Harta site-ului
Ajutor
ZIUA MONDIALĂ DE PREVENIRE A SUICIDULUI
ZIUA MONDIALĂ DE PREVENIRE A SUICIDULUI

Data de 10 septembrie este, pentru mulţi , o zi ca oricare alta. Pentru unii dintre noi însă,   aceasta reprezintă Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. În raionul Dubăsari,  DAS, DÎTS, Serviciul psihopedagogic și Biroul siguranță copii de comun acord cu Consiliul raional pentru protecția drepturilor copiilor, Consiliul pentru protecția copilului aflat în dificultate,  acordă asistența necesară copiilor în situație de risc, înaintînd propuneri concrete APL de nivelul I și altor instituții de resort pentru soluționarea problemelor acestora. Alegem formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora. Pe fiecare caz de sinucidere sau tentativă de suicid al copilului și în procesul urmăririi penale se asigură, în condițiile legii, indentificarea făptuitorului și asigurarea tragerii la răspundere a acestuia. Se efectuează lucrul profilactic în rîndul copiilor, părinților, familiei, membrilor comunității, se organizează acțiuni de sensibilizare a societății asupra fenomenului,   se organizează acțiuni de instruire a persoanelor care se află în contact cu copiii, în scopul prevenirii situațiilor care predispun copilul riscului de suicid.  Serviciul psihopedagogic, se încadrează activ în procesul de desfășurare a acțiunilor întru acordarea asistenței necesare copiilor în situație de risc. De la începutul anului 2013 pînă în prezent în raionul Dubăsari a fost înregistrat un singur caz de tentativă de suicid în rîndurile copiilor, motivul fiind cearta, neînțelegerea între părinți și o minoră de 15 ani. La intervenția serviciilor de resort situația s-a aplanat. Avînd în vedere  că pe data de 10 septembrie este marcată Ziua mondiala de prevenire a suicidului, în fiecare an problema nominalizată este pusă în discuție în cadrul ședințelor Consiliului pentru protecția drepturilor copilului, fiind elaborate și aprobate programe de acțiuni concrete și recomandate spre realizare tuturor actorilor implicați în combaterea și profilaxia acestui viciu. Astfel, autoritățile publice locale, prin intermediul instituțiilor de învățămînt, instituțiilor medicale, asociaților obștești, societății civile, Biroului siguranță copii, în această zi, organizează diferite acțiuni, dispute, mese rotunde privind promovarea modului sănătos de viață cu implicarea tinerilor și a copiilor minori, inclusiv a celor aflați în situație de risc, din familii socialmente vulnerabile și a celor aflați la evidență la Biroul siguranță copii. Problema nominalizată se află în vizorul de activitate a tuturor instituțiilor de resort.


                                                              Eugen Botnari, 

Specialist principal în protecția Drepturilor copilului    

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ZIUA MONDIALĂ DE PREVENIRE A SUICIDULUI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta