Harta site-ului
Ajutor
Coșnița
Coșnița

Primăria: comuna Coşniţa
                     satul Pohrebea
 
Primarul: Alexei GAFELI
                 telefon de contact: (+373 248) 44-236,
                 zile de primire: luni – vineri
  
Secretarul comunei: Ina DANILOV,
                                  telefon de contact (+373 248)44-238
                                  fax: (+373 248)44-238
                                  zile de primire: Luni şi Vineri
 
Populaţia: Coşniţa – 5433 locuitori
                  Pohrebea – 600 locuitori
 
 
 
Scurt istoric:
 
Din punct de vedere istoric satul Coşniţa a fost întemeiat în anul 1694. Suprafaţa teritoriului constituie 4407,21 ha, suprafaţa agricolă 3247 ha.

 
Comuna Coşniţa este situată în raionul Dubăsari, pe partea stînga a rîului Nistru. Aceasta include două sate, Coşniţa şi Pohrebea.
Numele localităţii Coşniţa provine de la cuvîntul coşniţă- „paner, coş împletit”, „coşar”, „hambar”. Figurează pe hărţile militare ruseşti Kaschniza. În 1772 localitatea conţinea 22 de gospodării şi avea 17 bărbaţi „capi de familie”. În 1792 populaţia a crescut pînă la 859 de locuitori, care scade imediat în anii următori, astfel în 1795 avea doar 779 locuitori. Pe la începutul secolului al XIX-lea se observă din nou o creştere a populaţiei. În 1820 localitatea avea 203 gospodării, iar în 1850 – 1765 locuitori. La sfîrşitul sec. al XX-lea aici trăiau 5114 locuitori. Localitatea a fost atestată cu mai bine de 300 de ani în urmă. Deprinderile de gospodărie a populaţiei, precum şi aspectul social-cultural al localităţii s-au format de-a lungul secolelor. Istoria apariţiei satului Pohrebea e strâns legată de istoria apariţiei şi dezvoltării statului moldoveneasc, de formare a Ucrainei. În secolele al XVII-lea–al XVIII-lea au loc migraţiile în masă a populaţiei din cnezatul Moldovei. Anume în această perioadă pe malul stîng al Nistrului apar un şir de localităţi întemeiate de refugiaţii cnezatului.
Tot atunci are fiinţă şi satul Pohrebea. Localitatea era considerată moldovenească dar în ele locuiai şi locuiesc şi până în prezent, reprezentanţii altor naţionalităţi, în special ruşi şi ucraineni. De aceea, printre populaţia acestui sat se întâlnesc mulţi cu nume de origine rusă şi ucraineană, de exemplu Ignatiev, Danilov, Ilievici. Conform documentelor în 1769, ia fiinţă satul Pohrebea după ce vine şi se stabileşte un grup de oameni din satul Pogrebeni raionul Orhei care e notat în documente în 1603. Conform istorisirilor adunate de la originarii în etate există mai multe variante legate de provenienţa numelui de Pohrebea: că ar fi provenită de la primii locuitori strămutaţi din satul Pogrebeni aici, dîndu-i numele Pogrebea; opinia mai populară este că mai demult când se forma satul, populaţia sa era aproape în totalitate rusă. Ei îşi făceau case asemănătoare cu beciuri, care în limba rusă se numesc погребы. De la denumirea caselor s-a format şi denumirea satului Pogreba, mai apoi Pohrebea. Primele şcoli în raionul Dubăsari apar în 1813, de aici rezultă că undeva la mijlocul secolului al XIX-lea a fost construită şi şcoala din Pohrebea. La Coşniţa prima biserică (din lemn) a fost construită în 1760, iar în 1880 a fost zidită una din piatră. 
La Pohrebea a fost ridicată una asemănătoare. Pereţii ambelor biserici se mai păstrează şi astăzi. Există o legendă care spune că: Ţarul acestor meleaguri a poruncit ca în acest sat să fie construită o biserică de toată frumuseţea. Când biserica a fost gata zidită, în ziua sfinţirii bisericii a născut şi soţia ţarului. Ţarul plin de bucurie a poruncit veselie în tot satul şi ca această zi să fie sărbătorită în fiecare an, care mai pe urmă a devenit şi ziua satului (18 octombrie).
 
Ziua satului Coşniţa se sărbătoreşte la data de 8 noiembrie, în sărbătoarea de Sf. Marele Mucenic Dumitru Izvorîtorul de Minuni.
  
Ziua satului Pohrebea se sărbătoreşte la data de 18 octombrie în sărbătoarea de Sf. Alexei.

 
Componenţa Consiliului Local

1. Bulat Victor- agent economic SRL "Vicsial"
2. Caftea Iurie
3. Ceban Vitalie, muncitor de ocazie
4. Cibuc Vladimir, conducător gospodărie ţărănească
5. Croitor Valentina, director adjunct pentru instruire la liceului teoretic „Ion Creangă” din s. Coşniţa,
6. Dicusar Maria, specialist principal în problemele funciare, protecţie, consolidare şi fertilizarea solului
7. Leşan Alexandru, pensionar
8. Palai Livia, educătoare la grădinţa Pohrebea
9. Popescu Iulia, statut special "somer"
10. Rotari Mihail, preşedintele AO "Mişcarea combatanţilor", platoul Coşniţa
11. Solonari Tatiana, fără loc de muncă
12. Todica Vasile, inginer superior
13. Ţurcan Vadim, fără loc de muncă
14. Vatav Serghei, preşedintele Asociaţia "Locatarilor locuinţelor privatizate"
15. Vinari Aurica, medic şef a CMF Coşniţa


 Instituţii:
 1. Liceul Teoretic “Ion Creangă” , c. Coşniţa, director dl Verlan Tudor, tel.024844212
 2. Oficiul poştal, şef Paladi Eudochia, tel.
 3. Grădiniţa de copii Nr.1, directoare dna Cercaschi Lilia, tel. 024844124
 4. Grădiniţa de copii Nr.2, directoare dna Coica Nadejda, tel. 024844446
 5. Şcoala de Arte, director Ivanov Vasile, tel. 024843010
 6. Casa raională de cultură, director Guriţenco Alexei, tel. 069167042
 7. Biblioteca raională din c. Coşniţa
 8. Biblioteca Nr.1 din c. Coşniţa
 9. Biblioteca Nr.2 din c. Coşniţa
 10. Gimnaziul s. Pohrebea, directoare Filipenco Eudochia, tel 024841333
 11. Grădiniţa Nr.3, s. Pohrebea, tel. 0248 41 221
 12. Casa de cultură din s. Pohrebea, Macovenco Irina, tel. 069065159
 13. Biblioteca Nr.3 din s. Pohrebea

 Domeniul antreprenorial:
 
 1. S.R.L. „Luminiţa-N.S.V.”, conducător Dicusar Aliona
 2. S.R.L. „Vladima Prim” , conducător Darmancev Dumitru
 3. S.C. „Haine pentru toţi” S.R.L., conducător Bronici Olga
 4. Î.I. „Meleca Daria” , conducător Meleca Daria
 5. „Vicsial”S.R.L. , conducător Bulat Victor
 6. „Vianca- com” S.R.L. , conducător Tvicenco Carolina
 7. S.R.L. „Ţanţuc Grup” , conducător Ţanţuc Vitalie
 8. S.R.L. „Damian Prim” , conducător Voina Oxana
 9. Cooperativa de consum din c. Coşniţa, conducător Macari Gheorghe
 10. Î.I. „Mamulat L.M.V.”, conducător Mamulat Sergiu
 11. S.R.L. „Criopro-Impex”, conducător Buga Alexandru
 12. P.S.V.- „Pecotrans” S.R.L., conducător Caramalac Serghei
 13. Î.I. „Iliin Valentina” , conducător Iliin Valentina
 14. Î.I. „Covali Natalia”
 15. S.R.L. „Rusu AS Construct”, conducător Rusu Andrei
 16. S.C. „Brădar – Top” S.R.L., conducător Bădărău Adrian
 17. S.R.L. „Slavana comerţ”, conducător teaci Veceslav
 18. Î.I. „Catea Şcurenco”, conducător Şcurenco Galina
 19. „Dominic” S.R.L., conducător Frenc Vladimir
 20. Î.I. „Ceban Olga”, conducător Ceban Olga
 21. S.C. „Cojocaru Impex” S.R.L., conducător Natocenco Ghenadie
 22. S.C. „Urban Co” S.R.L., conducător Larionov Lilia
 23. S.R.L.”Elisav – Grup”, conducător Grigorii Stratenco
 24. S.C. „Visria- COM”S.R.L., conducător Spinovschi Ion
 25. Î.I. „Rus Sergiu” , conducător Rus Sergiu
 26. „Samelux” S.R.L., conducător Memei Alexandru
 27. „Geul – Grup” S.R.L., conducător Ghirea Igor
 28. „Cibuc - Service” S.R.L., conducător Cibuc Ivan
 29. S.R.L. „Arvipeh – Style”, conducător Berzan Victoria
 30. „MONSTERAX- GSG” S.R.L., conducător Grîjanovschi Sergiu
 31. Î.M. „CENTRUL DE ODIHNĂ PENTRU COPII ŞI TINERET- PRIETENIA”, conducător Torpan Nina
 32. „MCPRIM- GROUP” S.R.L., conducător Ciubuc Mihail
 33. S.R.L. „Coşniagro”, conducător Banaga Tudor
 34. S.R.L. „Agro- Prima”, conducător Cerlat Filip
 35. S.R.L. „Agrodar – Eco”, conudător Dicusar Alexandru
 36. S.R.L. „Leobaciu”, conducător Leşan Petru
 37. G.Ţ. „Cibuc Vladimir”, conducător Cibuc Vladimir
 38. G.Ţ. „Sercel Nicolae”, conducător Sercel Nicolae
 39. G.Ţ. „Ţîgulea Serghei”, conducător Ţîgulea Serghei
 40. G.Ţ. „Bazga Nicolae”, conducător Bazga Nicolae
 41. G.Ţ. „Baca Ruslan”, conducător Baca Ruslan
 42. G.Ţ. „Nacul Galina”, conducător Nacul Galina
 43. A.O. „Făclia”, preşedinte Coica Alexandru
 44. A.O. „Izvoraş”, preşedinte Nicolaev Nicolae
 45. A.O. „Viitorul”, preşedinte Paladii Viorica
 46. A.O. „Mişcarea combatanţilor la conflictul pentru integritatea RM din 1992 „Platoul Coşniţa”, preşedinte Rotari Mihail
 47. A.O. „Veteranilor din Afganistan”, preşedinte Cibuc Iurii
 48. A.O. „Veteranilor de război şi a muncii din anii 1941- 1945”, preşedinte Moţpan Elena
   

 Funcţionarii publici:
 
Zinaida Stavinschi – contabil şef, telefon de contact: (+373 248)44-491
Anatolie Cibuc – specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, telefon de contact: (+373 248)44-736
Nina Bolgari – specialist în problemele perceperii fiscale, telefon de contact: (+373 248)44-736
Nadejda Bazga – specialist în problemele perceperii fiscale, telefon de contact: (+373 248)44-736

Evenimente desfăşurate în localitate

8 noiembrie- hramul satului Coşniţa
18 octombrie - hramul satului Pohrebea

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Coșnița - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta