Harta site-ului
Ajutor
Anunț de organizare a consultărilor publice a proiectelor de decizie
Anunț de organizare a consultărilor publice a proiectelor de decizie

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Publicat 05.03.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 05 martie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la reorganizarea gimnaziului din satul Pohrebea.
Scopul proiectului este ieste facilitatea accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți elevii și gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane destinate instituției de învățământ.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este este indicatorii demografici în satul Pohrebea sunt în continuă scădere, numărul mic de elevi în școală şi grădiniţă, dificitul bugetar cronic, dat fiind faptul că finanțarea se face conform formulei "banii urmează elevul". Pentru acoperirea deficitului din soldul raional pe parcursul ultimilor ani 2015-2018 au fost alocați peste 1961,9- mii lei, cota parte a mijloacelor alocate instituției sunt cheltuite pentru achitarea salariilor și a serviciilor (căldură, lumină).
Prevederile de bază ale proiectului sunt Proiectul prevede reorganizarea IP Gimnaziului Pohrebea, din s. Pohrebea ca subunitate a IP LT „ Ion Creangă” com. Coşniţa, gimnaziul devenind filiala liceului. Proiectul prevede asumarea responsabilităților Direcției învățământ general și administrației instituțiilor vizate în școlarizarea tuturor copiilor cu vârste 7-16 ani și asigurarea transpăortării lor în condiții de securitate, organizarea procesului educațional în condiții noi, asigurând prioritar calitatea instruirii, gestionarea rațională a resurselor materiale, financiare și umane în acest scop.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: elevii cuprinși cu vârsta 7-16 ani. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți elevii. Impactul estimat al proiectului de decizie este și gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane destinate instituției de învățământ.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.43 alin (1) lit. r) al Legii privind administrația publică locală nr.436 - XVI din 28.12.2006, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.21 alin.(1), alin. 7), art.141 alin. (1) lit. j) al Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, art.69 alin.(1), art.70 alin. (2), art.73 alin.(3) Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08.10.2014 "Cu privire la finanțarea în baza de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea" cu modificările ulterioare prin HG nr. 862 din 05.09.2018, Planul de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 484 din 05.07.2011 și Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor nr. 94 din 20.02.2012 și nr. 21 din 20.02.2012.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei  Larisa Braducean, pe adresa electronică: ditsdubasari@gmail.com, la numărul de telefon 024844737, sau pe adresa Consiliul raional Dubăsari, c. Coșnița, str. Păcii-70.
Proiectul deciziei Cu privire la reorganizarea gimnaziului din satul Pohrebea şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dubasari.md sau la sediul Direcția Învățământ General Dubăsari, situat pe adresa c. Coșnița, r. Dubăsari, str. Păcii-70.

**************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Publicat 05.03.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 05 martie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților și măsurile de întremare a acestora în sezonul estival 2019”.
Scopul proiectului este organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este organizarea timpului liber a copiilor în timpul vacanţei de vară .
Prevederile de bază ale proiectului sunt organizarea  și monitorizarea odihnei de vară a copiilor.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: elevii cuprinși cu vârsta 7-16 ani.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este calitatea organizării odihnei de vară și întremarea sănătății copiilor în perioada estivală.
Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea numărului de copii care vor beneficia de odihnă în taberele de odihnă pentru copii din raion.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 53,54 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4(2) al Legii cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 285 din 04 aprilie  2018 „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019”, decizia Consiliului raional nr. 06-09 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura a doua”, decizia Consiliului raional nr. 06-01 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei/dl Iavița Tatiana, pe adresa electronică: ditsdubasari@gmail.com , la numărul de telefon 024844737, sau pe adresa Consiliul raional Dubăsari, c. Coșnița, str. Păcii-70.
Proiectul deciziei „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților și măsurile de întremare a acestora în sezonul estival 2019” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dubasari.md sau la sediul Direcția învățământ general Dubăsari, situat pe adresa  c. Coșnița, r. Dubăsari, str. Păcii-70.

*****************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Publicat 05.03.19
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 05 martie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la reorganizarea gimnaziului din satul Marcăuţi.
Scopul proiectului este ieste facilitatea accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți elevii și gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane destinate instituției de învățământ.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  indicatorii demografici în satul Marcăuți sunt în continuă scădere, numărul mic de elevi în școală şi grădiniţă, deficitul bugetar cronic, dat fiind faptul că finanțarea se face conform formulei "banii urmează elevul". Pentru acoperirea deficitului din soldul raional pe parcursul ultimilor ani 2015-2018 au fost alocați peste 2086,7- mii lei, cota parte a mijloacelor alocate instituției sunt cheltuite pentru achitarea salariilor și a serviciilor (căldură, lumină). Raportînd cheltuielile instituției la numărul de elevi, constatăm că pentru instruirea unui elev în gimnaziul Marcăuți în anul de studii 2017-2018 s-au cheltuit în jur de 23903 mii lei, comparativ cu 11354 lei, per elev conform formulei..
Prevederile de bază ale proiectului sunt Proiectul prevede reorganizarea IP Gimnaziului Marcăuți, din s. Marcăuți ca subunitate a IP LT Holercani din s. Holercani, gimnaziul devenind filiala liceului. Proiectul prevede asumarea responsabilităților Direcției învățământ general și administrației instituțiilor vizate în școlarizarea tuturor copiilor cu vârste 7-16 ani și asigurarea transportării lor în condiții de securitate, organizarea procesului educațional în condiții noi, asigurând prioritar calitatea instruirii, gestionarea rațională a resurselor materiale, financiare și umane în acest scop.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: elevii cuprinși cu vârsta 7-16 ani.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți elevii
Impactul estimat al proiectului de decizie este și gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane destinate instituției de învățământ.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.43 alin (1) lit. r) al Legii privind administrația publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 21 alin.(1), alin. 7), art. 141 alin. (1) lit. j) al Codului Educației al republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 69 alin.(1), art. 70 alin. (2), art. 73 alin.(3) Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldovanr. 868 din 08.10.2014 "Cu privire la finanțarea în baza de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea" cu modificările ulterioare prin HG nr.862 din05.09.2018, Planul de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 484 din 05.07.2011 și Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor nr. 94 din 20.02.2012 și nr. 21 din 20.02.2012.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei  Larisa Braducean, pe adresa electronică: ditsdubasari@gmail.com , la numărul de telefon 024844737, sau pe adresa Consiliul raional Dubăsari, c. Coșnița, str. Păcii-70.
Proiectul deciziei Cu privire la reorganizarea gimnaziului din satul Marcăuți şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dubasari.md sau la sediul Direcția Învățământ General Dubăsari, situat pe adresa  c. Coșnița, r. Dubăsari, str. Păcii-70.

***********************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este Scopul proiectului este casarea mijloacelor fixe (literatura uzată) din fondul bibliotecilor şcolare al unor instituţii de învăţământ din raionul Dubăsari.
Prevederile de bază ale proiectului sînt Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este casarea literaturii uzate ce face parte din fondul bibliotecilor şcolare din Liceul Teoretic Doroţcaia, gimnaziul „Anatol Codru” Molovata Nouă, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coşniţa,  gimnaziul Pîrîta.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt instituţiile de învăţământ general (Liceului Teoretic Doroţcaia, gimnaziului „Anatol Codru” Molovata Nouă, Liceului Teoretic „Ion Creangă” Coşniţa, gimnaziului Pîrîta).
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt evitarea surplusului de literatură uzată.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998, a scrisorii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova  nr. 13 din 13.12.2017 cu indicarea listei manualelor termenul de utilizare a căror expiră în anul 2017 şi care pot fi casate conform ordinului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 95 din 27 mai 2005.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Larisa Braducea, pe adresa electronică: ditsdubasari@gmail.com, la numărul de telefon 44-737; 069093398 sau pe adresa s.Cosnita, rl Dubăsari, CR Dubăsari, str.Pacii.
Proiectul deciziei Cu privire la casarea mijloacelor fixe (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubsari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa  s.Coşniţa, r. Dubăsari, CR Dubăsari, str.Păcii.

**************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
"Cu privire la examinarea raportului de activitate a Preşedintelui raionului pentru anul 2018"
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie "Cu privire la examinarea raportului de activitate a Preşedintelui raionului pentru anul 2018". Scopul proiectului prevede prezentarea către Consiliul raional Dubăsari a Raportului  de activitate a Preşedintelui raionului în calitate de Autoritate executive pentru anul 2018.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este prezentarea către Consiliul raional Dubăsari a activităţii Preşedintelui raionului, realizarea Programului de activitate pentru perioada anului 2018, competenţelor şi atribuţiilor de serviciu, împuternicirilor delegate de Consiliu, inclusiv în calitate de Administrator de buget şi Preşedinte a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală și cadrului normativ.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4(2) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind constituirea si funcţionarea Consiliului raional Dubăsari aprobat prin Decizia nr. 04-02 din 14.08.2015, Decizia Consiliului Raional nr. 06-01 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2019”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa electronică: dubasari@list.ru, la numărul de telefon 0248-44-758, 068333064, sau pe adresa s.Coşniţa, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Păcii 70.
Proiectul de decizie Cu privire la examinarea raportului de activitate a Preşedintelui raionului pentru anul 2018 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului Raional.

*************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 27.02.2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la activitatea IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2018 și sarcinile prioritare pentru anul 2019 .
Scopul proiectului este Prezentul proiect prevede prezentare către Consiliul raional Dubăsari a informației ce ține de activitatea IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2018 şi sarcinile prioritare pentru anul 2019.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  Prezentarea raportului  de activitate a IP „Incubatorului de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2018 și sarcinile prioritare pentru anul 2019.
Prevederile de bază ale proiectului sunt raportarea activității IP „Incubatorului de Afaceri Raionul Dubăsari”.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Consiliului Raional, IP „Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este informarea privind activitatea IARD.
Impactul estimat al proiectului de decizie este activitatea viabila a institutiei.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.4 (2) al Legii privind descentralizarea administrativă Nr.435-XVI din 28.12.2006, art. 43, 46 ale Legii privind administrația publică locală Nr.436- XVI din 28.12.2006, Legea nr.39 din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 „ Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020”,deciziile Consiliului raional nr.02-07 din 21.07.2013 „Cu privire la aprobarea Programului raional de dezvoltare și susținere a antreprenoriatului mic și mijlociu pentru anii 2013-2020”, nr.04-04 din 25.09.2012 “ Cu privire la instituirea Incubatorului de Afaceri Dubăsari”
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei  Sandu Galina, pe adresa electronică: ia.dubasari@mail.ru, la numărul de telefon 024844746, 067237380 sau pe adresa s. Coșnița, r. Dubăsari, str. I.Creangă-1.
Proiectul deciziei Cu privire la activitatea IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2018 și sarcinile prioritare pentru anul 2019 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dubasari.md sau la sediul Direcția Învățământ General Dubăsari, situat pe adresa  c. Coșnița, r. Dubăsari, str. Păcii-70.

*************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire  la rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari în anul 2018 si sarcinile prioritare de activitate pentru anul  2019 in vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului”
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari în anul 2018 si sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019 in vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului.
Scopul proiectului prevede prezentare către Consiliul raional Dubăsari a informației ce ține de rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari si sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019 in vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este informarea Consiliului raional despre activitatea IMSP CS Dubăsari cu aprobarea sarcinilor pentru anul 2019.
Prevederile de bază ale proiectului sânt asigurarea eficientă a prestării serviciilor de asistență medicală cetăţenilor din raionul Dubăsari.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt asigurarea serviciilor medicale calitative acordate cetăţenilor din raion.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 53, 54 al Legii privind administraţia publica locala Nr. 436 din 28.12.2006, in scopul implementării prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 28 martie 2005, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala nr. 1585-XIII din 28 februarie 1998, Regulamentul de activitate al IMSP CS Dubăsari, altor acte normative, privind politica statului in domeniul ocrotirii sănătăţii.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Vinari Aurelia: cmfdubasari@ms.md, la numărul de telefon 069313120 sau pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii 70.
Proiectul de decizie Cu privire la rezultatele activităţii IMSP CS Dubăsari în anul 2018 și sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019 in vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubsari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii70.

*********************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
 Publicat 27.02.19
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 20 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire  la tarifierea şi acordarea unor împuterniciri Șefului IMSP CS Dubăsari
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  aprobarea Programului teritorial de  promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2019-2020      
Prevederile de bază ale proiectului sînt educaţiei pentru sănătate a populaţiei, a promovării modului sănătos de viaţă, întru profilaxia maladiilor infecţioase şi ne-infecţioase, în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi prelungirea duratei de viaţă activi şi creatoare a acesteia.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt asigurarea serviciilor medicale calitative în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi prelungirea duratei de viaţă activi şi creatoare a acesteia.
Impactul estimat al proiectului de decizie este.......................................................
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.06, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii Republicii Moldova nr. 1513-XII din 16 iunie 1993, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.658 din 12 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016-2020”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de _____________, pe adresa dnei Vinari Aurelia, pe adresa electronică: cmfdubasari@ms.md , la numărul de telefon 069313120 sau pe adresa s.Cosnita, rl Dubăsari, CR Dubăsari, str.Pacii.
Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Programului teritorial de  promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2019-2020 (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubsari.md sau la sediul Consiliului  Raional Dubăsari, situat pe adresa  s.Cosnita, rl Dubăsari, CR Dubăsari, str.Pacii

************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire  la rezultatele activităţii ÎM Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia in anul 2018 și sarcinile prioritare de activitate in anul  2019 in vederea prestării serviciilor calitative de odihnă și întremare a sănătății populației atît din raionul Dubăsari, cît și din toată republica.
Scopul proiectului Prezentul proiect prevede prezentare către Consiliul raional Dubăsari a informației ce ține de activitateaÎM Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia.
Prevederile de bază ale proiectului sînt prezentarea rezultatelor activităţii
Beneficiarii proiectului de decizie sînt Consiliul Raional Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt prestarea serviciilor calitative.
Impactul estimat al proiectului de decizie este.......................................................
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, art.53, 54 al Legii privind administraţia publica locala Nr. 436 din 28.12.2006, Legii Nr. 246 din  23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2014-2020, Decizia Consiliului Raional Dubăsari nr.02-07 din 04.04.2007 de fondare a I.M.Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia, altor acte normative privind politica statului în domeniul de tineret și întremarea sănătăţii.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate dnei Nina Torpan, pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa electronică: prietenia@list.ru, la numărul de telefon 069702575 sau pe adresa com.Cosnita, rl Dubăsari, str.Prieteniei,1.
Proiectul deciziei Cu privire  la rezultatele activităţii ÎM Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia in anul 2018 si sarcinile prioritare de activitate in anul 2019 in vederea prestării serviciilor calitative de odihnă și întremare a sănătății (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubsari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa  s.Cosnita, rl Dubăsari, CR Dubăsari, str.Pacii-70

**************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la rezultatele activităţii ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari in anul 2018 și sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 in vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului
Publicat 27.02.19

Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la rezultatele activităţii ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari in anul 2018 si sarcinile prioritare de activitate in anul  2019 in vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului”.
Scopul prezentului proiect prevede prezentarea către Consiliul raional Dubăsari a informației ce ține de activitatea ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este raportarea executării asistenţei stomatologice acordate populaţiei din teritoriul raionului de către ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari.
Prevederile de bază ale proiectului sânt prezentarea rezultatelor activităţii
Beneficiarul proiectului de decizie este Consiliul Raional Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt acordarea asistenţei stomatologice calitative populaţiei.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 53, 54 al Legii privind administraţia publica locala Nr. 436 din 28.12.2006, in scopul implementării prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 28 martie 2005, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala nr. 1585-XIII din 28 februarie 1998, Decizia Consiliului raional Dubăsari nr.02-05 din 21 iunie 2013 „Cu privire la fondarea întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Dubăsari”, altor acte normative privind politica statului în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dl. Sergiu Ţanga, pe adresa electronică: dubasari-2014@mail.ru, la numărul de telefon 069903894 sau pe adresa s.Cosnita, r.Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Păcii 70.
Proiectul de decizie „Cu privire  la rezultatele activităţii ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari in anul 2018 și sarcinile prioritare de activitate in anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului” (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa: s.Coșnița, r.Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.

*******************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la realizarea Programuluiinvestiţional pentru anii 2017-2020
Publicat 27.02.19

Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la realizarea Programului investiţional pentru anii 2017-2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este realizarea planului raional pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale a obiectelor de menire social-culturală pentru anii 2017-2020, care prevede dezvoltarea comunitară durabilă prin atragerea investiţiilor și valorificarea lor, implicarea mai activa a cetăţenilor, sectorului asociativ, agenţilor economici din teritoriul raionului in elaborarea și implementarea proiectelor de susţinere financiara de către instituţiile donatoare locale, naţionale și internaţionale.
Prevederile de bază ale proiectului sînt dezvoltarea comunitara durabilă prin atragerea investitiilor și valorificarea lor, implicarea mai activa a cetăţenilor, sectorului asociativ, agenţilor economici din teritoriul raionului în elaborarea și implementarea proiectelor de susţinere financiară de către instituţiile donatoare .
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 4 (2) al Legii privind descentralizarea administrative Nr. 43 5-XVIdin 28.12.2006, art. 43 al Legii privind administraţia publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea finanțelor publice și responsabilităţi buget-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, Legea Nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică, Hotărârea de Guvern nr.833 din 10.11.2011 cu privire la Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020, Hotărârea de Guvern cu privire la investiţiile publice nr. 1029 din 19.12.2013, Decizia nr.01-05 din 24.02.2017 cu privire la aprobarea programului investiţional pentru anii 2017-2020.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Eudochia Nicolaev, pe adresa electronică: eudochia.nicolaev@mail.ru, la numărul de telefon 44-756, 069493961, sau pe adresa s.Coșniţa, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
Proiectul de deciziei Cu privire la realizarea Programului investiţional pentru anii 2017-2020  (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Cosniţa, r.Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
**********************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la raportul privind executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018
Publicat 27.02.19

 
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la raportul privind executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinarea volumului mijloacelor financiare valorificate din fondul rutier alocate pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018, inclusiv, instituirea /convocarea ședinței de lucru în vederea identificării neconformităților apărute pe perioada de iarnă la drumurile publice locale de interes raional, reparate în perioada octombrie–decembrie 2018, cu prezentarea soluțiilor de remediere, conform legislației în vigoare, Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017 art.2 lit.(a), anexa nr.5. Art.5 (3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art. 1 (2 2 ) al Legii Fondului Rutier, nr.720 din 02.02.1996, Legea privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (de interes raional) din Republica Moldova.
Prevederile de bază ale proiectului sânt determinarea volumului mijloacelor financiare valorificate din fondul rutier alocate pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018. Inclusiv, instituirea ședinței de lucru în vederea identificării neconformităților apărute pe perioada de iarnă la drumurile publice locale de interes raional, reparate în perioada octombrie –decembrie 2018,  
Beneficiarii proiectului de decizie sînt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt determinarea volumului mijloacelor financiare valorificate din fondul rutier alocate pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017 art.2 lit.(a), anexa nr.5. Art.5 (3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art. 1 (2 2 ) al Legii Fondului Rutier, nr.720 din 02.02.1996, Legea privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (de interes raional) din Republica Moldova.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Eudochia Nicolaev, pe adresa electronică: eudochia.nicolaev@mail.ru, la numărul de telefon 0248-44-756, 069493961, sau pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
Proiectul de decizie Cu privire la raportul privind executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018 (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului  Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.

**********************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la operarea unor modificări la Planul local de acţiuni in domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 aprobat prin Decizia nr. 05-06 din 04.12.2018
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la operarea unor modificări la Planul local de acţiuni in domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 aprobat prin Decizia nr. 05-06 din 04.12.2018.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este executarea prevederilor Legii nr.139 din 19.07.2018 cu privire la eficienţa energetică art.13 Autorităţile locale elaborează modificări in Planul local de acţiuni in domeniul Eficienţei Energetice, intru implementarea Hotărârii Guvernului nr.833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020, şi reducerea consumului de energie de către instituţiile publice din raionul Dubăsari.
Prevederile de bază ale proiectului sînt operarea unor modificări în Planul local de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt implementarea măsurilor de Eficienţă Energetică a clădirilor publice locale a raionului Dubăsari, controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, permiţând planificarea folosirii in mod  raţional a resurselor şi promovarea programelor de economie a energiei.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06, Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 21.08.2007 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, Legea cu privire la Eficienţa Energetică nr.331din 23.07.2018, Decizia Consiliului raional nr.04-02 din 14.08.2015 cu privire la aprobarea Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Dubăsari, Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020, Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2030, Decizia nr.05-06 din 04.12.2018 cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Eudochia Nicolaev, pe adresa electronică: eudochia.nicolaev@mail.ru , la numărul de telefon 0248-44-756, 069493961, sau pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
Proiectul de decizie ”Cu privire la operarea unor modificări la Planul local de acţiuni in domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 aprobat prin Decizia nr. 05-06 din 04.12.2018” (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubsari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Coșnița, r.Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
***********************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 05-08 din 04.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019”
Publicat 27.02.19
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 05-08 din 04.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019”
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea - aprobarea modificărilor în Programul pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional, în anul 2019, inclusiv valorificarea mijloacelor financiare din Fondul Rutier pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional în anul 2019” conform legislației in vigoare, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.289 din 15.12.2017 art.2 lit.(a), anexa nr.5. Art.5 (3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art. 1 (2 2 ) al Legii Fondului Rutier, nr.720 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (de interes raional) din Republica Moldova.
Prevederile de bază ale proiectului sânt modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 05-08 din 04.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019”, este întemeiat în baza prevederilor legale ale de Art.5 (3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art. 1 (22 ) al Legii Fondului Rutier, nr.720 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (de interes raional) din Republica Moldova, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.289 din 15.12.2017 art. 2 lit.(a), anexa nr.5.
Beneficiarii proiectului de decizie sânt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt determinarea volumului mijloacelor financiare pentru valorificare din fondul rutier alocate pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional în anul 2019.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Eudochia Nicolaev, pe adresa electronică: eudochia.nicolaev@mail.ru, la numărul de telefon 44-756, 069493961, sau pe adresa s.Cosnita, r.Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
Proiectul de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 05-08 din 04.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019” (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Coșnița, r.Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii 70.
************************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la includerea unei porțiuni de drum în Programul Guvernamental ”Drumuri bune 2 pentru Moldova” pentru anul 2019
Publicat 27.02.19
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la includerea unei porțiuni de drum în Programul Guvernamental ”Drumuri bune 2 pentru Moldova” pentru anul 2019”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea includerii porțiunii de drum L423 Dubăsari–Cocieri –Roghi M4 (care traversează s. Corjova) cu suprafața de 12000,0 m2, tipul de intervenție solicitat III în Programul Guvernamental ”Drumuri bune 2 pentru Moldova” pentru anul 2019.
Prevederile de bază ale proiectului sînt asigurarea includerii porțiunii de drum L423 Dubăsari–Cocieri –Roghi M4 (care traversează s. Corjova) în Programul Guvernamental ”Drumuri bune 2 pentru Moldova.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt includerea unei porțiuni de drum în Programul  Guvernamental ”Drumuri bune 2 pentru Moldova” pentru anul 2019 și prezentarea propunerii date conform cerințelor Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.  
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare și este întemeiat în baza circularei Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova nr. 11-11226 din 07.11.2018 și legislației în vigoare, de Art.5 (3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art. 1 (22 ) al Legii Fondului Rutier, nr.720 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (de interes raional) din Republica Moldova.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Eudochia Nicolaev, pe adresa electronică: eudochia.nicolaev@mail.ru, la numărul de telefon 0248-44-756, 069493961 sau pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
Proiectul de decizie Cu privire la includerea unei porțiuni de drum în Programul  Guvernamental ”Drumuri bune 2 pentru Moldova” pentru anul 2019 (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii-70.
***********************************************************************************************************************************************************
ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizieCu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare”
Publicat 27.02.19
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este executarea prevederilor art. 20 al Legii privind reglementarea de stat a proprietăţii funciare, cadastru funciar de stat şi monitoring funciar nr.1246 – XII din 22.12.1992, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11.01.1995 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar în scopul gestionării eficiente a fondului funciar din raion şi reglementării regimului proprietăţii funciare”.
Prevederile de bază ale proiectului sânt gestionarea eficientă a fondului funciar din raion, utilizarea raţională a terenurilor, micşorării suprafeţelor terenurilor neprelucrate şi lupta cu plantele de carantină.
Beneficiarii proiectului de decizie sânt Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II, agenţii economici, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt implementarea măsurilor eficiente în vederea utilizării eficiente a sistemelor de irigare, vor întreprinde toate măsurile de rigoare în vederea utilizării, conform legislaţiei în vigoare, a terenurilor agricole pe care sânt amplasate plantaţii multianuale.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06, art. 20 al Legii  privind reglementarea de stat a proprietăţii funciare, cadastru funciar de stat şi monitoring funciar nr.1246 – XII din 22.12.1992, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 24  din 11.01.1995 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar în scopul gestionării eficiente a fondului funciar din raion şi reglementării regimului proprietăţii funciare Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa Direcţiei Agricultură şi Cadastru, pe adresa electronică: dacdubasari@mail.ru, la numărul de telefon 0248-44-748, 060688099 sau pe adresa s.Coşniţa, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii 70.
Proiectul deciziei cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubsari.md sau la sediul Consiliului Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Coșnița, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Păcii 70.
*****************************************************************************************************************************************************
 
ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor de excelență pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de excepţie şi pentru profesorii îndrumători"
Publicat 27.02.19
 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor de excelenta pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de excepţie şi  pentru profesorii  îndrumători.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este promovarea şi susținerea elevilor ce au ocupat locuri premiante la diferite concursuri şi competiţii.
Prevederile de bază ale proiectului sînt aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor de excelenta pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de excepţie şi pentru profesorii îndrumători.
 Beneficiarii proiectului de decizie sînt elevii dotați și a profesorilor îndrumători din raionul Dubăsari
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt promovarea performanței în educație și stimularea elevilor dotați și a profesorilor îndrumători.
Impactul estimat al proiectului de decizie este.......................................................
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 43 (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 19 al Codului Educațâiei nr. 152 din 17.07.2014, art. 79 din Hotărârea Guvernului nr. 155 din 04.12.2002, pentru aprobarea normelor privind reglemetarea unor probleme financiare în activitatea sportivă,  art. 48 din Hotărârea Guvernului nr. 17 din 04.01.2006 pentru aprobarea regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2019, pe adresa dnei Larisa Braducea, pe adresa electronică: ditsdubasari@gmail.com, la numărul de telefon 0248-44-737; 069093398 sau pe adresa s.Cosnita, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii70.
Proiectul de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor de excelenta pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de excepţie şi  pentru profesorii  îndrumători  (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Dubăsari www.dubasari.md sau la sediul Consiliului  Raional Dubăsari, situat pe adresa s.Coşniţa, r. Dubăsari, Consiliul Raional Dubăsari, str.Pacii 70.
*********************************************************************************************************************************************************

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
”Cu privire la acceptul Consiliului raional Dubăsari privind transmiterea în proprietate publică a unor bunuri imobile”
Publicat 27.02.19

 
Consiliul Raional Dubăsari iniţiază, începând cu data de 27 februarie 2019 consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la acceptul Consiliului raional Dubăsari privind transmiterea în proprietate publică a unor bunuri imobile.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este executarea prevederilor Legii Nr.523-XVI din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007, Legea nr.121- XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea finanţelor publice locale nr.397-XVI din 16.10.2003, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1999 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, constucțiilor, mijloacelor fixe şi altor active, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1262 din 5 decembrie 2005 „Cu privire la situaţia social-economică în raionul Dubăsari şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr1320 din 26.11.2008 “Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1262 din 5 decembrie 2005”.
Beneficiarii proiectului de decizie sânt Consiliul Raional Dubăsari, cetăţenii raionului Dubăsari.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt înregistrarea dreptului de proprietate a obiectelor Consiliului raional Dubăsari.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06, Legea Nr.523-XVI din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007, Legea nr.121- XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea finanţelor publice locale nr.397-XVI din 16.10.2003. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1999 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a intreprinderilor de stat, organization instituţiilor, a subdiviziunilor lor, cladirilor, constucjiilor, mijloacelor fixe şi altor active, Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr 1262 din 5 decembrie 2005 „Cu privire la situaţia social-economică în raionul Dubăsari şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale” Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.1320 din 26.11.2008  “Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1262 din 5 decembrie 2005” Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa electronică:

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunț de organizare a consultărilor publice a proiectelor de decizie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta