Harta site-ului
Ajutor
Holercani
Holercani

Primăria:  satul Holercani
 
Primar:    Tudor TANASEV
                  telefon de contact: (+373 248)53-236
 
E-mail: aplholercani@mail.md
 
Populaţia: 2700 locuitori
 
Scurt istoric

Din punct de vedere istoric satul Holercani este atestat la 26.01.1446. Denumirea satului Holercani provine de la cuvîntul ucrainean horilcă. Satul Holercani, este situat în centrul Republicii Moldova, pe malul drept al rîului Nistru la o distanţă de 42 km de centrul raionului Dubăsari (satul Coşniţa) şi 65 km de capitala Republicii Moldova , oraşul Chişinău şi tot la aceeaşi distanţă de calea ferată Chişinău. Primii locuitori au apărut în localitate în secolul II al erii noastre din munţii Carpaţi. Documentar menţionat în anul 1607.
În anul 1953, cînd s-a construit Hidrocentrala satul a fost mutat pe deal. La 2,5 km sud-est de Holercani pe malul drept al Nistrului (aflat azi sub apa bazinului de acumulare al Hidrocentralei Dubăsari) a fost descoperită în anul 1953 o aşezare aparţinînd culturii Tripolie, locuitorii aşezării trăiau în semibordee cu cuptoare de lut, se îndeletniceau cu agricultura, creşterea animalelor şi cu pescuitul. Au fost găsite unele arme de culex (lame de seceră, răzuitoare, vîrfuri de săgeată şi altele), unelte de os, săpăligi de corn, ceramică bogat ornată, figurine de lut şi altele. Suprafaţa administrativ – teritorială a primăriei Holercani constituie 1959 de ha, dintre care suprafaţa agricolă de 1391 de ha, din ea pămînt arabil 1294 de ha , livadă 70 de ha şi păşuni 79 de ha. Ocupaţia de bază a populaţiei este agricultura. Căile de comunicare a primăriei Holercani sunt: drumul de importanţă republican  Holercani- Chişinău şi drumul de importanţă raională Holercani- Coşniţa.
Pe malul Nistrului este situată biserica Sf. Nicolae, întemeiată în anul 1888, cu credinţă ortodoxă, hramul căreia se sărbătoreşte pe 22 mai. Satul Holercani este baştina scriitorului Sergiu Nica. De asemenea pe teritoriul satului au fost filmate filmele: „Făt Frumos”, „Dumitru Cantemir”. Satul dispune de stemă şi drapel al satului.
 
 Ziua satului se sărbătoreşte la data de 22 mai cu sărbătoarea Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae.
 
Componenţa consiliului local:
 1. Porubin Valentin, pensionar
 2. Savciuc Viorica, educatoare la grădiniţa de copii
 3. Sandu Gheorghe, pensionar
 4. Boşcanean Svetlana, lucrător A.O. “Concordia”
 5. Rotari Tamara, directoare L.T. Holercani
 6. Bejan Ghenadie, director artistic al Casei de Cultură
 7. Racu Valeriu, pensionar
 8. Sandu Alexandra, pensionară
 9. Porubin Ion, pensionar
 10. Sandu Andrian, şomer
 11. Cimbiri Ecaterina, educatoare la grădiniţa de copii
 12. Cara Dumitru, medic
 13. Porubin Sergiu, profesor
 
Instituţii
 1. Liceul Teoretic Holercani – directoare Rotari Tamara, tel. 0248 53 236
 2. Oficiul Poştal – Şef Chiriac Maria, tel. 0248 53 233
 3. Biblioteca publică  - Şef Şeptelici Viorica
 4. Oficiul Medicilor de Familie- medic Andreev Svetlana, tel. 0248 53 236
 5. Grădiniţa de copii – director Şeptelici Irina, tel. 0248 53 623
 
Domeniul antreprenorial
 1. S.C. “Mari- Grup” S.R.L., conducător Racu Maria, 0248 53 677
 2. S.R.L. “Mina Holercani”, conducător Slavinschi Emilia, tel. 0248 53 525
 3. Î.I. “Bătrîncea Ludmila”, conducător Bătrîncea Ludmila, tel.0248 53 729
 4. Î.I. “Burlacu Lilia”, conducător Rotari Vladimir, tel. 0248 53 621
 5. Î.I. “Andreev Natalia”, conducător Andreev Natalia, tel. 0248 53 407
 6. C.A.P. “Maxi Agroservice”, conducător Sandu Nicum, tel. 0248 53 290
 7. S.R.L. “Prorovi- Prim”, conducător Chirică Roman, tel. 079461997
 8. S.R.L. “Vitum Agro- Service”, conducător Marinuţa Tudor, tel. 060300230
 9. G.Ţ.G. “Sandulescu”, conducător Sandulescu Grigore, tel. 0248 53 211
 10. Asociaţia de Economii şi Împrumut “Holercani”, conducător Sandu Ion, tel. 0248 53 228
 
Funcţionari publici:
 1. Secretarul Consiliului local- Sandu Maria, tel. 0248 53 236
 2. Contabil Şef- Ticu Sofia, tel. 0248 53 236
 3. Spoecialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare – Porubin Parascovia, tel. 0248 53 238
 4. Perceptor fiscal- Popuşoi Maria, tel. 0248 53 238
 
Evenimente desfăşurate în localitate
 • Pe data de 22 Mai se sărbătoreşte Hramul satului
 • Pe data de 9 iulie va avea loc festivalul republican IA MANIA


 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Holercani - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta