Harta site-ului
Ajutor
Doroțcaia
Doroțcaia

Primăria:  satul Doroţcaia
 
Primar:    Valeriu BERZAN
                  telefon de contact: (+373 248)45-236
 
E-mail: berzan.valeriu@gmail.com
 
Populaţia: 3546 locuitori
 
Scurt istoric
Satul Doroţcaia este înfiinţat în a doua jumătate a secolului XVI. Primii oameni au staţionat pe aceste meleaguri cu mai bine de 14 mii de ani în urmă. Astfel, pe locurile de staţionare a oamenilor primitivi au fost identificate oase de animale, cărbune de lemn, pămînt ars, obiecte şi unelte confecţionate din cremene.
Luncile din preajma actualului sat erau în vremurile străvechi, locuri ademenitoare pentru păstorii nomazi, de la care au rămas 3 movile funerare, probe ale prezenţei triburilor de păstori nomazi pe meleagurile noastre.
În anul 1965 la efectuarea lucrărilor de primăvară, în viile colhozului „Chirov” a s. Doroţcaia, de către un locuitor a satului a fost găsită o comoară (290 monede greceşti de argint) Istra şi Tira, din care 8 monede singurile, care reprezintă o mare valoare ştiinţifică. Perioada emisiei acestor monede sînt anii 340 - 360 înaintea erii noastre.
Satul Doroţcaia atestă în anul 1768 biserica Mihailovscaia, judeţul Tiraspol. Această localitate exista încă atunci cînd turcii stăpîneau pămînturile Ociacov, aici deja trăiau moldoveni, care aveau biserici împletite din nuiele.
Satul Doroţcaia fiind un sat vechi, este în lista toponimilor, originea sau etnologia cărora nu este cunoscută de unde a provenit denumirea lui. Este aşezat pe malul stîng a r. Nistru, suprafaţa totală este de 5000 ha, inclusiv extravilan – 4027 ha şi intravilan – 973 ha, la o distanţă de 35 km de capitala Republicii Moldova.
 
Componenţa consiliului local:

 1. Andrieş Valentina, profesoară LT Doroţcaia
 2. Bacioi Iurie, profesor LT Doroţcaia
 3. Berzan Boris, specialist principal Consiliul raional Dubăsari
 4. Bacioi Anatolie, pădurar
 5. Ctitor Boris, corepetitor la colectivul model „Doina Nistrului”
 6. Ciudin Maxim,
 7. Grigoriev Sergiu, secretarul Consiliului raional Dubăsari
 8. Ghilmutdinov Zarif, specialist principal Consiliul raional Dubăsari
 9. Filipenco Tatiana, profesoară LT Doroţcaia
 10. Leşco Andrei, conducătorul AO „Apă Doroţcaia”
 11. Nesterov Svetlana, conducător ÎS „Poşta Moldovei”
 12. Nicolaev Mihail, specialist Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei
 13. Postolachi Nicolae, locuitor al satului
 
   Instituţii:
 1. Liceul Teoretic Doroţcaia, director dna Bacioi Viorica, tel.024845339
 2. Oficiul poştal, şef Polevoi Maria, tel. 024845233
 3. Grădiniţa de copii,director dna Dicusar Lora, tel. 024845784
 4. Şcoala de arte, director dl Berzan Ion, tel .024845411
 5. Muzeul de Istorie şi Etnografie, director dl Berzan Andrei, tel.024845205
 6. Casa de cultură, director dl Nicolaev Ion, tel. 024845104
 7. Biblioteca publică, şef dna Sajin Maria, tel. 024845104
 8. Biblioteca pentru copii, şef dna Diordiev Vera, tel. 024845104
 9. Cantina Socială „Casa Maria”, şef. dna Serbenco Ana. tel. 024845318
 10. Oficiul medicilor de familie, şef.dna Nicolaev Lidia, tel.024845299
 11. Centrul medical „Hippocrates”
 
    Domeniul antreprenorial:
 
 1. CAP „Dorcopagro”, conducător dna Semionov Vera
 2. SRL „Dornistragro”, conducător Bacioi Valeriu
 3. SRL „Agrodorprod”, conducăor dl Polevoi Ştefan
 4. SRL „Camp-Agro”, conducător dl Ivanov Petru
 5. SRL „CIP-Doragro”, conducător dl Ctitor Ion
 6. SRL „Multielectro”, conducător dl Ciudin Ion
 7. ÎÎ „Ivanov Alexandru, conducător Ivanov Alecandru
 8. ÎÎ „Bacioi Anatol”, conducător Bacioi Anatol
 9. ÎÎ „Ţîgulea Ludmila”, conducător  Ţîgulea Ludmila
 10. ÎÎ „Berzan Petru”, conducător Berzan Petru
 11. ÎÎ „Nicolaev Irina”, conducător Nicolaev Irina
 12. ÎÎ „Lupaşco Boris”, conducător Lupaşco Boris
 13. ÎÎ „Nedzelschii Natalia”, conduător Nedzelschii  Natalia
 14. SRL „Dorefil”, conducător Filipenco Ion
 15. SRL „Melilotus”, conducător Nicolaev Ana
 16. SRL „Tiraston”, conducător Peşcov Alexandru
 17. SRL „Familia Melnic”, conducător Melnic Igor
 18. SRL „Busuioc & Gherbovei”, conducător Gherbovei Nina
 19. SRL „CAVENDO-Tutus”, conducător Danilov Ghenadie
 20. Gospodării ţărăneşti - 182
 
     Funcţionari publici:
 1. Secretarul Consiliului local, Diordiev Nina, tel.024845103
 2. Contabil-şef, Berzan Zaclita, tel. 024845238
 3. Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, Berzan Mihail, 024845238
 4. Perceptor fiscal, Zavtoniev Maria, tel.024845238
 
     Evenimente desfăşurate în localitate:
 1. Ziua lui Neptun – iunie
 2. Hramul satului – 14 octombrie 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Doroțcaia - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta