Harta site-ului
Ajutor
Direcția economie, buget și finanțe
Direcția economie, buget și finanțe

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70. Sediul Consiliului raional, et.2.
Telefon: 0248-44 746 / fax. 0248 44 743; e-mail: economcrd@yahoo.com, dgfdubasari@mail.ru.


Şef al Direcţiei economie, buget şi finanţe  –  Lilia CAZAC, tel: 0248-44 746;

Colaboratorii Direcţiei:
1. Specialist principal în elaborarea şi administrarea bugetului – Loghinov Olga, 0248 44 745
2. Specialist principal în elaborarea şi administrarea bugetului – Agatiev Tamara, 0248 44 744
3. Specialist principal pentru prognozarea şi administrarea veniturilor – Gîncu Marina, 0248-44 745
4. Specialist principal pentru rapoarte şi analiză în sistemul bugetar – Candit Cristina, 0248-44 744
5. Economist principal - Nicolaev Natalia, 0248- 44 746
6. Specialist principal în problemele analiză economică şi prognozări – Grigoraş Tatiana, 0248 44 746
7. Specialist principal domeniul investițional – Pancov Ana, 0248- 44 746
8. Specialist principal pentru rapoarte și analiză în sistemul bugetar – Borşci Natalia, 0248 44 746
9. Şef secţie, contabil-şef – Verlan Ghenadii, 0248- 44 718
10. Contabil principal – Todica Ecaterina, 0248 44 743
11. Secretar-administrativ – Grosul Tatiana, 0248 44 743

Obiective generale:
Obiectivul de bază al Direcţiei economie, buget şi finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului, promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în cadrul raionului.
Pentru atingerea obiectivului de bază Direcţia economie, buget şi finanţe execută următoarele funcţii:
 • Asigură estimarea şi executarea veridică economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Elaborează conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, atît pronosticul cît şi a bugetului raionului;
 • Asigură finanţarea cheltuielilor;
 • Acordă suportul metodologic instituţiilor bugetare, primăriilor şi subiecţilor economici;
 • Efectuează analiza situaţiei social economică a raionului;
 • Promovează politica în domeniul investiţional şi altele;
 • Direcţia economie, buget şi finanţe îşi execută funcţiile în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei economie, buget şi finanţe aprobat prin Decizia Consiliului raional Dubăsari nr. 06-04 din 24.12.2015.
SECŢII SUBORDONATE:
1. Secţia elaborarea şi administrarea bugetului- vacant, tel: 0248 44 745
2. Secţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere – vacant, tel. 0248  44 746
3. Secţia contabilitate bugetară – şef secţie, Verlan Ghenadii, tel. 0248 44 718
4. Serviciul resurse investiţionale – vacant, tel. 0248 44 746

Evenimente tradiţionale:
 • Ziua contabilului – 4 aprilie
 • Ziua finansistului – 15 august
 • Ziua economistului – 25 septembrie
 • Concursul pentru promovarea antreprenorialului mic şi mijlociu
Analiza Social-Economică a raionului Dubăsari pentru anul 2017
Informația poate fi accesată aici

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția economie,buget și finanțe - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta