Harta site-ului
Ajutor
Anunț de organizare a consultărilor publice a proiectelor de decizie
Anunț de organizare a consultărilor publice a proiectelor de decizie

Anunţ privind consultarea publică a proiectelor de decizie
Publicat 04.01.2019
 
Consiliul raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 4 ianuarie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie:
 1. Cu privire la acordul de transmitere în gestiune a unor bunuri.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a procesului de transparență decizională în cadrul Consiliului raional.
 3. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia CR nr. 02-11 din 02.05.2017 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea menţiunilor Consiliului raional".
 4. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr. 06-09 din 19.12.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2019 în lectura a II".
 5. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale autorității executive din subordinea Consiliului raional.
care vor fi examinate la şedinţa extraordinară a Consiliului raional Dubăsari din data de 22 ianuarie 2019.
Recomandările şi propunerile pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 18.01.2019, pe adresa Consiliului raional Dubăsari, str. Păcii, nr. 70 sau la adresa electronică  -  dubasari@list.ru, sergris@mail.ru .
Proiectele de decizie, nota informativă şi alte materiale care au stat la baza elaborării priectelor de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.dubasari.md, la compartimentul „Transparenţă decizională”, secţiunea „Proiecte de decizie”.
Părţi interesate: consilierii raionali, primarii localtăţilor, colaboratorii  subdiviziunilor Consiliului raional, managerii instituţiilor de învăţămînt, instituţiile publice din teritoriu, societatea civilă şi cetăţenii care nu sînt indiferenţi de problemele raionului.
Şedinţele comisiilor de specialitate :
 1. Şedinţa Comisiei pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe – la data de 18.01.2019, ora 14:00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional.
 2. Şedinţa Comisiei pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, cultură, protecţie socială, sănătate publică - la data de 18.01.2019, ora 14:00, sala mică de şedinţe a Consiliului raional.

Anunţ privind consultarea publică a proiectelor de decizie
Publicat 08.12.2018
Consiliul raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 8 decembrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie care vor fi examinate la şedinţa Consiliului raional Dubăsari din data de 19 decembrie 2018.
Recomandările şi propunerile pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate în decurs de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, pe adresa Consiliului raional Dubăsari, str. Păcii, nr. 70 sau la adresa electronică  -  dubasari@list.ru, sergris@mail.ru .
Proiectele de decizie, nota informativă şi alte materiale care au stat la baza elaborării priectelor de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.dubasari.md, la compartimentul „Transparenţă decizională”, secţiunea „Proiecte de decizie”.
 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2019. Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
 2. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Consiliului raional. Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
 3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
 4. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura I. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 5. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura II. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 6. Cu privire la mersul realizării Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenoriatului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020. Raportor: L. Cazac, şef DEBF
 7. Cu privire la semnarea acordului  de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari și Asociaţia Obştească”Concordia. Proiecte Sociale” Raportor:V.Vancea, șef DASPF
 8. Cu privire la numirea evaluatorului. Raportor: G. Berzan, şef adjunct DJRU
Părţi interesate: consilierii raionali, primarii localtăţilor, colaboratorii  subdiviziunilor Consiliului raional, managerii instituţiilor de învăţămînt, instituţiile publice din teritoriu, societatea civilă şi cetăţenii care nu sînt indiferenţi de problemele raionului.

Şedinţele comisiilor de specialitate :
 1. Şedinţa Comisiei pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe – la data de 17.12.2018, ora 13:00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional.
 2. Şedinţa Comisiei pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, cultură, protecţie socială, sănătate publică - la data de 17.12.2018, ora 13:00, sala mică de şedinţe a Consiliului raional.
 3. Şedinţa Comisiei pentru problemele dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media - la data de 17.12.2018, ora 13:00, biroul secretarului Consiliului raional.


Anunţ privind consultarea publică a proiectelor de decizie
Publicat 16.11.2018
 
Consiliul raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 16 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie care vor fi examinate la şedinţa Consiliului raional Dubăsari din data de 4 decembrie 2018.
Recomandările şi propunerile pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate în decurs de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, pe adresa Consiliului raional Dubăsari, str. Păcii, nr. 70 sau la adresa electronică  -  dubasari@list.ru, sergris@mail.ru .
Proiectele de decizie, nota informativă şi alte materiale care au stat la baza elaborării priectelor de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.dubasari.md, la compartimentul „Transparenţă decizională”, secţiunea „Proiecte de decizie”.
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Dubăsari””. Raportor: S.Ţanga, Şef Centrul Stomatologic Dubăsari
 2. Cu privire la semnarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional Dubăsari şi Asociaţia Obştească ”Operae Life”, (Italia). Raportor: Gr.Policinschi, Preşedintele Raionului
 3. Cu privire la acordarea unor împuterniciri de reprezentare a Consiliului Raional Dubăsari pentru Secretarul Consiliului Raional Dubăsari. Raportor: Gr.Policinschi, Preşedintele Raionului
 4. Cu privire la deplasările efectuate de reprezentanţii Consiliului raional Dubăsari. Raportor: Z.Ivanschi, Preşedintele Comisiei de specialitate pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media
 5. Cu privire la acceptul demolării unei construcţii auxiliare din cadrul Gimnaziului Oxentea. Raportor:A.Leunti, Director al Gimnaziului Oxentea
 6. Cu privire la aprobarea Planul local de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019 – 2021. Raportor: V.Sandul, Vicepreşedintele raionului
 7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 08-04 din 21.12.2017 „Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2017 şi aprobarea acestuia pentru anul 2018”. Raportor: V.Sandul, Vicepreşedintele raionului
 8. Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019. Raportor: V.Sandul, Vicepreşedintele raionului
 9. Cu privire la Programul de recrutare a tinerilor din raion în anul 2019. Raportor: A.Reul, Şef Secţie administrativ-militară
 10. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.08-10 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua”. Raportor: L.Cazac, Şef Direcţie economie, buget şi finanţe
Părţi interesate: consilierii raionali, primarii localtăţilor, colaboratorii  subdiviziunilor Consiliului raional, managerii instituţiilor de învăţămînt, instituţiile publice din teritoriu, societatea civilă şi cetăţenii care nu sînt indiferenţi de problemele raionului.

Şedinţele comisiilor de specialitate :
 1. Şedinţa Comisiei pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe – la data de 29.11.2018, ora 10:00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional.
 2. Şedinţa Comisiei pentru problemele agriculturii, industriei prelucrătoare şi antreprenoriatului - la data de 29.11.2018, ora 10:00, biroul Direcţiei agricultură şi cadastru.
 3. Şedinţa Comisiei pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, cultură, protecţie socială, sănătate publică - la data de 29.11.2018, ora 10:00, sala mică de şedinţe a Consiliului raional.
 4. Şedinţa Comisiei pentru problemele mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii - la data de 29.11.2018, ora 11:00, sala mică de şedinţe a Consiliului raional.
 5. Şedinţa Comisiei pentru problemele dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media - la data de 29.11.2018, ora 10:00, biroul secretarului Consiliului raional.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunț de organizare a consultărilor publice a proiectelor de decizie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta