Harta site-ului
Ajutor
Direcția învățământ general
Direcția învățământ general

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et.3.
Telefon: 0248-44 737;  e-mail: ditsdubasari@gmail.com


Şef al  Direcţiei - Larisa BRADUCEAN, tel: 0248-44 737,

Colaboratorii Direcţiei: 
1. Secretar – Svetlana Bolgari, 0248 44 737
2. Șofer – Ion Vidro
       SECȚIA POLITICI EDUCAȚIONALE ȘI MANAGEMENT ECONOMIC
1. Șef secție- Violeta Tolstenco, 0248 44 767
2. Specialist principal în domeniul învățământului preuniversitar – Valentina Andrieș, 0248 44 767
3. Specialist în domeniul învățământului primar, - Lilia Rusu, 0248 44 767
4. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale – Elena Filipenco, 0248 44 767
5. Specialist principal în problemele tineret și sport- Mihai Iavița, 0248 44751
6. Specialist principal în domeniul economic – Elizaveta Bologan, 0248 43 447
       CENTRUL METODIC
1. Șef centru metodic – Svetlana Isaicul, 0248 44 751
2. Metodist principal – Natalia Bacioi, 0248 44 751
3. Metodist principal – Tatiana Iavița, 0248 44 751
4. Metodist superior – Roznerița Nicolae, 0248 44 751
5. Metodist – Dumitru Bolgari, 0248 44 767
      SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR ȘI AL PATRIMONIULUI
1. Contabil șef- Parascovia Borșci, 0248 43 447
2. Contabil superior – Stela Koșarnaia, 0248 43 447
3. Contabil – Elena Rusu, 0248 43 447


Obiective generale:
 1. Asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor normative în domeniul educaţiei în cadrul instituţiilor din raionul Dubăsari.
 2. Implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituţiilor din raionul Dubăsari.
 3. Proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţămîntului în instituţiile din raionul Dubăsari.
 4. Gestionarea instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine, în baza transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale.
 5. Monitorizarea şi evaluarea învăţămîntului în instituţiile din raionul Dubăsari.
 6. Asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituţiile de învăţămînt din raionul Dubăsari şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora.
 7. Orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţâonal în instituţiile din raionul Dubăsari.
 8. Colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei şi societatea civilă în vederea realizării misiunii Direcţiei învăţămînt general şi implementării politicilor educaţionale.
SERVICII ASOCIATE:
 1. Serviciul de asistenţă psihopedagogică; şef – Lungu Tatiana;  tel. -0248 44 274
 2. Serviciul transport şcolar
INSTITUŢII PUBLICE SISTEMICE:
Instituţii de învăţămînt extraşcolar/complementar:
Instituţia publică Şcoala sportivă raională, satul Pîrîta; director – Nagalisov Vasile; tel. – 0248 46 624
 
Instituţii de învăţămînt preuniversitar:
Licee teoretice:
 1. L.T. “Ion Creangă”, satul Coşniţa, director – Verlan Tudor, tel 0248 44212
 2. L.T. Doroţcaia, satul Doroţcaia, director – Bacioi Viorica, tel. 0248 45 339
 3. L.T. “Ştefan cel Mare şi Sfînt” Grigoriopol, cu sediul s. Doroţcaia, director – Cercavschi Eleonora, tel. 0248 45 805
 4. L.T. “Vlad Ioviţă” satul Cocieri, director – Roşca Tatiana, tel. 0248 52 249
 5. L.T. “Ştefan cel Mare” satul Molovata, director – Bejenari Aurica, tel. 0248 54 439
 6. L.T. Holercani, satul Holercani, - Tamara Rotaru tel. 0248 53 244
 7. L.T. “Mihai Eminescu”, Dubăsari, director – Aurelia Ursul, tel. 0248 52 450
 Gimnazii:
 1. Gim. Pîrîta, satul Pîrîta, director – Verlan Feodora, tel. 0248 46 518
 2. Gim. Pohrebea, satul Pohrebea, tel. 0248 41 333
 3. Gim. “Anatol Codru”, satul Molovata Nouă, director – Angela Curcubet, tel. 0248 51 211
 4. Gim. Corjova, satul Corjova, director – Sucitu Constantin, tel. 0248 92 235
 5. Gim. Roghi. Satul Roghi, director – Ghidirimschi Nadejda, tel. 0248 92 230
 6. Gim. Ustia, satul Ustia, director – Tomaş Valentina, tel. 0248 55358
 7. Gim. Marcăuţi, satul Marcăuţi, tel. 0248 57 219
 8. Gim. Oxentea, satul Oxentea, director – Leunti Andrei, tel. 0248 56 234
 Instituţii de învăţămînt preşcolar:
 1. Instituţia preşcolară “Viorica, satul Pîrîta, tel. 0248 46 285
 2. Instituţia preşcolară nr. 1 “Floricica”, satul Coşniţa, tel. 0248 44 124
 3. Instituţia preşcolară nr. “Garofiţa”, satul Coşniţa, tel. 0248 44 446
 4. Instituţia preşcolară nr. 3, satul Pohrebea, tel. 0248 41 226
 5. Instituţia preşcolară “Şcufiţa roşie”, satul Doroţcaia, tel. 0248 45 784
 6. Instituţia preşcolară “Garofiţa” satul Cocieri, tel. 0248 52 384
 7. Instituţia preşcolară “Lăstăraş”, satul Molovata Nouă, tel. 0248 51 511
 8. Instituţia preşcolară “Romaniţa”, satul Molovata, tel. 0248 54 155
 9. Instituţia preşcolară “Izvoraş”, satul Oxentea, tel. 0248 56 570
 10. Instituţia preşcolară “Domniţa”, satul Marcăuţi, tel. 0248 57 346
 11. Instituţia preşcolară “Albinuţa”, satul Holercani, tel. 0248 53 623
 12. Instituţia preşcolară, “Andrieş”, satul Ustia, tel. 0248 55863 
Evenimente tradiţionale:
 • Olimpiada raională pe disciplina de studiu – februarie;
 • Concursul „Pedagogul anului” - februarie-martie;
 • Spartachiada raională la Volei între instituţiile de învăţămînt (gimnazii, licee) - februarie –martie;
 • Campionatul Şcolilor sportive la volei, tenis de masă, baschet, caia-canoe, box - februarie-mai;
 • Turneul comemorativ la tenis de masă în memoria lui Nicolae Sotnicenco – martie;
 • Turneul comemorativ de mini-fotbal în memoria lui Boris Dovgani – aprilie;
 • Concursul raional „Educaţia la trafic înseamnă viaţă” – aprilie;
 • Concursul raional al tinerilor pompieri şi salvatori – aprilie;
 • Festivalul raional „Cîntecul pascal” – aprilie;
 • Turneul Republican de mini-fotbal „Guguţă” – mai;
 • Concursul de desene „Enciclopedia familiei” – mai;
 • Deschiderea sezonului sportiv de vară - mai-iunie;
 • Campionatul raional la fotbal - mai-octombrie;
 • Ziua Internaţională a ocrotirii copilului – iunie;
 • Conferinţa raională a cadrelor didactice – august;
 • Concursul „Pregătirea instituţiilor către noul an şcolar” - august – septembrie;
 • Turneul republican de fotbal „Cupa Guvernului” - septembrie-octombrie;
 • Sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului în domeniul învăţămîntului - 5 octombrie;
 • Cupa Preşedintelui raionului la Volei - noiembrie-decembrie;
 • Festivalul raional de colinde, obiceiuri şi datini de Crăciun şi Anul Nou” – decembrie;
 • Spartachiada raională la şah, dame, tenis de masă între instituţiile de învăţămînt (gimnazii, licee);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția învățământ general - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta