Harta site-ului
Ajutor
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

Anunţ cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizie
Publicat 05.02.2019

 
Aparatul Preşedintelui raionului Dubăsari anunţă iniţierea elaborării proiectelor de decizii după cum urmează:
 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018. 
 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06-04 din 24.12.2015 “Сu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Direcției economie, buget şi finanţe".
 3. Cu privire la realizarea programului investiţional pentru anii 2017-2020.
 4. Cu privire la executarea Programului raional  de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018.
 5. Cu privire la unile modificări în Programul raional  de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019.
 6. Cu privire la includerea unei porţiuni de drum în programul drumuri bune pentru Moldova 2019.
 7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
 8. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.
 9. Cu privire la organizarea odihnei de vară.
 10. Cu privire la reorganizarea Gimnaziilor Marcăuți și Pohrebea în filiale ale școlilor de circumscripție.
 11. Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare.
 12. Cu privire la schimbarea domeniului unui bun imobil.
 13. Cu privire la rezultatele activităţii şcolii sportive în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019.
 14. Cu privire la rezultatele activităţii COCT „Prietenia” în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019.
 15. Cu privire la rezultatele activităţii ÎM „ Centrul stomatologic Dubăsari” în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului.
 16. Cu privire la rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului şi realizării programelor raionale în domeniul sănătăţii.
 17. Cu privire la aprobarea tarifierii şefului IMSP CS Dubăsari. 
 18. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 06-09 din 19.12.2018 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura II”.
În corespundere cu legislaţia R. Moldova cetăţenii, asociaţiile şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţii publice raionale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind proiectele de decizie. Propunerile pot fi înaintate pe adresa: satul Coşniţa, str. Păcii, 70, Consiliul raional Dubăsari.
 Termenul de prezentare: 15.02.19
Persoana responsabilă: 
Sergiu Grigoriev, secretarul Consiliului raional
Telefon de contact : 0248 44 755
e-mail:  dubasari@list.ru
Iurie Cazac, şef SASP CR Dubăsari
Telefon de contact : 0248 44 749
e-mail: apldubasari@gmail.com   Anunţ cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizie
Publicat 16.11.2018

 
Aparatul Preşedintelui raionului Dubăsari anunţă iniţierea elaborării proiectelor de decizie :
 1. Cu privire la abrobarea bugetului raional pentru anul 2019. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 2. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2019. Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
 3. Cu privire la unele modificări în bugetul raional pentru anul 2018. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 4. Cu privire la rezultatele inventariei bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Consiliului raional. Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
 5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: E. Moiseev, şef Secţia administrativ financiară
 6. Cu privire la mersul realizării Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenoriatului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 7. Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018. Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
 8. Cu privire la aprobarea organigramei şi statele de personal ale Autorităţii executive din subordinea Consiliului raional. Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a procesului de consultare publică, elaborare şi adaptare a deciziilor Consiliului raional. Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
Cetăţenii, asociaţiile constitite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţii publice raionale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind proiectele de decizie, pe adresa: Consiliul raional Dubăsari, str. Păcii, 70, satul Coşniţa.
 
Termenul de prezentare : 5 decembrie 2018

Persoana responsabilă:
Sergiu Grigoriev, secretarul Consiliului raional
Telefon de contact : 0248 44 755
e-mail:  dubasari@list.ru
 
Anunţ cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizie
Publicat 22.10.18

 
Aparatul Preşedintelui raionului Dubăsari anunţă iniţierea elaborării proiectelor de decizie :
 1. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 02-05 din 21.06.2013 ”Cu privire la fondarea Întreprinderii municipale ”Centrul Stomatologic Dubăsari””. Raportor: S.Ţanga, şef Centrul Stomatologic
 2. Cu privire la cumularea funcţiei de medic de către şef IMSP CS Dubăsari. Raportor: G. Berzan, şef –adjunct DJRU
 3. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 08-10 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua”. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 4. Cu privire la deplasările efectuate. Raportor: Z. Ivanschi, consilier raional, preşedintele Comisiei de specialitate pentru problemele transfrontaliere
 5. Cu privire la demolarea unor clădiri şi defrişarea copacilor de pe terenul gimnaziului Oxentea. Raportor:L.Braducean, şef Direcţie învăţământ general
 6. Cu privire la  aprobarea planului de eficienţă energetică. Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
 7. Cu privire la mersul realizării Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018 şi aprobarea acestuia pentru anul 2019.Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
 8. Cu privire la semnarea acordului cu Operae Life. Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
 9. Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidenţă militară a tinerilor cu anul naşterii 2003 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în perioada anului 2019.Raportor: A. Reul,  şef SAM
Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţii publice raionale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind proiectele de decizie, pe adresa: Consiliul raional Dubăsari, str. Păcii, 70, satul Coşniţa.
 
Termenul de prezentare : 9 noiembrie 2018
Persoana responsabilă:
Sergiu Grigoriev, secretarul Consiliului raional
Telefon de contact : 0248 44 755
e-mail: dubasari@list.ru

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta