Harta site-ului
Ajutor
Molovata Nouă
Molovata Nouă

Primăria:   comuna Molovata Nouă
                     satul  Roghi
 
 
Primarul:   GAZEA  Oleg 
                     telefon de contact: (+373 248)51-236, 
                     zile de primire: luni 1400-1700
 
  
Secretarul: Gazea Maria
 
                    telefon de contact: (+373 248)51-238,
                    fax: (+373 248)51-236
                    zile de primire: luni 800-1700; miercuri 800-1200; vineri 800-1200 
 
E-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru
 
Populaţia:  Molovata nouă – 2170 locuitori
                    Roghi – 741 locuitori
 
 
Scurt istoric.
 
Satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, a fost atestat în 1761, şi se află la 3 km. în jos de la Hidrocentrala Dubăsari, pe malul stîng al Nistrului. Este un sat frumos cu oameni care respectă tradiţii populare şi obiceiuri creştine, considerîndu-le parte integră a vieţii adevărate.  În sat sunt edificii care adevereşte aceasta: biserica „Adormirea Maicii Domnului”, construită în anii 2000, Casa de Cultură modernă, biblioteca publică, primăria recent renovată,  grădinţă  de copii încăpătoare, gimnaziul  „Anatol Codru” şi deasemenea Muzeul de Istorie şi Etnografie a Ţinutului Natal, care a fost redeschis la începutul anului 2012 după reparaţie capital. Cartea de vizită a satului este sanatoriul „Struguraş”, taberele de odihnă „Nistru” şi “La Popas”, un şir de case de odihnă „Laguna”, „Rusalca”, etc, Căminul Cultural cu o arhitectură deosebită, podul plutitor ce uneşte cele două maluri ale rîului Nistru, oamenii harnici şi ospitalieri.
 
Ziua satului Molovata Nouă se sărbătoreşte la data de 28 august, în sărbătoarea de Adormirea Maicii Domnului.
 
Ziua satului Roghi se sărbătoreşte la data de 14 octombrie,în sărbătoarea de Acoperămîntul Maicii Domnului.
Denumirea satului provine de la o presupusă întîmplare , ce a avut loc prin aceste împrejurări. Se spune că demult, foarte demult, pe cînd rîul Nistru era cît un pîrău, doi pescari pescuiau, unul pe o parte a rîului şi altul pe cealaltă parte. Atunci cind cel din dreapta Nistrului a întrebat cum merge pescuitul, cel din stînga a răspuns “ molovata”. De atunci localitatea a fost numită Molovata şi locuitorii moloviţeni. O altă versiune a legendei spune că, în cotul Nistrului se pescuia mai bine şi din satele de alături Cocieri, Corjevo, Rohi, veneau aici la pescuit. Cînd se întîlneau pe drum se întrebau unii pe alţii cum merge pescuitul şi odată unul a răspuns – molovata,  de atunci  la locul cela se spunea Molovata. In sat s-au păstrat şi pîna azi mai multe aşezări cu denumiri  geografice bătrîneşti:                                     
Satul are o populaţie de 2200 locuitori şi fiind aşezat pe malul Nistrului devine o aşezare istorică. Din spusele bătrînilor cunoaştem că satul vechi era aşezat hăt departe decît se află acum, adică erau toate pămînturile şi grădinile sub apa Nistrului. Satul vechi era aşezat chiar pe malul Nistrului,  apele veneau în porţile caselor, în sat erau multe fîntîni, erau copaci bătrîneşti, meri, peri, nuci. Grădinăritul era ocupaţia principală a oamenilor din localitate. Se cultiva viţa de vie apoi făceau vinul, care îl vindeau, o altă ocupaţie a locuitorilor era pescuitul. Toamna se strîngeau prunele, merele, nucile. Prunele şi merele se uscau şi se vindeau. Şi astăzi mai povesteşte lumea cu mare dragoste despre viile şi grădinile din timpurile acelea. Se mai zice că, pe vremuri în grădinile oamenilor erau foarte multe soiuri de păsări de o frumuseţe rară, care cu timpul au dispărut, de nişte soiuri de peşte ,care azi nu se mai prinde.  Din timpuri foarte vechi, nici locuitorii bătrîni nu mai ţin minte cum,  s-au făcut  şahtele ,care sunt şi pînă astăză, de unde se extragea cotileţ, piatră, carierele care azi mai scoatem nisip şi piatră. Deaceia şi pînă azi casele la noi se construiesc din piatră. La fel se construiesc din piatră şi gardurile iar porţile se făceau cu nişte stîlpi din piatră ornamentaţi.
Pînă prin anii 50 era şi mai este cîte ceva din ea şi astăzi ”rîpa de piatră” aşa se spunea la locul pietros de unde lumea scotea piatra felii parcă ar fi tăiată special cu cuţitul. Această piatră mergea la construcţia (strumenturilor ) a cuptoarelor,sobelor, Se mai construiau din astfel de piatră garduri,  stîlpi la porţi. Mai este un loc sau o aşezare geografică în sat. Din partea stîngă cînd intri în sat,  malului Nistrului i se spunea rîpa lui moş Manole dar şi acum i se mai spune tot aşa.  Aici se afla hotarele satelor Molovata şi Cocieri. Astăzi aici este construit Sanatoriul  Struguraş.
 
Componenţa Consiliului Local:
1. Scaun Alexei, conducător "Dianata Scaun"
2. Avxentiev Vitalie, şomer
3. Curcubet Angela, profesoară Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s. Corjevo
4. Moşneaga Aliona, asistentă socială
5. Logut Eugen,şomer
6.  Timuş Victor, şomer
7.  Braducean  Valentin, conducător S.R.L. "Agrotiras" 
8.  Smochina Nicolai , şomer
9. Zolotcov Tamara, pensionară
10. Oprea Vitalie, şef pansionat de bătrîini Corjevo
11. Ciobanu Svetlana, şef CTAS Dubăsari
 
Instituţii:
1. Gimnaziul,, Anatol Codru ,,, director: Carpov Aliona  telefon: 0-248-51-211
2. Oficiul poştal şef: Danila Aurica, telefon:0-248-51-233
3. Biblioteca publică şef: Verlan Valentina, telefon: 0-248-51-219
4. Căminul Cultural şef: Andreev Raisa telefon :0-248-93-022
5. Oficiul medicului de familie –medic : Oprea Olga, telefon : 0-248-51-226.
 
Domeniul antreprenorial:

 SRL „Miholnat Grup”Scaun Alexei
1SRL „Torent Plus”Popa Serghei
2ÎI „Gazea Natalia”Gazea Natalia
3ÎI „Dianata Scaun”Scaun Alexei
4ÎI „Petică Vasile”Petică Vasile
5SRL „Casa Pescarului”Anton Mateşa
6SRL „Discont -T”Ureti Iurii
7SRL „Agro-Tiras”Ştefan Driga
8ÎI „Oprea Oxana”Oprea Oxana
9SRL „Argos-Cat”
 
Zaharov Igor
 
10ÎI „Pisarenco I.A.”Pisarenco I.
11GŢ „Ştefan Driga”Ştefan Driga
12GŢ „Isacov Boris”Isacov Boris
13GŢ „Caraiman Natalia”Caraiman Natalia
14GŢ,,Gazea Oleg,,Gazea Ghenadie
15IMDC „Fluxul Nistrului”Gazea Oleg
16ÎI „Munteanu Fiodor” 
 
Funcţionarii publici:
1. Secretarul Consiliului Local:Gazea Maria , telefon: 0-248-51-238
2. Contabil şef:Cebotari Valentina, telefon:0-248-51-5-85
3. Specialist pentru reglementarea proprietatii funciare: Gazea Nicolae, telefon:
     0-248-51-705
4. Perceptor fiscal: Carpov Marina, telefon: 0-248-51-705
 
Evenimente desfăşurate în localitate:
-Sărbătoarea dedicată Zilei internaţionale a femeii. Data 08.03.2016
-Manifestaţie culturală  consacrată marcării a 71 ani de la Marea Biruinţă în MRPAP 1941-1945: data 09.05.2016
  • Victorie – în veci tu vei rămîne.
  • În sufletele miilor de azi şi mîine”.
-Acţiunea dedicată Zilei internaţionale a ocrotirii copilului, data 01.06.2016
-Deschiderea sezonului sportiv, 01.06.2016
-Acţiuni culturale dedicate sărbătorii naţionale  Zilei Independenţei data, 29.08.2016
-Hramul satului, data ,28.08.2016
-Limba noastră-i o comoară” consacrat sărbătorii naţionale „Limba Noastră” data 29.08.2016
-Festivalul regional al meşteşugăritului  a ediţia a treia s.Molovata Nouă.
-Patriciparea echipei de fotbal din localitate la Campionatul raional la fotbal.
-Participarea echipei locale la Cupa preşedintelui raionului Dubăsari la volei.
 -Participarea la festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor  de iarnă „Aho, aho, răsună Nistrul”.
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Molovata Nouă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta