Harta site-ului
Ajutor
Vizita de lucru a viceministrului economiei Tudor COPACI
Vizita de lucru a viceministrului economiei Tudor COPACI

La 17 martie curent, cu vizită de lucru în raionul Dubăsari s-a aflat viceministrul economiei Tudor Copaci. În cadrul acestei vizite dl Copaci s-a întîlnit cu conducerea raionului Dubăsari, reprezentanţii serviciilor descentralizate ale Consiliului raional, serviciile desconcentrate din teritoriu, primari ai localităţilor, agenţi economici cît şi cetăţeni de rînd.

Preşedintele raionului a salutat prezenţa dlui Tudor Copaci şi totodată a menţionat că ar dori ca şi dl ministru Stephane Bride să efectueze o vizită de lucru şi cunoaştere în raionul Dubăsari, reieşind din faptul că ne aflăm în zona de securitate, iar d-lui este noul desemnat în funcţie.

Autoritatea executivă a solicitat atragerea unei atenţii sporite localităţilor din stînga Nistrului prin direcţionarea investiţilor către localităţile date ale raionului Dubăsari, deoarece lipsa investiţiilor crează venituri micşorate la buget, posibilităţi slabe de dezvoltare a agenţilor economici cît şi lipsa locurilor de muncă. De asemenea preşedintele raionului a menţionat despre succesele obţinute pe parcursul activităţii Consiliului raional în domeniul infrastructurii, reţelelor electrice, telefonie, gazificare cea ce este un element pozitiv pentru investitorii străini. „Este foarte important ca noi să creăm noi locuri de muncă. La acest capitol noi am deschis Incubatorul de afaceri, care este la al 2-lea an de activitate, avînd menirea să susţină antreprenorii începători şi să le dea posibilitatea de dezvoltare”

Preşedintele raionului a vorbit şi despre restricţiile impuse de către autorităţile nistrene, cea ce duce la neprelucrarea terenurilor după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol de către agenţii economici.

În acelaşi context, sînt necesare întreprinderea unor acţiuni din partea administraţiilor publice centrale de susţinere, compensare a persoanelor care nu au locuri de muncă, agenţii economici, care sînt victime ale suspendării activităţii şi la rîndul său duc la lipsirea bugetelor locale de venituri.”

Dl viceministru, Tudor COPACI a subliniat ca pozitivă activitatea desfăşurată de către preşedintele raionului din 2007 pînă în prezent, de cînd şi îl cunoaşte în calitate de conducător al raionului avînd în prim plan activitatea agenţilor economici şi problemele persoanelor cu probleme sociale. Tot aici dlui a adus la cunoştinţă despre situaţia economico-financiară a Republicii Moldova pentru anul 2014 şi prognoza pentru primele luni ale anului 2015. Situaţia despre creşterea preţurilor, limitarea adaosului comercial a unor mărfuri conform legislaţiei în vigoare. De asemenea dlui s-a axat pe piaţa monetară „dacă vorbim despre politica bugetar fiscală trebuie să menţionez că bugetul este foarte auster pentru anul acesta. Dacă încasările au scăzut brusc, elementul de bază în cazul de faţă este optimizarea cheltuielilor şi asta se referă la toţi.”

La capitolul întrebări parvenite din partea cetățenilor, primarul satului Oxentea, Valeriu Rusu, a pus în discuție problema controalelor fiscale severe ce intimidează activitatea agenţilor economici, cît şi continuitatea proiectelor în 2015, la cea ce dl viceministru a răspuns că proiectele investiţionale acestea vor fi finalizate, inclusiv au fost aprobate 22 metodologii de desfăşurare a controalelor fiscale.

Dna Lilia Cazac, şef Direcţia economie, a propus modificări a legislaţiei în vigoare, şi anume: modificarea legii cu privire la achiziţiile publice ce ţine de majorarea pragurilor de achiziţionare şi publicare, modificarea unor articole care reglementează procedurile de achiziţii publice, de lucrări, bunuri şi servicii.

Totodată, au fost propuse modificări la Hotărîrea ANRE nr.382 din 02.07.2010 la subiectul cheltuielilor pentru achiziţionarea contoarelor electrice pentru consumatorii noncasnici. La fel Direcţia economie a venit cu propunerea pentru întroducerea în actele normative a unor înlesniri pentru investitorii din zona de securitate şi accesarea de către aceştia a fondurilor îndreptate spre dezvoltarea agenţilor economici din raionul Dubăsari.

Totodată a fost sugerată idea de deschidere a liniei de credite preferenţiale pentru antreprenorii din teritoriul raionului.

În contextul propunerilor s-a menţionat şi mărimea amenzilor aplicate de către organele de resort la agenţii economici să fie diferenţiate în dependenţă de locul amplasării (rural/urban); reducerea numărului de controale efectuate de către inspectoratul fiscal sau organele de control.

De asemenea, la solicitarea cetăţenilor din teritoriu, vicepreşedintele raionului, dna Maria Jimbei, a abordat problema vizavi de costurile mari ale serviciilor acordate de ÎS Cadastru.

Vice-ministrul Tudor Copaci a dat asigurări că toate întrebările ridicate în cadrul şedinţei vor fi transmise Guvernului, iar solicitările vor fi examinate în următoarele ședințe de Guvern.

 

specialist principal SASP

Alexandra VATAV

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Vizita de lucru a viceministrului economiei Tudor COPACI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta