Harta site-ului
Ajutor
Ziua Agricultorului – prilej de întîlniri şi bucurii
Ziua Agricultorului – prilej de întîlniri şi bucurii

Acum, la sfîrşit de toamnă, cînd ogoarele sînt pregătite pentru a ne oferi roade în anul viitor: culturile de toamnă sînt semănate, practic se finisează arătura de zăble, putem să spunem că a venit timpul, vorba veche, să "numărăm bobocii”.
Trebuie să spunem că acest an, de fapt ultimii ani, sînt deosebit de anevoioşi în ceea ce ţine de prelucrarea pămîntului: ba ploi puternice, ba secete îndelungate, dar agricultorii nu lasă mîinile în jos, purced la lucru cu gîndul că anul viitor poate va fi mai bun ca cel precedent.
De cînd se ţine minte, ţăranul nostru se gîndeşte că la anul va fi mai bine. Vine anul, se duce, iar binele acela parcă nu mai vine. Şi tot aşa, din an în an, agricultorul nostru trăieşte cu speranţa într-un viitor mai bun. Şi e normal să fie aşa, pentru că, dacă nu ar mai fi această doză de speranţă, nu se ştie dacă am mai putea vorbi de agricultură în Moldova. Oricum, anul care se scurge a fost pentru noi unul relativ bun. Am avut parte de recoltă bună de grîu, porumb, floarea soarelui, legume; am avut de toate. Acuma ne rămîne să aşteptăm de la Cel de Sus timpul prielnic pentru grînele de toamnă, deoarece pînă la moment, situaţia este deosebit de gravă. Din lipsa ploilor în această toamnă, roada de grîu din anul viitor pare a fi compromisă din start. Dar iarăşi, avînd acea speranţă la mai bine, nu ne pierdem curajul.
Cu scopul analizei rezultatelor activităţii în sectorul agrar al raionului, pe data de 25 noiembnrie curent a fost organizată festivitatea consacrată sărbătorii profesionale "Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare”. Sala de festivităţi a COCT”Prietenia” a fost amenajată în stil de sărbătoare, să se simtă că e toamnă. Cei invitaţi la serbare, mai bine de 150 persoane, erau întîmpinaţi la intrare cu pîine, sare şi un pahar cu vin din roada acestui an, de către o pereche de tineri îmbrăcaţi în straie naţionale, autentice. Cum au păşit pragul, după întîmpinarea frumoasă, oaspeţii erau aşteptaţi de o expoziţie de pictură şi una de produse agricole de pe lanurile raionului. Un loc deosebit în această expoziţie îl aveau produsele SRL”Tiraston” din s. Doroţcaia, o brutărie care, în afară de produsele tradiţionale, mai coace şi pîine deosebită – din grîu încolţit, care are calităţi excepţionale, inclusiv la menţinerea sănătăii oamenilor. În partea stîngă a intrării în sală locul era ocupat de către colectivul formaţiei "Gheorghe Murga”, care a asigurat fonul musical al serbării noastre. În momentul cînd s-au adunat majoritatea invitaţilor, dna Raisa Spinovschi, vicepreşedintele raionului a invitat pe toţi la masa de sărbătoare, aranjată cu bucate alese
Partea festivă a început cu mesajul de felicitare din partea şefului Direcţiei agricultură şi cadastru, dl Vasile Popescu şi aducerea la cunoştinţă publicului a rezultatelor activităţii sectorului agrar a raionului în acest an. La momentul de faţă, a menţionat d-lui, 81,8% din terenurile agricole sunt consolidate. Aceste terenuri sunt gestionate de:
• 6 cooperative agricole de producţie, formate în baza Staţiunilor de maşini şi tractoare (anii 2004-2008) care gestionează o suprafaţă de terenuri agricole de 4701 ha.
• 1 SA "Fabrica de Conserve” din s. Coşniţa cu suprafaţa de 641,71ha
• 27 SRL cu suprafaţa totală de 7814,71ha
• şi numai 18,2%, sau 3407ha, din aceste terenuri sunt prelucrate de proprietari de sine stătător
Aceste colective în anul 2011 au produs:
14553 t. – grăunţoase
5517 t. – floarea soarelui
2216 t. – tutun
2594 t. – legume
1829 t. – cartofi
2684 t. – fructe şi alte produse agricole
Munca bine organizată, a permis agricultorilor din raion să obţină în anul curent o creştere de 10 la sută la producerea grăunţoaselor, 23 la sută la producerea răsăritei, producerea fructelor s-a dublat, a sporit productivitatea cartofului cu 70% şi a altor culturi.
A urmat mesajul de felicitare către toţi agricultorii din raion din partea dnei Raisa Spinovschi şi dnei Maria Jimbei, vicepreşedinţii raionului
După o mică pauză muzicală, dl Valeriu Berzan, secretarul Consiliului raional Dubăsari, a dat citire Dispoziţiei Preşedintelui raionului privind organizarea sărbătorii raionale "Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare” şi acordarea Diplomelor de onoare a Consiliului raional şi cadourilor de preţ.
În acest an a fost primită hotărîrea de a înmîna agricultorilor cadouri de preţ şi Diplome de onoare din partea Consiliului raional pentru 4 compartimente:
- Premierea fruntaşilor în producţie, la care au fost menţionaţi 50 de agricultori de diferite profesii: mecanizatori, legumari, pomicultori, ingineri, brigadieri ş. a. şi li s-a înmînat cite un fierbător de apă electric şi Diploma de onoare a Consiliului raional.

- Premierea colectivelor de mecanizatori, care au obţinut cele mai bune rezultate în procesul de producţie în acest an şi anume:
1. Colectivul de mecanizatori CAP”Victoria Cocieri” – Diplomă a Consiliului raional de gradul I şi un televizor.
2. Colectivul de mecanizatori CP”Oxentea Service” - Diplomă a Consiliului raional de gradul II şi un televizor.
3. Colectivul de mecanizatori SRL”Elvitis Com” din s. Ustia - - Diplomă a Consiliului raional de gradul III şi un cuptor cu microunde.

- Premierea învingătorilor la concursul raional Spicul de Aur 2011”, în număr de 18 persoane, cu diferite cadouri şi Diploma de onoare a Consiliului raional, la mai multe categorii:
1. Cel mai bun echipaj al combinelor la recoltare
2. Cel mai bun şofer şi tractorist la transportarea roadei.
3. Cel mai în vîrstă şi mai tînăr combainer la recoltare.

- Premierea învingătorilor la concursul "Cel mai bun vin de casă”.
Pe parcursul înmînării diplomelor şi cadourilor colectivul formaţiei "Gheorghe Murga” a prezentat diferite melodii pentru persoanele premiate.
A urmat un gest semnificativ – îmnînarea simbolului tradiţional - pîinea şi sarea, de către 3 conducători de gospodării agricole: Serafim Terinte CP”Oxentea Service”, Valeriu Bacioi CAP”Doroţcaia Agro” şi Ştefan Driga SRL”Agrotiras” din partea agricultorilor din raion, pentru Preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi, în semn de recunoştinţă pentru suportul acordat sectorului agrar din partea conducerii raionului şi îndeosebi a dlui Preşedinte. Dl. Gr. Policinschi a mulţumit pentru pîine şi sare, a adresat cele mai sincere felicitări tuturor agricultorilor şi a asigurat că atît dumnealui personal, cît şi întrega conducere a raionului va face tot ce îi stă în puteri pentru a ajuta sectorul agrar, iar dacă nu vor putea ajuta, atunci sigur nu vor încurca activităţii.
Mesajul de felicitare din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, a fost adus de către reprezentantul Ministerului, dna Rodica Reşitca. Dumneaei a înmînat Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova pentru merite deosebite şi muncă rodnică pe pascursul anilor dlui Petru Nirca preşedinte CAP”Victoria Cocieri” ; Diplome de Onoare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dlor Valeriu Bacioi preşedinte CAP”Doroţcaia Agro”, Serafim Terinte administrator CP”Oxentea Service”, Isac Ilie, conducător SRL”AgrodacGrup” s. Molovata, Peşcov Alexandru, conducător SRL”Tiraston” s. Doroţcaia, Petru Braşoveanu, conducător SRL”AgroTerra” s. Molovata şi felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale din partea Ministrului mai multor agricultori din raion.
Festivitatea s-a încheiat cu o suită de melodii populare, dedicaţii muzicale pentru fruntaşii în munca rodnică şi încingerea horelor.

În final ţinem să aducem sincere mulţumiri conducerii raionului Dubăsari, în special dlui Grigore Policinschi, Preşedintele raionului, pentru suportul acordat Direcţiei agricultură şi cadastru la organizarea sărbătorii; Secţiei cultură, dna Valentina Semionov; moderatorilor serbării Diana Voevudschi şi Victor Aslanov; colectivului formaţiei "Gheorghe Murga”, condusă de dl Anatol Cojocaru .
Nu în ultimul rînd mulţumiri alese aducem agenţilor economici din raion, care au contribuit, în măsura posibilităţilor cu produse sau financiar, la buna organizare şi petrecere a sărbătorii noastre, colectivului de bucătari şi administratorului dnei Nina Torpan al ÎM Centrul pentru Odihnă a Copiilor şi Tineretului "Prietenia”, pentru găzduirea, pregătirea bucatelor şi frumoasa petrecere a festivităţiii.

Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ziua Agricultorului – prilej de întîlniri şi bucurii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta