Harta site-ului
Ajutor
Marcăuți
Marcăuți

Primăria:  satul Marcauţi 

Primar:    Alexei LEAHU
                telefon de contact: (+373 248)57 236, 068235607 
E-mail: aplmarcauti@mail.md
 
Populaţia: 817 locuitori
 
Scurt istoric

Satul  Marcauţi  este o localitate din  Raionul DubăsariRepublica Moldova atestat în anul 1602. Cu suprafaţă totală de 952.3 ha.
Satul Marcauţi dispune de potenţial turistic natural, care se manifestă prin atracţii  pitoreşti deosebite. Priveliştea spre rîul Nistru cu peisajele sale atractive: stînca, pragurile calcaroase si cascade.
Localitatea este situată pe malul drept al rîului Nistru cu relief deluros, stîncos , înconjurat de vii si livezi la distanţa de aproximativ 65 km de capitala ţării municipiul Chişinău, avînd localităţi vecine satele Molovata si Holercani. Pe tot teritoriul satului se întîlnesc fîntîni cu apă potabilă si  izvoare seculare.
Vegetaţia şi fauna localităţii este deosebită, deoarece satul este înconjurat de 34 ha pădure tînără, de salcîm şi desigur plante medicinale de diferite specii.
Legenda spune că denumirea satului ar fi provenit de la numele boierului  Marcu care pe timpuri a fost unul dintre primii locuitori a acestui ţinut.Pe parcursul anilor 2014-2015 a fost reparat drumul central, varianta albă.
Localitatea s-a gazificat  in perioada anilor  2005-2009,  sunt conectate la conducta de gaze  -87 gospodării.  În anul  2011 s-a construit o porţiune de apeduct la care s-au conectat pînă la momentul actual  - 170 gospodării . Reţelele exterioare de canalizare cu staţie de epurare s-a  construit  în anul 2012-2013 şi sunt conectate 34 gospodării.  Ocupaţia de bază a populaţiei este agricultura.

Componenţa consiliului local:
 1. Batrîncea Mihail- lăcătuş COŞNITA GAZ
 2. Postica Maria- profesoară clasele primare
 3. Josan Stepan- pensionar
 4. Ignat Vitalie – muncitor
 5. Batrîncea Margareta – medic de familie
 6. Curcubet Isac - pensionar
 7. Curcubet Vasile- şomer
 8. Hîrcîiala Tamara – vînzătoare
 9. Maceron Mihail -  pensionar
 
   Instituţii:
 1. Gimnaziul Marcauţi, director Cazac Nina, telefon 024857219.
 2. Gradiniţa  “Domniţa” , director Hîrcîialî Vasilina, telefon 024857346
 3. Biblioteca publică, şef Disleanu Maria, telefon 024857328.
 4. Căminul cultural, director Ignat Vasile, telefon 024857328.
 5. Oficiul poştal, şef  Catarau Maria, telefon 024857233.
 6. Oficiul medicilor de familie, medic de familie Batrîncea Margareta 024857249
 7. Biserica cu hramul “Acoperamîntul Maicii Domnului”. Preot-paroh Valeriu Savciuc.
 
 
    Domeniul antreprenorial:
 1. Consum coop Molovata magazinul “Alimentara nr.8” conducător Serafim Bejenari.
 2. -ÎI ”Şeptelici Valeriu” “Market” conducător Valeriu Şeptelici.
 3. -Gospodăria Ţărănească “Bileac  Mihail” conducător Bileac  Mihail.
 4. -SRL ”Agrodac-Grup” conducător Ilie Isac.
 5. -CP ” Oxentea –Service” conducător  Serafim Terinte.
Functionari publici:
1. Secretarul consiliului Stamati Lilia, telefon 024857236.
2. Contabil-şef Josan Valentina, telefon 024857338.
3. Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare si perceptor fiscal Batrîncea Ludmila, telefon   024857236.
 
Evenimente desfăşurate:
 
14 octombrie- Acoperamîntul Maicii Domnului (hramul satului).
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Marcăuți - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta