Harta site-ului
Ajutor
Direcția juridică și resurse umane
Direcția juridică și resurse umane

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 3.
Telefon: 0248-44 857;  e-mail: djru.dubasari@gmailcom.

Şef-adjunct al Direcţiei - Galina BERZAN, tel: 0248-44 857; mob: 062187650

Colaboratorii direcței:
1. Specialist principal, domeniu juridic – Victoria Berzan, 0248 44 857
2. Specialist principal, domeniul resurse umane – Tatiana Iepure, 0248 44 857
3. Specialist principal, domeniul resurse umane – Ana Chiriac, 0248 44 857
4. Specialist principal, domeniu resurse umane – Alexandra Vatav, 0248 44 857
5. Specialist principal, protecția muncii și tehnica securității – Vadim Leșco, 0248 44 857
6. Specialist superior, domeniu juridic - vacant

Direcţia juridică și resurse umane a fost instituită ca subdiviziune funcţională în cadrul Autorităţii executive a Consiliului raional care se subordonează nemijlocit preşedintelui raionului. Structura şi numărul de unităţi din cadrul Direcţiei sunt stabilite de către Consiliul raional la propunerea preşedintelui raionului. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, independenței, imparţialităţii şi profesionalismului, în colaborare şi conlucrare cu serviciile desconcentrate şi descentralizate. Rolul Direcţiei constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Consiliului raional şi a preşedintelui raionului prin:
  1. promovarea şi implementarea unui management eficient în domeniul juridic şi al resurselor umane;
  2. ajustarea actelor emise de către Consiliul raional şi preşedintele raionului la cadrul normativ în vigoare.
Obiective generale:
  1. Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de decizii care urmează a fi aprobate de Consiliul raional şi a dispoziţiilor emise de preşedintele raionului;
  2. Oferirea asistenţei juridico-informaţionale conducerii raionului, şefilor direcţiilor, secţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional;
  3. Reprezentarea intereselor Consiliului raional, secţiilor, direcţiilor şi serviciilor din cadrul Autorităţii executive şi a Aparatului preşedintelui în organele de stat, instanţele judiciare, în relaţiile cu persoane fizice şi juridice;
  4. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal;
  5. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Aparatului preşedintelui raionului:
Evenimente tradiţionale:
  • Ziua funcționarului public – 23 iunie
  • Ziua juristului – 19 octombrie
 
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția juridică și resurse umane - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta