Harta site-ului
Ajutor
Direcția economie, buget și finanțe
Direcția economie, buget și finanțe

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70. Sediul Consiliului raional, et.2.
Telefon: 0248-44 746 / fax. 0248 44 743; e-mail: economcrd@yahoo.com, dgfdubasari@mail.ru.


Şef al Direcţiei economie, buget şi finanţe  –  Lilia CAZAC, tel: 0248-44 746;

Colaboratorii direcței:
1. Șef adjunct direcție - vacant, 0248 44 746
2. Economist principal – Natalia Nicolaev, 0248 44 746
3. Secretar administrativ- Tatiana Grosul, 0248 44 743
    SECȚIA ELABORĂRII ȘI ADMINISTRĂRII BUGETULUI
1. Șef secție – Olga Loghinov, 0248 44 745
2. Specialist principal, elaborarea și administrarea bugetului – vacant, 0248 44 744
3. Specialist principal, elaborarea și administrarea bugetului – vacant
4. Specialist principal pentru prognozarea și administrarea veniturilor – Marina Gîncu, 0248 44 745
    SERVICIU DEZVOLTARE ECONOMICĂ, INVESTIȚII ȘI RELAȚII TRANSFRONTALIERE
1. Șef serviciu – Ana Nicolaev, 0248 44 746
2. Specialist principal, domeniul analiză economică și prognozări – Tatiana Grigoraș, 0248 44 746
3. Specialist principal, domeniul investiții și relații transfrontaliere- Ana Pancov, 0248 44 746
4. Specialist principal, domeniul antreprenoriat – vacant
    SECȚIA CONTABILITATE BUGETARĂ
1. Șef secție, contabil șef – Natalia Borșci, 0248 44 718
2. Specialist principal pentru rapoarte și analiză în sistemul bugetar – vacant, 0248 44 718
3. Specialist principal în metodologie contabilă – vacant
4. Contabil principal - Natalia Leșco

Obiective generale:
Obiectivul de bază al Direcţiei economie, buget şi finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului, promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în cadrul raionului.
Pentru atingerea obiectivului de bază Direcţia economie, buget şi finanţe execută următoarele funcţii:
 • Asigură estimarea şi executarea veridică economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Elaborează conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, atît pronosticul cît şi a bugetului raionului;
 • Asigură finanţarea cheltuielilor;
 • Acordă suportul metodologic instituţiilor bugetare, primăriilor şi subiecţilor economici;
 • Efectuează analiza situaţiei social economică a raionului;
 • Promovează politica în domeniul investiţional şi altele;
 • Direcţia economie, buget şi finanţe îşi execută funcţiile în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei economie, buget şi finanţe aprobat prin Decizia Consiliului raional Dubăsari nr. 06-04 din 24.12.2015.
Evenimente tradiţionale:
 • Ziua contabilului – 4 aprilie
 • Ziua finansistului – 15 august
 • Ziua economistului – 25 septembrie
 • Concursul pentru promovarea antreprenorialului mic şi mijlociu
Analiza Social-Economică a raionului Dubăsari pentru anul 2017
Informația poate fi accesată aici

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția economie,buget și finanțe - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta