Harta site-ului
Ajutor
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1667,2 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 4,4%.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,7% din veniturile totale disponibile, fiind practic la nivelul aceeaşi perioadei a anului precedent .

În trimestrul II 2013 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18,8% sau cu 0,2 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu reprezintă 16,3% din veniturile populaţiei, inclusiv 10,0% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 6,3% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 16,4% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 0,8 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei urbane au fost în medie cu 598,5 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursă principala de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 59% din total venituri (57,0% în trimestrul II 2012) şi prestaţiile sociale – 16,9% (15,7% în trimestrul II 2012). Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 23,7% faţă de 9,6% în cazul populaţiei din mediul urban. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind 20,9% comparativ cu 16,9% în mediul urban .

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti – 89,0%, iar celor în natură le revine 11,0%. În termeni absoluţi, veniturile băneşti au însumat 1484,4 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 182,8 lei . Veniturile băneşti constituie 95,8 % din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 81,7% .

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2013 au constituit în medie pe o persoană 1761,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3% . În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 5,8% mai mult comparativ cu trimestrul II 2012.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 44,3% (cu 0,6 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul II anul 2012). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 19,0% din cheltuielile totale de consum (+ 0,5 p.p. faţă de trimestrul II 2012), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,6% (- 0,6 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru transport (4,9% faţă de 4,5% în trimestrul II 2012), sănătate (4,7% faţă de 4,8%), comunicaţii (4,3% faţă de 4,5%), dotarea locuinţei (3,2% faţă de 3,3%), învăţămînt – 0,9 (nivelul anului precedent), etc.

 În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 2085,9 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 569,5 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 42,2% din cheltuielile lunare de consum (40,6% în trimestrul II 2012), iar în rural – 46,5% (47,2% în trimestrul II 2012). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei (20,7% faţă de 17,2 % în mediul rural), transport (5,6% faţă de 4,2%), servicii de comunicaţii (4,7% faţă de 4,0%), pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (2,3% faţă de 0,6%) şi servicii de agrement (1,4% faţă de 0,5%) (vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 89,8%, celor în natură le revine respectiv 10,2%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 4,0% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură reprezintă consumul produselor alimentare din gospodăria auxiliară şi care constituie 16,7% din total cheltuieli de consum .

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta