Harta site-ului
Ajutor
Asociaţiile Obşteşti din raionul Dubăsari
Asociaţiile Obşteşti din raionul Dubăsari

 
DenumireaSediulPreședinteTelefonScopurile de bază
Asociaţia Raională Dubăsari a Veteranilor Războiului 1992r/n Dubăsari, s. Coşniţa,str. PăciiVictor Timuș024852325Reabilitarea socială a participanţilor la războiul din Transnistria, familiilor celor decedaţi. Acordarea ajutorului material şi social, apărarea drepturilor şi intereselor, servicii gratuite pentru toţi membrii Asociaţiei.
Asociaţia Primarilor din raionul Dubăsarir/n Dubăsari,, s. Ustia, Primăria, str. Ştefan cel  Mare 9Valeriu Berzan024845236Protejarea drepturilor primarilor împotriva unor eventuale abuzuri din partea organelor centrale de administrare.
Asociaţia Veteranilor de Război şi Muncă raionul Dubăsarir/n Dubăsari, s. Coşniţa, C.RElena Moțpan024844421
068327129
Protejarea şi reabilitarea socială a veteranilor de război şi muncă, a membrilor familiilor celor căzuţi pe cîmpul de luptă şi decedaţi în timpul de pace. Educaţia tinerii generaţii în spiritul patriotic.
Asociaţia Obştească  „Nistreanca”r/n Dubăsari, s. Ustia, str.PanfilovAnastasia Mariţ022720707Contribuirea la restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor.
Asociaţia Veteranilor Războiului din Afganistan, raionul Dubăsarir/n Dubăsari, s. Coşniţa, str.PăciiIurie Cibuc024844523 069053572Elaborarea şi realizarea proiectelor de reabilitare socială a veteranilor şi membrilor familiilor celor căzuţi în Afganistan
Filiala în raionul Dubăsari Uniunea tinerilor Comuniști din Moldovar/n Dubăsari, s.PohrebeaPetru Bondari02484132Apărarea drepturilor şi intereselor constituţionale ale tineretului, contribuirea la dezvoltarea intelectuală, spirituală, fizică a tineretului
Asociaţia Obştească „Tinerii din stînga Nistrului”r/n Dubăsari, s.Coşniţa, str.Păcii-55.Petru Bondari024841324
 
Promovarea, protejarea şi apărarea drepturilor şi intereselor tinerilor din regiune
Asociaţia Obştească„INDIGO”r/n Dubăsari, s.CoşniţaSergiu Grigoriev024844746Educarea calităţilor morale şi etice în rîndul copiilor, prin instruire acces la informaţie şi training
Asociaţia Obştească „AXA”
 
r/n Dubăsari, s. Oxentea, Cîrmuirea SRL „Oxentea-Agro”Victor Botnari024856555Facilitarea dezvoltării socio-economice durabile, încurajarea şi susţinerea antreprenorialului şi micul bussines
Asociaţia Obştească  de fotbal raională Dubăsarir/n Dubăsari,
s. Pîrîta, str. Suvorov 10,
Mihai Cojusea024845245Promovarea principiilor şi valorilor democratice în rîndurile tuturor cetăţenilor, sportivilor, fotbaliştilor, copiilor din r. Dubăsari prin antrenament.
Asociaţia Obştească „ПРАВОВОЕ ПОЛЕ”or.Dubăsari, str.Puşchin 27Alexei Bodian(215) 34802Apărarea şi promovarea drepturilor omului în conformitate cu legislaţia în vigoare; monitorizarea respectării drepturilor omului, inclusiv monitorizarea electorală
Asociaţia Obştească „Asociația apicultorilor MEPRO”r/n.Dubăsari, sat.DoroțcaiaVera Simionov024845316Dezvoltarea apiculturii în raion. Desfăşurarea unor activităţi de interes general şi local cît şi de grup în interes nepatrimonial al membrilor săi, propagarea creşterii familiilor de albini.
Clubul sportiv de Caiac-canoe din Cocieri TANCRAVr/n.Dubăsari, sat.Cocieri str.Victoria-3,Alexandru Tanasev069024860Organizarea şi participarea la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; pregătirea sportivilor pentru echipele naţionale şi participarea lor la competiţiile internaţionale; atragerea resurselor materiale şi financiare pentru dezvoltarea activităţilor sportive
„Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare COȘNIȚA”r/n.Dubăsari, sat.Coșnița str.Păcii-89,Vladimir   Cibuc069314719Distribuirea apei pentru irigare din cadrul ariei de deservire, reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemelor de irigare, construcţia şi reconstrucţia după necesitate. Extragerea apei direct din Nistru sau din bazinele de acumulare.
„Clubul sportiv de arete Marțiale de Contact RESPEC-GYM”r/n.Dubăsari, sat.Pîrîta str.FlorilorAndrei  Gherlac068751038Organizarea şi participarea la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale;
Pregătirea sportivilor pentru echipele naţionale;
Colaborarea cu structuri sportive similare în vederea promovării Artelor marţiale;
Propagarea activităţii proiectelor clubului prin mijloacele mass-media, internet.
„Asociația a utilizatorilor de Apă Holercani-Ustia”r/n.Dubăsari, sat.Holercani
str.Nistreană
Vasile  Vutcarău069102534Distribuirea apei pentru irigare din cadrul ariei de deservire, reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemelor de irigare, construcţia şi reconstrucţia după necesitate. Extragerea apei direct din r.Nistru sau bazinele de acumulare
„Centrul pentru susținerea Inițiativelor de Investiții”r/n.Dubăsari, sat.Coșnița
blocul locativ nr.1 ap-7
Dorin Chirilov068585755Acordarea suportului persoanelor individuale şi grupelor informale. Contribuirea la dezvoltarea economico-socială din zonele rurale. Favorizarea participării cetăţenilor la viaţa publică.
„Romii din raionul Dubăsari”r/n.Dubăsari, str.Lenin-104Raisa Prodan068753674Realizarea şi apărarea drepturilor civile economice, sociale, culturale şi a altor drepturi şi libertăţi a cetăţenilor de etnie romă. Propagarea valorilor democratice, dezvoltarea activismului social şi spiritual de iniţiativă. Ocrotirea sănătăţii populaţiei de etnie romă şi în special femeilor de etnie romă.
„Asociația Producătorilor Agricoli NISTRU - COCIERI platoul Cocieri raionul Dubăsari”r/n.Dubăsari, sat.Cocieri.
str.Cosmonauților-12
Petru
Nirca
069063799Creşterea bunăstării producătorilor agricoli din r. Dubăsari prin consolidarea, coordonarea, exprimarea şi promovarea intereselor acestora, precum contribuirea creării unor condiţii favorabile pentru realizarea şi apărarea intereselor de producţie tehnico-ştiinţifică, socială şi a altor interese comune ale membrilor asociaţiei. Contribuirea la crearea unui cadru legislativ viabil, pentru activitatea eficientă a antreprenorilor din zona de securitate a r.Dubăsari. atragerea investiţiilor şi granturilor în localitatea dată.
 

 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Lista Asociaţiilor Obşteşti din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta