Harta site-ului
Ajutor
Vara – este anotimpul preferat al tuturor copiilor
Vara – este anotimpul preferat al tuturor copiilor

    Un proverb latinesc spune că „Cel mai bun medicament este odihna”, din acest motiv, probabil este dată odihna atît pentru maturi, cît şi pentru copii.
     Astfel vacanţa de vară este cea mai bună perioadă pentru odihna copiilor, care este mereu în vizorul Consiliului raional şi monitorizată de Comisia raională aprobată prin dispoziţia preşedintelui raionului, dnul Grigori Policinschi. Întru buna organizare a odihnei copiilor au fost efectuate şedinţi de lucru, ieşiri în teritoriu pentru evaluarea taberelor  de către Comisia raională şi seminar instructiv-metodic raional cu directorii şi educatorii superiori ai taberelor de odihnă din raion.
    Pentru procurarea biletelor de odihnă în bugetul raional au fost alocate 500 mii lei, în total au fost procurate 430 de bilete. Au beneficiat de aceste bilete copiii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion în conformitate cu stipulările din Hotărîrea Guvernului nr. 286 din 30 aprilie 2013 „Cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013”.  10 bilete de odihnă au fost date gratis pentru copiii din raion cu performanţe la nivel internaţional, iar restul biletelor 80% din costul lor a fost achitat de contabilitatea DÎTS Dubăsari şi 20%  au fost achitate de către părinţi elevilor din instituţiile preuniversitare din raion. Copiii din familii defavorizate, în număr de 88 au beneficiat de bilete de odihnă gratuite acordate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Familiei repartizate de Direcţia Asistenţă Socială din raion.
    În perioada estivală 2013 copii au avut posibilitate să se odihnească în trei tabere care au activat în raion: tabăra „Prietenia” s. Coşniţa , tabăra „Nistru” şi tabăra „La PopaS” s. Molovata Nouă. Activitatea taberelor s-a desfăşurat în 5 schimburi - tabăra „La PopaS”, 6 schmburi-  tabăra „Nistru” şi 7 schimburi -tabăra „Prietenia”. Misiunea taberelor de odihnă este asigurarea părinţilor că întremarea şi educaţia copiilor se face într-un mediu sigur profesionist şi activitatea taberei este orientată spre acordarea asistenţei psihopedagogice calificate pentru adoptarea şi integrarea socială a copiilor, pentru crearea condiţiilor optime de dezvoltare şi autodezvoltare, autoperfecţionare a personalităţii libere, creatoare.
Un rol important în odihna copiilor îl are colaborarea Consiliului raional cu alte ţări. Astfel cu permisiunea administraţiei orăşelului Crîjopoli, Ucraina la tabăra „Prietenia” s-au odihnit copii din ţara vecină, iar la tabăra de odihnă „Зелена дiброва” raionul Crîjopoli s-au odihnit 14 elevi din raion. Datorită cooperării de mai mulţi ani dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului din România în COCT „Prietenia” s-au odihnit 80 de copii din judeţele Vaslui, Iaţi, Bacău şi Botoşani.
    Copiii şi-au petreacut bine timpul în taberele de odihnă, acumulînd  o bună experienţă, făcîndu-şi  prieteni, întărîndu-şi sănătatea  şi au plecat acasă cu amintiri de neuitat pentru întreaga viaţă.

Iaviţa Tatiana,
specialist principal, metodist, DÎTS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Vara – este anotimpul preferat al tuturor copiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta