Harta site-ului
Ajutor
Maria Jimbei
Maria Jimbei

Maria  JIMBEI

Anul nasterii: 06 octombrie 1960

Funcţia: Vicepreşedintele raionului Dubăsari

Studii:  
Academia de Administraţie Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Institutul pedagogic "Ion Creangă" din or. Chişinău

Activitatea profesională:
2007- prezent
Vicepreşedinte al raionului Dubăsari pe probleme sociale
2003-2007- Secretar al Consiliului raional Dubăsari
2003-         Şef Secţie administraţie publică din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Dubăsari
2002-2003- Şef -sector, Consiliul Judeţean Chişinău
1999-2002- specialist principal, consultant în problemele administraţiei publice, Direcţia administraţie publică şi relaţii cu publicul, Consiliul Judeţean Chişinău
1992-1999- consilier pe problemele minorilor, respectării legislaţiei lingvistice, cultură şi învăţămînt, Consiliul raional Criuleni
1992-1992- Inspector la OSC Criuleni, specialist principal, consultant al Preşedintelui raionului Criuleni
1987-1992- Metodist de Limba şi Literatura română în cadrul Direcţiei raionale de învăţămînt Criuleni
1986-1987- Profesor de Limba şi Literatura moldovenească la şcoala medie Nr.1 din or. Criuleni
1984-1986- Secretarul II al Comitetului raional Criuleni al Comsomolului
1983-1986- Şef Secţie organizatorică, secretar al Comitetului raional al Comsomolului, r-nul Criuleni
1981-1983- Profesor de Limba  şi Literatura moldovenească în şcoala medie din s. Dubăsarii Vechi

Menţiuni şi distincţii:

- Medalia "Sfînta Parascheva"- Mitropolia Moldovei
- Ordinul "Gloria Muncii"- Decretul Preşedintelui Republicii N481 din 25.01.2013
- Insigna de onoare a Consiliului Raional Dubăsari, 2011
- Insigna Congresului Autorităţilor publice locale din R.M. "Pentru merite în administraţia publică locală"N.79, 19.XII.2014

Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă şi asigurarea legalităţii activităţii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional prin elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei sociale, învăţămîntului, medicinii, culturii.


Sarcinile de bază:

  1. Coordonarea politicilor publice şi reformelor în domeniul social şi dirijarea activităţii subdiviziunilor Consiliului raional, în atribuţiile cărora intră realizarea acestor reforme.
  2. Elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate curentă şi de perspectivă ale Consiliului raional după domeniul de competenţă.
  3. Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ şefilor instituţiilor cu domeniul de activitate în sfera socială, educaţională, culturală şi medicală din subordine şi altor persoane interesate.
  4. Coordonarea şi corelarea activităţii serviciilor private în domeniile de responsabilitate, în vederea realizării serviciilor publice de interes raional.
  5. Contribuirea la asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperare transfrontalieră.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Maria Jimbei - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta