Harta site-ului
Ajutor
Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei care au eliberat Moldova de sub ocupaţia fascistă, tuturor cetăţenilor raionului Dubăsari
Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei care au eliberat Moldova de sub ocupaţia fascistă, tuturor cetăţenilor raionului Dubăsari

Dragi veterani! Dragi apărători ai Patriei şi copii ai războiului, urmaşi ai Marii Victorii!

Am o deosebită onoare de a Vă felicita cu prilejul marcării a 70 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă. Prin eroism şi jertfire de sine, străbuneii, buneii şi taţii noştri, alături de alte popoare ale Uniunii Sovietice au eliberat de fascism nu doar Moldova, dar întreaga Europă. În cadrul operaţiunii Iaşi – Chişinău din 24 august 1944 definitiv au fost eliberate toate oraşele şi satele ţării noastre. Acest mare, însă în acelaşi timp şi dramatic eveniment, a intrat ferm în istoria popoarelor noastre.

Stimaţi veterani! Faima eroismului enorm de care aţi dat dovadă va dăinui peste secole. Prin faptele dumneavoastră aţi dovedit că sunteţi modele de devotament, onoare şi credinţă  pe care generaţia de azi trebuie să se sprijine pentru a construi un prezent şi un viitor mai bun pentru ţara noastră.

Noi, generaţiile mai tinere, ne exprimăm recunoştinţă faţă de Dumneavoastră - Făuritorii Victoriei, faţă de milioanele de ostaşi care au luptat şi au căzut pe front cu moarte de erou, faţă de cei care nu şi-au cruţat puterile în spatele frontului. Prin eroism şi trudă neobosită, Dumneavoastră aţi redat popoarelor lumii pacea, libertatea, bucuria de a trăi şi de a munci pentru viitorul copiilor şi nepoţilor.

În inimile urmaşilor recunoscători va trăi în veci amintirea despre faptele de eroism ale ostaşilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, iar tăria de caracter, frăţia de arme şi prietenia oamenilor de diferite naţionalităţi în anii de grele încercări vor servi mereu drept exemplu pentru generaţiile viitoare.

Au trecut deja şapte decenii de la acele evenimente. Au crescut cîteva generaţii care ştiu despre război doar din filme şi cărţi. Datoria noastră cetăţenească este de a transmite noilor generaţii tot adevărul despre victoria în acel război. În pofida tuturor încercărilor de a diminua rolul şi semnificaţia Marii Victorii, sîntem obligaţi să nu permitem aşa ceva.

Cu an ce trece scad rîndurile acelor eroi, adevăraţi bărbaţi ai neamului, care au ştiut să-şi apere Patria, vatra strămoşească de urgia fascismului. Astăzi, alături de noi, în raionul Dubăsari, trăiesc 21 veterani, persoane asimilate la categoria de veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi văduve ale veteranilor de război.

Dragi veterani! Stimaţi concetăţeni!

Din numele Consiliului raional Dubăsari, şi din partea mea personal, Vă adresez sincere felicitări cu ocazia marcării a 70 ani de la eliberarea Moldovei. Vă doresc multă sănătate, fericire, prosperitate şi împlinirea tuturor speranţelor. Fie ca copiii, nepoţii, strănepoţii să păstreze în nemurire cinstea şi onorul pentru Dumneavoastră.

Fie veşnică amintirea celor care şi-au dat viaţa pentru independenţa Patriei! Veşnica pomenire eroilor şi victimelor Marelui Război pentru Apărarea Patriei!

Cu deosebit respect,
Grigore POLICINSCHI
Preşedintele raionului Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei care au eliberat Moldova de sub ocupaţia fascistă, tuturor cetăţenilor raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta