Harta site-ului
Ajutor
Valorificarea fondului de subvenţionare a agricultorilor, situaţia în raionul Dubăsari
Valorificarea fondului de subvenţionare a agricultorilor, situaţia în raionul Dubăsari

La data de 29.07.2013, producătorii agricoli din raionul Dubăsari au depus dosare  pentru a beneficia de susţinerea financiară din partea statului conform Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli aprobat prin, Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 26.02.2013, la 7 măsuri prevăzute în prezentul Regulament şi anume:
        Măsura 1 – stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare.
        Măsura 3 – stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi
                        promovarea producţiei  vitivinicole.
        Măsura 4 – stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat
        Măsura 5 – stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii agricole şi utilajului
                        agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ
                        şi instalaţii antigrindină.
         Măsura 8 – stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi
                       procesare.
         Măsura 10 – stimularea irigării terenurilor agricole.
       Menţionăm că conform ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr 137 din 17 iunie 2013 s-a dispus stoparea procesului de autorizare а cererilor receptionate de solicitare а sprijinului financiar, deoarece soldul disponibil al fondului de subventionare а producatorilor agricoli  indica 30% din valoarea acestuia, tinind cont de valoarea cererilor autorizate. Cererile de acordare а sprijinului financiar recepţionate în perioada stopării procesului de autorizare, vor fi supuse procesului de examinare, inclusiv verificărilor şi inspecţiilor suplimentare, însă fără autorizarea lor, procedura care vа аvеа loc incepînd сu 1 noiembrie 2013, in limita fondului disponibil la data stopării procesului de autorizare.
         Suma totală a solicitărilor din partea agenţilor economici din raionul Dubăsari la aceste măsuri a constituit 5 478 041,63 lei. Dacă să descifrăm această sumă pe măsuri obţinem următorul tabel:
 
           La măs.1  au depus dosare 9 producători agricoli, suma totală fiind de 515 940,19 lei
         La măs.3  au depus dosare 5 producători agricoli, menţionez că măsura dată se
                 divizează în 2 categorii: înfiinţarea plantaţiilor multianuale pomicole şi a
                 plantaţiilor multianuale viticole. Din cei 5 solicitanţi la măsura 3, unul a depus
                 dosar pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale viticole şi 4 la cele pomicole.
          La măs. 4  au fost depuse 3 dosare de producătorii agricoli în sumă de 191 568,25 lei.
         La măs. 5  au fost depuse 13 dosare de către 10 producători agricoli, suma solicitată fiind  cea mai mare, constituind 976 353,00 lei. Ţin să menţionez că la măsura  dată
         unii producători agricoli au depus cîte 2 dosare cum ar fi  GŢ „Gazea Oleg”com.
        Molovata-Nouă, II ” Sclifos Ion” s. Ustia  şi GŢ „Jitari Ion”.
         La măs.8 s-a depus 1dosar de solicitare de sprijin financiar, suma solicitată fiind de
                1 016 740,00 lei.
         Măsura. 10 au depus 8 producători agricoli cu suma de 415 940,19 lei.  
          În procesul examinării dosarelor de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură,   suma autorizată spre plată la ziua de astăzi a constituit 2 006 469,00 lei. Solicitanţii de sprijin financiar din partea statului, din raionul Dubăsari au beneficiat, pînă la data de 29.07.2013, de subvenţii în sumă de 2 006 469,00 lei, ceea ce constituie doar 36% din totalul sumei solicitate.
            Acum să vedem care este structura acestei sume pe fiecare măsură de sprijin în parte:
             Măsura 1 – au beneficiat de subvenţii toţi solicitanţii.
                  Măsura 3 – 5 dosare au fost achitate însă suma nu este integrală - s-a beneficiat de subvenţii în sumă de 606 885 lei, ceea ce constituie doar 39% din suma solicitată.                  
                 Măsura 4 – la măsura dată a fost achitată suma de 156 118,00 lei, ce constituie 82% din cea solicitată.
            Măsura 5 – la această măsură s-a beneficiat de subvenţii pe toate cele 13 dosare depuse numai nu la agenţii care au depus cîte 2 dosare, suma achitată la moment este de 976 353,00 lei ceea ce constituie 81% din cea solicitată.
            Măsura 8 –  la măsura dată suma solicitată este de 1 016 740,00 lei, care la momentul de faţă încă nu este achitată.
          Măsura 10 – la măsura dată încă achitările nu s-au efectuat din motiv că listele de solicitare nu au fost autorizate.

            Dacă să comparăm nivelul de implicare a producătorilor agricoli în procesul de investire în sectorul agricol, putem să evidenţiem pe cei mai activi, şi anume:
•    SRL Elvites Com – cu suma totală a solicitărilor de subvenţii la 2 măsuri depuse este de 1 077 097,00  lei însă a primit, la moment, doar 184 279,00 lei,  sau 17% din cea solicitată.
•    SRL Ecospirit a depus dosare în sumă totală de 2 170 555,00 lei, a primit însă, la moment, doar 111 355,00 lei ceea ce constituie 5% din suma solicitată.
•    GŢ „Jitari Ion” a solicitat suma de  516 869,00 lei la 3 măsuri de subvenţionare a beneficiat de suma de 458 786,00 lei sau 89% din suma solicitata.
•    SRL „Morton Prod” a depus dosare în sumă de 253 660,00 lei, a primit 205 518,00 lei sau 81% din suma solicitată.
•    SRL „Agrodac Grup” la cele 2 măsuri suma este de 200 000, 00 lei, dar a primit subvenţii numai pe un dosar, constituind 100 000,00 lei, ceea ceconstituie 50% din solicitare.
   În conformitate cu HG RM nr 766 din 15.10.2012 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012 din raionul Dubăsari au fost depuse 45 cereri de compensare parţială a cheltuielilor suportate la semănatul grîului pentru roada anului 2013 (31 – de la persoane juridice şi 14 de la persoane fizice), în sumă totală de 723 860,0 lei. Au depus acte producătorii agricoli care au semănat cel puţin 1 ha grîu de toamnă, s-a acumulat suprafaţa de 3619 ha. Iniţial a fost preconizată compensarea a cîte 200 lei/ha, însă ulterior s-a hotărît  să se achite doar cîte 120 lei/ha. În aşa mod producătorii agricoli din raion au primit în total 441 678, 07, ceea ce constituie doar 60% din suma iniţială. Din spusele conducerii Ministerului agriculturii şi industriei alimentare,
se vor  aloca mijloace financiare pentru semănatul grîului de toamnă celor care au beneficiat de prima tranşă a compensaţiilor acordate în anul 2012 şi cei care sunt amplasaţi în cele mai afectate raioane alle republicii, raionul Dubăsari fiind în lista acestora..
   Aduc la cunoştinţă că în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, nr 150 din 1 iulie 2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a Proiectului  „Suport de urgenţă pentru Agricultura Moldovei”. Procedura de recepţionare şi procesare a cererilor privind acordarea compensaţiilor din mijloacele fondurilor alocate pentru semănatul porumbului pentru roada anului 2013 este in proces de  derulare. La moment au fost coordonate cu Direcţia agricultură şi cadastru şi prezentate Agenţiei pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură dosarele de la 9 primării din raionul Dubasari.


Tatiana Bulat,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Valorificarea fondului de subvenţionare a agricultorilor, situaţia în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta