.md

Este situat la circa 50 km de Chişinău pe malul stîng al rîului Nistru între satele Cocieri şi Molovata Nouă r-nul Dubăsari. Condiţiile bazei permit să combine odihna activă cu petrecerea seminarelor, întrunirilor în cele două săli de conferinte, cît şi a competiţiilor sportive pe teren – Volei, Baschet, Fotbal ş.a. cît şi în sala sportivă, cu toate comodităţile care activează anul în jur. Pentru cazare dispun de locuri cît în căsuţe de lemn pe malul Nistrului atît şi camere cu toate comodităţile.
Pe parcursul verei se organizează odihna copiilor şi întrunirile sportivilor, baza fiind folosită şi ca o posibilitate de antrenament, pe perioade de la 10 la 20 zile. Ospătăria (240 locuri), barul – sînt la dispoziţie, avînd o gamă largă de produse pentru pregătirea mesei, majoritatea produselor fiind crescute în gospodărie, ceia ce corespunde standartelor ecologice solicitate.
De asemenea sauna, biliardul şi alte servicii în ambianţă cu natura ce s-a păstrat pe parcursul anilor ne vor ajuta să petrecem timpul confortabil şi cu efect maximal pentru sănătate.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Patrimoniul cultural și turistic - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta