Harta site-ului
Ajutor
Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional
Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional


Comisia pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe:

 1. Polivenco Efimia
 2. Bătrîncea Vasile
 3. Rusu Cristina
 4. Todica Vasile
 5. Semionov Vera
 6. Nirca Petru
 7. Porubin Petru

Comisia pentru problemele agriculturii, industriei prelucrătoare şi antreprenoriatului:
 1. Driga Valeriu
 2. Osipov Valeriu
 3. Isac Ilie
 4. Soltan Oleg
 5. Tataru Victor

Comisia pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, cultură, protecţie socială, sănătate publică :
 1. Zlati Tatiana
 2. Botnari Valentina
 3. Bondari Petru
 4. Chirilov Ion
 5. Porubin Ion

Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii:
 1. Driga Ștefan
 2. Andreev Raisa
 3. Berzan Sergiu
 4. Turturica Ion
 5. Izman Ilie

Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ şi relaţiilor transfrontaliere și mass-media:
 1. Policinschi Grigore
 2. Gazea Nicolae
 3. Izman Vladimir
 4. Bulat Victor
 5. Avramov Veaceslav

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisii de specialitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta